Луцишин Олена Зіновіївна

Посада: інженер 1 категорії кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Публікації

Посібники і монографії:

Статті та матеріали конференцій:

 • Лемега Н., Луцишин О. Дефльовані дерново-підзолисті ґрунти Львівської області / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів = Genesis, geography and ecology of soils : матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство ХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 21–23 вересня 2023 року). Львів, 2023. Вип. 6. С. 139-151.
 • Луцишин О. З. Міське садівництво в умовах Львівської урбоекосистеми: можливості та переваги / О. З. Луцишин, Л. А. Гілета // Наук.практ. журн. «Екологічні науки». Вип. 6(39). Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 141-145.
 • Луцишин О. Оцінка якості води в озері «Зелене око» / О. Луцишин, Н. Гаврилишин // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЕкоБіоХім-2021». Дніпро : Дніпровський політехнічний коледж, 2021. С. 23-25.
 • Луцишин О. Дослідження екологічного сліду жителів Львівської області / О. З. Луцишин, Г. В. Кравцова, К. О. Войдило  // Актуальні проблеми сучасної освіти : реалії та перспективи : Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти / ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». – Маріуполь, 2020. – С. 256-258.
 • Луцишин О. Якість молока на стихійних ринках міста Львова / О. Луцишин, Р. Шарпіло // Світ навколо нас : Матеріали ХІІ науково-пошукової конференції студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації /  Львівське обласне методичне об’єднання викладачів біології, екології, хімії. – Львів, 2019. – С. 43-45.
 • Луцишин О. Генетичні особливості цілинних дернових ґрунтів Надсянської рівнини /  О. Луцишин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП “Стиль-Ізда”, 2018. – С. 30–35.
 • Перець Х. Властивості алювіальних наносів річок Верхньодністерської алювіальної рівнини / Х. Перець, О. Вовк, О. Орлов, О. Луцишин   // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2018.– С. 293–303. – Серія географічна; вип. 51.
 • Гаськевич В. Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / В. Гаськевич, О. Луцишин // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2016. – Ч. 1. – С. 145–156; вип. (ISSN 0134-6393).
 • Гаськевич В. Г. Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини / В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : географічні та геологічні науки. – Одеса, – 2015. –  Т. 20. – С. 99–112; вип. 4 (27). (ISSN 2303-9914).
 • Луцишин О. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – № – С. 30–35. – Серія географічна;  вип. 35.
 • Луцишин О. Ерозійна деградація дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013. – С. 186–195. – Серія географічна; вип. 44.
 • Гаськевич В. Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини / В. Гаськевич, О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013.– С. 91–98. – Серія географічна; вип. 41.
 • Луцишин О. З. Гумусное состояние дерново-подзолистых почв Надсянской равнины / О. З. Луцишин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / [под ред. В. В. Иванова]. – Курск, 2013. – № 11(89). – С. 266–270.
 • Луцишин О. Кислотно-основні властивості дернових ґрунтів Надсянської рівнини /          О. Луцишин // Сучасне ґрунтознавство : наукові проблеми та методологія викладання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К. : Інтерсервіс, 2012. – 322 с.
 • Луцишин О. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах Надсянської рівнини та його зміна у процесі окультурення [Текст] / О. Луцишин // Вісник ЛНАУ : агрономія. – 2011. – № 15(2). – С. 207–212.
 • Луцишин О. Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2011. – С. 237–244. – Серія географічна; вип. 39.
 • Луцишин О. З. Загальні фізичні властивості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. З. Луцишин // Перший крок у науку : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / [під ред. С. В. Савченка]. – Луганськ, 2011. – Т. 5. – С. 70–74.
 • Луцишин О. З. Гумусовий стан дерново-слабопідзолистих ґрунтів Підподільського природного району Малого Полісся та його зміна під впливом антропогенної діяльності / О. З. Луцишин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / [під ред. С. А. Балюка]. – Житомир, 2010. – 348 с.

Біографія

Народилася 11.08.1980 р. у смт. Олесько Буського району Львівської області. У 1986-1997 рр. навчалася в Олеській середній школі.

З 1997 по 2002 рік навчалася на спеціальності біогеографія і географія ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію географ-ґрунтознавець, викладач.

З 2002 по 2005 рр. працювала на посаді вчителя географії в СЗОШ № 92 м. Львова.

З 2005 по 2007 рр. працювала на посаді інженера в Природничому коледжі, з 2007 р. переведена на посаду викладача.

У 2014 р. захистила дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук на тему: ”Ґрунти Надсянської рівнини: еколого-географічний аналіз”.

З 2017 року – Голова циклової комісії з професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 101 Екологія.

З 1 січня 2021 р. викладач Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

З 1 вересня 2023 р. – інженер кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів за сумісництвом.

Нагороди

Сертифікати