ГІС у ґрунтознавстві

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Ямелинець Т. С.ГрФ-36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ГрФ-36доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Мета: отримати знання про основні  принципи побудови ГІС, функції та прикладні аспекти застосування.

Завдання: ознайомитись із структурою ГІС, вивчити її функції та можливості застосування в ґрунтознавчій науці, навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (QGIS).

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні засади функціонування географічних інформаційних систем

вміти: застосовувати ГІС-програму QGIS у ґрунтознавчих дослідженнях та експертній оцінці земель

Рекомендована література

 Методичне забезпечення

 1. Ямелинець Т. С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. / Т.С. Ямелинець – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 2. Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : В-во Простір-М, 2015. – 284 с.

Рекомендована література

Базова

 1. Ямелинець Т.С. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 2. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997 – 196 с.
 3. Берлянт А.М. Картография и геоинформатика. – М.:ВИНИТИ, 1991. -177 с.

 

Допоміжна

 1. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 251 с.
 2. QGIS. The Geographic Information System for Everyone. ESRI. New York, 1994.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://grid.ecoinfo.ru/webint/start.htm
 2. http://www.grid.unep.ch
 3. http://www.spatial.maine.edu
 4. http://www.esri.com/industries/cadastre/index.html
 5. http://www.fig.net

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму