Новини кафедри грунтознавства і географії грунтів

Вийшов друком Збірник матеріалів ІV наукової конференції студентів, аспірантів і молодих науковців „Горизонти ґрунтознавства”

15.07.2024 | 10:06

Вийшов друком Збірник матеріалів ІV наукової конференції студентів, аспірантів і молодих науковців „Горизонти ґрунтознавства”. У ній взяли активну участь молоді вчені з географічного, біологічного, економічного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Львівського національного університету природокористування, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Державного природознавчого музею НАН України.
У Збірнику охоплено різні аспекти ґенези, властивостей, географії та екології ґрунтів, проблеми збалансованого використання й охорони ґрунтів, продовольчої безпеки України і світу...

Читати »

Відбувся ґрунтовий розділ навчальної практики студентів І курсу групи ГРФ-11с географічного факультету спеціальності 106 „Географія”

24.06.2024 | 13:27

Відбувся ґрунтовий розділ навчальної практики студентів І курсу групи ГРФ-11с географічного факультету спеціальності 106 „Географія”, які навчаються на ОПП „Географія” та групи ГРН-11с географічного факультету спеціальності «Науки про Землю», які навчаються на ОП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель». Проведено дослідження модальних типів ґрунтів у межах Давидівського пасма в околицях м. Винники. Закладено розрізи на рендзинах типових та вилугуваних на схилі Винної гори, а також на дернових примітивних ґрунтах біля піщаного кар’єру. Майбутні географи та ґрунтознавці описали морфологічну будову профілю досліджуваних...

Читати »

19 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних (бакалаврських) робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель»

22.06.2024 | 12:43

19 червня 2024 року відбувся захист кваліфікаційних (бакалаврських) робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 10 Природничі науки, спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство і експертна оцінка земель». На захисті кваліфікаційних робіт студенти продемонстрували вміння чітко формулювати та комплексно вирішувати поставлене перед ним наукове завдання, всебічно аналізувати результати власних польових та лабораторно-аналітичних досліджень ґрунтів Західного регіону України з метою розв’язання широкого спектра наукових і науково-практичних проблем.
Вітаємо випускників-бакалаврів, зичимо їм подальших успіхів у майбутньому і сподіваємося...

Читати »

Розпочався польовий період ґрунтового розділу навчальної практики студентів І курсу групи ГРН-11с (ОП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель»)

18.06.2024 | 06:55

17.06.2024 розпочався польовий період ґрунтового розділу навчальної практики студентів І курсу групи ГРН-11с географічного факультету спеціальності «Науки про Землю», які навчаються на ОП «Ґрунтознавство та експертна оцінка земель».
Дослідження чорноземів опідзолених (попелястих) проведено в околицях смт. Сокільники у межах Львівського плато.
Незважаючи на доволі мінливі погодні умови та складність діагностики морфологічної будови генетичного профілю досліджуваного ґрунту, майбутні ґрунтознавці та експерти з оцінки земель успішно впоралися з поставленим завданням, що дозволило абсолютно точно визначити його класифікаційну приналежність.
Отож панове, на світлині розрізу будова...

Читати »

Конкурсні справи на посади доцентів Галини Іванюк та Юрія Наконечного розглянули на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

07.06.2024 | 11:31

6 червня 2024 року відбулося надзвичайно важливе засідання кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.
Відповідно до «Порядку денного» було всебічно розглянуто конкурсні справи на посади доцентів Галини Іванюк та Юрія Наконечного.
Претенденти детально доповіли про успішне виконання посадових обов’язків за 5-річний період та необхідних критеріїв для обрання на посаду доцента, а також відповіли на численні запитання НПП кафедри.
За результатами таємного голосування кандидатури Галини Іванюк та Юрія Наконечного щодо рекомендації їх на посади доцентів кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів отримали заслужену одноголосну...

Читати »