Кафедра геоекології і фізичної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Методичні матеріали
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Геоекологія є міждисциплінарною наукою, яка досліджує просторово-часові зміни у нашому довкіллі як комплексній геоекосистемі. Локальну геоекологію суходолу називають ландшафтною екологією. У колишньому СРСР геоекологія була відома як «комплексна фізична географія», а ландшафтна екологія – як «ландшафтознавство». Прикладною метою геоекології є невиснажливий (сталий) менеджмент суходолу і водойм в умовах зміни клімату та суспільних трансформацій. Більше про геоекологію можна дізнатися тут.

Фізична географія – це «класична» назва багатодисциплінарного наукового напряму, який охоплює низку природно-географічних наук. Ми спеціалізуємося на кліматології та гідрології. Ці дисципліни вивчають властивості екосфери, критичні для підтримання життя на нашій планеті, і тому вони мають величезне прикладне значення. Крім того, ми викладаємо регіональну фізичну географію у її «традиційній» формі.

Геоекологія і фізична географія застосовують найпрогресивніші інформаційні технології – географічні інформаційні системи, цифрову геотеледетекцію, а також спеціальні динамічні моделі, зокрема ландшафтні симулятори – у поєднанні з натурними експедиційними та стаціонарними спостереженнями.

Потреба у фахівцях з геоекології та фізичної географії зростає через виклики, пов’язані зі зміною клімату та суспільними трансформаціями, зокрема адаптацією до стандартів Європейського Союзу щодо менеджменту довкілля, адміністративно-територіальною реформою, потребами модерної повоєнної відбудови України.

Кафедра геоекології і фізичної географії є національним лідером у сфері екологічних досліджень ландшафтів від середини минулого століття. Окрім викладацької роботи, ми беремо активну участь у міжнародному науковому житті та публікуємо свої дослідження у провідних наукових журналах світу (див. вкладку «Дослідження»).

При кафедрі функціонують навчально-наукові польові стаціонари: Розтоцький і Чорногірський.

Кафедра фокусується на забезпеченні освітньо-професійних програм у рамках спеціальності «103. Науки про Землю» для здобуття ступенів:

Бакалавр наук про Землю за спеціалізацією «Геоекологія і прикладна геоморфологія».

Магістр наук про Землю за спеціалізацією «Геоекологічний менеджмент».

Доктор філософії з наук про Землю зі спеціалізацією на дослідженні організації та менеджменту ландшафтів як динамічних геоекосистем.

Крім того, кафедра геоекології і фізичної географії бере участь у підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальностями «014.07. Середня освіта (географія)» та «106. Географія».

 

Співробітники

завідувачКРУГЛОВ Іван Станіславовичзавідувач
доцент (сумісник)БІЛАНЮК Володимир Івановичдоцент (сумісник)
доцентБУРЯНИК Олеся Олексіївнадоцент
доцентЕЛБАКІДЗЕ Маріне Мухтарівнадоцент
доцентКОСТІВ Людмила Ярославівнадоцент
доцентМАТВІЇВ Володимир Павловичдоцент
доцентСМАЛІЙЧУК Анатолій Дмитровичдоцент
доцентТИХАНОВИЧ Євген Євгенійовичдоцент
доцентШУБЕР Павло Михайловичдоцент
доцентШУШНЯК Володимир Миколайовичдоцент
доцентЯВОРСЬКИЙ Богдан Ігоровичдоцент
старший лаборантСІВІНСЬКИЙ Іван Васильовичстарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Зараз ми виконуємо кілька науково-прикладних проєктів:

Геоекологічні фактори адаптації землекористування до регіональних і глобальних змін. У рамках цієї теми ми досліджуємо значення фізичних, біотичних та суспільних властивостей ландшафтів як геоекологічних комплексів для оптимізації землекористування та екосистемних послуг в умовах глобальної зміни клімату та регіональних змін у суспільних відносинах – запровадження стандартів ЄС щодо природокористування, вільного обігу сільськогосподарської землі, повоєнної відбудови України (напр., Smaliychuk et al, 2016; 2021).

Моделювання стратегій менеджменту лісових ландшафтів Карпат за сценаріями зміни клімату – за підтримки МОН України. Більше інформації про цей проєкт можна отримати тут.

Міська блакитна і зелена інфраструктура на Сході та Заході Європи – за підтримки Шведського Інституту та Шведського університету сільськогосподарських наук. Ми з’ясовуємо, – на підставі онлайн опитування та індивідуальних інтерв’ю, – суспільний, біофізичний і географічний контексти ставлення містян Вірменії, Грузії, Швеції та України до міських зелених зон і водних об’єктів (напр., Elbakidze et al, 2022).

У минулому члени кафедри залучалися до виконання багатьох міжнародних проєктів, серед яких відзначимо такі:

 • Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей біосферних резерватів України (Німеччина–Україна, 2018-2021 рр. – напр., Круглов та ін, 2021)
 • Ідентифікація та охорона старовікових лісів і пралісів в Українських Карпатах (Реалізувався спільно Michael Succow Stiftungта і WWF Danube-Carpathian Programme, Німеччина –Україна, 2016-2018 рр. – напр., Смалійчук, Гребенер, 2018).
 • Міжнародний Водний Альяс Саксонії (IWAS). Модельний регіон Україна: басейн Західного Бугу (Німеччина – Україна, 2009-2012 рр. – напр., Schanze et al, 2011; Круглов, 2015; Карта природних геоекосистем Басейну Верхнього Західного Бугу).
 • Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра (Німеччина-Україна, 1998- 2006 рр. – Roth et al, 2008)

Історично сформовані дослідницькі інтереси кафедри стосуються такої тематики:

Стратегія

Стратегія розвитку кафедри геоекології і фізичної географії узгоджується зі Стратегією розвитку Університету. Особливості кафедральної стратегії визначаються наявним науковим і освітнім потенціалом, який сформувався історично; а також викликами сьогодення і ближчого майбуття щодо фундаментальних і прикладних наукових досліджень та університетської освіти у сфері наук про Землю і довкілля.

Кафедра геоекології і фізичної географії була створена у 1944 році як кафедра фізичної географії. Протягом подальших десятиліть вона передала забезпечення низки фізико-географічних дисциплін іншим підрозділам і залишила за собою лише кліматологію і гідрологію, а також «традиційну» регіональну фізичну географію. Натомість, у 1960-их роках на кафедрі успішно розвинувся новий науковий і освітній напрям, пов’язаний з міждисциплінарними фундаментальними і прикладними дослідженнями географічних комплексів. У колишньому СРСР такі дослідження називали комплексними фізико-географічними або ландшафтознавчими, однак у міжнародній науці їх асоціюють з геоекологією / ландшафтною екологією. Також, за ініціативи кафедри були створені два польові стаціонари, – Розтоцький і Чорногірський, – на яких десятиліттями ведуться геоекологічні спостереження. Власне у галузі геоекології / ландшафтної екології ми здобули національне лідерство, яке утримуємо дотепер, зокрема завдяки міжнародній співпраці. Саме через такі обставини наш підрозділ отримав теперішню назву у 2022 році.

Місія кафедри геоекології і фізичної географії двоєдина:

 • розвивати, зокрема у рамках міжнародної співпраці, авангардні фундаментальні і прикладні дослідження світового рівня у широкій міждисциплінарній сфері геоекології / ландшафтної екології;
 • впроваджувати, як на основі власного дослідницького й академічного досвіду, так і у партнерстві з зовнішніми міжнародними і вітчизняними експертами, сучасні навчальні дисципліни і освітні програми для формування нової генерації фахівців-інтелектуалів, інтегрованих у глобальний цивілізаційний простір.

Візія: кафедра геоекології і фізичної географії – відомий структурний підрозділ одного з найкращих українських університетів, тісно інтегрований у світове та вітчизняне наукове і академічне середовище, важлива складова  міжнародного ландшафту геоекологічної науки і освіти.

Стратегічні цілі кафедри геоекології і фізичної географії:

I. Підвищити якість науково-дослідної та науково-практичної роботи у сфері геоекології. Для цього слід:

 • здійснювати науково-дослідну та науково-практичну діяльність на трансдисциплінарному полі геоекології, зокрема з використанням найсучасніших підходів і методів; особливу увагу приділяти питанням невиснажливого розвитку ландшафтів України і Європи в умовах зміни клімату і гідрологічного режиму та суспільних трансформацій / потрясінь;
 • адаптувати програми досліджень на польових стаціонарах до сучасного наукового і практичного контексту, зокрема міжнародного;
 • наукову роботу додатково фінансувати – головно через вітчизняні та міжнародні ґранти, а також госпдоговори;
 • створювати наукові колективи за участю як провідних експертів, зокрема міжнародних, так і кращих студентів – майбутніх науково-дослідних і науково-педагогічних працівників, інтегрованих у світовий науковий і академічний простір;
 • налагоджувати співпрацю з практиками (представниками влади, приватного бізнесу, державних підприємств та неурядових організацій), які пов’язані з менеджментом довкілля, залучати їх до науково-дослідної і викладацької роботи;
 • основну увагу приділяти публікаціям у провідних міжнародних журналах;

II. Підвищити якість і престижність університетської освіти у галузі геоекології, залучати мотивованих і здібних студентів. Для цього треба:

 • зосередитися на реалізації, зокрема у співпраці з зовнішніми партнерами, сучасних міждисциплінарних і, за можливості, міжнародних освітніх програм бакалаврського, магістерського та докторського рівнів у сфері геоекології та геоекологічного менеджменту;
 • при розробці силабусів дисциплін, освітніх програм та навчальних матеріалів використовувати сучасний міжнародний науковий і практичний досвід;
 • остаточно позбутися російськоцентричного контексту у науковій і навчальній роботі;
 • удосконалити викладання методики навчання фізичної географії у середній школі;
 • орієнтувати кращих студентів на участь у міжнародних програмах обміну;
 • популяризувати освітню, наукову та практичну діяльність кафедри, зокрема через Інтернет – шляхом створення окремого веб-сайту та пов’язаних з ним сторінок у соціальних мережах і каналах новин.

Історія кафедри

Фізико-географічні дослідження у Львівському університеті мають давні традиції, започатковані ще на кафедрі географії, створеній у 1883 році (в цьому ж році було створено й Інститут географії). В Інституті географії, очолюваному з 1883 р. до 1910 р. А. Реманом (1840–1917), з 1911 до 1933 р. – Е. Ромером (1971–1954), з 1933 р. до 1939 р. – А. Ціргофером (1893–1969), з 1939 до 1943 роки – Ю. По­лян­ським (1892–1975) були започатковані дослідження в галузі ботаніки, клі­матології, геоморфології і геології, що послужило основою для розвитку комплексної фізичної географії у другій половині ХХ ст.

Кафедра фізичної географії була створена у вересні 1944 р. у складі геолого-географічного факультету Львівського державного університету, який відновив роботу у серпні того ж року. В 1944–1945 рр. кафедрою, на якій працювало усього три викладачі, завідував проф. П.С. Бучило (1892–1968) (він же декан геолого-географічного факультету 1944–1945 рр.), наукові інтереси якого були пов’язані з природно-історичним районуванням.

У 1945 році, після поділу геолого-географічного факультету на геологічний і географічний факультети, на базі кафедри фізичної географії було створено кафедру загальної фізичної географії і регіональної фізичної географії. Кафедру регіональної фізичної географії, керівниками якої були П.С. Бучило (1945–1947 рр.) і П.М. Цись (1947–1950 рр.), у 1950 році перетворено у кафедру геоморфології.

З 1945 р. по 1947 р. кафедру загальної фізичної географії очолював П.М. Цись (1914–1971) – географ-геоморфолог, фундатор Львівської геоморфологічної школи, професор з 1955 р., декан географічного факультету в 1954–1964 рр. В період керівництва кафедрою фізичної географії (1945–1950 рр.) він закладав основи геомор­фологічного районування західних областей України.

З 1947 р. кафедрою загальної фізичної географії, яку з 1950 р. знову стали називати кафедрою фізичної географії, до 1954 р. керував М.С. Андріанов (1907–1977) – географ-кліматолог, протягом 1964–1967 рр. був деканом географічного факуль­тету. Наукові інтереси його були пов’язані з аналізом циркуляційних чинників клімату Західної України, загальною характеристикою і формуванням клімату Українських Карпат, а також з кліматичним і агрокліматичним районуванням.

Новий потужний імпульс розвитку наукове життя кафедри фізичної географії отримало з приходом до її керівництва у 1954 р. К.І. Геренчука (1904–1984), який започаткував  Львівську ландшафтознавчу школу. Майже водночас на кафедрі фізичної географії була започаткована Львівська ґрунтознавча школа.

З метою ефективного проведення практик у 1959 р. був створений географічний стаціонар у с. Єзупіль Тисменицького району, Івано-Фран­ківської області та метеорологічна обсерваторія, яка функціонувала при кафедрі (у 1968 р. була перетворена на Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар (смт Брюховичі). Пізніше розгорнулись науково-дослідні роботи кафедри на Шацькому біолого-географічному стаціонарі (створений у 1971 р.) (смт Шацьк, Любомльського району, Волинської області).

Дуже цікавим і своєрідним способом наукової роботи студентів кафедри фізичної географії у 90-х роках стала їхня участь у щорічних (протягом 10 ро­ків) міжвузівських студентських наукових експедиціях, фундаторами яких були Тбіліський, Московський, Ленінградський (Санкт–Петербурзький) та Львівський університети.

У другій половині 80-х на початку 90-х рр. відбулися значні структурні зміни у житті кафедри. В 1978 р. на кафедрі фізичної географії було створено ще одну, паралельно з фізичною географією, природоохоронну спеціалізацію – раці­ональне використання природних ресурсів і охорона природи, на базі якої у 1988 р. була створена нова кафедра “Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи”. На цю кафедру були передані навчальні природоохоронні курси та спецкурси і переведені викладачі. Пізніше створюються інші кафедри, на які так само передають частину курсів і викладачів кафедри фізичної географії – кафедра географії України (1990 р.) та кафедри географії ґрунтів (1993 р.).

З 1994 р. до 2001 р. роботою кафедри фізичної географії завідував Б.П. Муха (1943–2019), випускник цієї ж кафедри 1965–го року, доцент з 1982 року.

Кваліфікаційному росту співробітників кафедри у 90-ті роки сприяло налагодження співробітництва з західними близькими та віддаленими державами. За кордоном стажувались доценти І.С. Круглов (США, Австрія), М.М. Кукурудза (США, Німеччина), А.В. Мельник (Німеччина), П.М. Шубер (Австрія).

Протягом 2001–2020 рр. кафедрою фізичної географії завідував А.В. Мельник (1957–2020) – учень Г.П. Міллера, доктор географічних наук з 2001 р., професор з 2002 р. Його наукові інтереси стосуються ландшафтознавства, зокрема, ландшафтного моні­торингу, екологічного ландшафтознавства та геоекології і пов’язані, переважно, з гірськими і перед­гір­ськими територіями.

В останні десятиліття на кафедрі фізичної географії відбулись структурні зміни. Оформлені в самостійні підрозділи Чорногірський географічний (1999 р.) і Розтоцький ландшафтно-геофізичний (2002 р.) стаціонари та навчальні лабораторії “Ландшафтних досліджень” (2003 р.), “Геоекологічних інформаційних систем” (2003 р.) (попередня назва “Ландшафтно-екологічних інформаційних систем”). Окрім того, на базі навчальної лабораторії фізико-хімічних властивостей природних територіальних комплексів та кабінету метеорології і кліматології створено навчальну лабораторію геофізики і геохімії ландшафтів, а на базі експонатів музею землезнавства – кабінет ландшафтознавства. В 2003 р. відкрито нову спеціалізацію “Геоекологія”.

З 2020 р. кафедру очолює І.С. Круглов.

 

Джерело:

Мельник А., Муха Б., Феленчак Ю. 60 років кафедри фізичної географії Львівського університету імені Івана Франка // Вісник Львів. ун-ту.Серія географ.-Вип. 31. – 2004. – С. 25–30.

Погоджувальна нарада стосовно порядку і строків виконання необхідних критеріїв постакредитаційного моніторингу акредитованих освітніх програм другого магістерського рівня вищої освіти відбулася на географічному факультеті

12.01.2024 | 12:29

11 січня 2024 р. за ініціативи декана географічного факультету доц. В. Біланюка, заст. декана з навчально-методичної роботи асист. Л. Котик, завідувачів профільних кафедр проф. З. Паньківа, доц. Л. Дубіс та доц. І. Круглова, а також гарантів ОП проф. А. Кирильчука і доц. А. Яцишина відбулася погоджувальна нарада стосовно порядку і строків виконання необхідних критеріїв постакредитаційного моніторингу акредитованих освітніх програм другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю, які функціонують на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів (ОП «Прикладне...

Читати »

Здобутки у неформальній освіті  студентів ОПП “Середня освіта (Географія)” ОР “Магістр”

28.12.2023 | 12:09

У рамках освітнього компонента “Освітній менеджмент в географії” (викладачі — доц. Володимир Біланюк, асист. Любов Котик) ОПП “Середня освіта (Географія)” ОР “Магістр” здобувачі освіти мали змогу засвоїти окремі складові курсу у рамках неформальної освіти, що передбачено силабусом дисципліни.
Студентка Каричорт Тетяна успішно засвоїла курс “Шкільне життя онлайн” на освітній платформі Prometheus; Сороківська Вікторія і Половчак Ірина — “Стрес-менеджмент для освітян” (Prometheus); Куриляк Соломія і Чорна Марія — “Наука про навчання. Що має знати кожен вчитель?” (Prometheus).
Отримані, у рамках прослуховування навчальних курсів...

Читати »

Лекція “Регіони Південної Америки” для студентів спеціальності 014 Середня освіта (географія)

19.12.2023 | 14:06

Лекцію “Регіони Південної Америки” з курсу “Фізична географія материків” для студентів третього року навчання спеціальності 014 Середня освіта (географія) провела доцент кафедри геоекології і фізичної географії  Людмила Костів.
Окрім викладеного основного матеріалу, лекторка розповіла про найсучасніші методи географічних досліджень, які варто застосовувати під час вивчення цієї дисципліни.

 

Читати »

Екскурсії студентів у Державний природознавчий музей Національної академії наук України “Школа льодовикового періоду” та “Мистецтво виживання”

19.12.2023 | 13:52

Студенти третього курсу, під керівництвом доцента кафедри геоекології і фізичної географії Яворського Б. І., взяли участь в екскурсіях у Державний природознавчий музей Національної академії наук України “Школа льодовикового періоду” та “Мистецтво виживання”.
Розповідь про історію Музею та про його експонати на високому рівні й дуже цікаво проводила співробітниця Музею, ентомолог, Коновалова Ірина Борисівна.
Екскурсантів позитивно вразили новітні віртуальні технології, які повніше дозволяють пізнати світ минулого поряд із традиційними експонатами.
Рекомендуємо всім охочим відвідати Музей!

Читати »

Захист курсових робіт студентами спеціальності “Середня освіта (географія)” на кафедрі геоекології і фізичної географії)

19.12.2023 | 13:29

Відбувся захист курсових робіт студентів третього курсу, спеціальності “Середня освіта (географія)”.
Студентські дослідження переважно поєднували вивчення природничо-географічних об’єктів на територіях адміністративних районів, національних парків, населених пунктів та ін. з точки зору можливості їх застосування у навчальному процесі шкільної географії.
Захист робіт супроводжувався презентаціями, в обговоренні взяли участь викладачі кафедри геоекології і фізичної географії та студенти.

Читати »

Оголошення

Запрошуємо на навчання у 2022 році  за освітньою програмою  “Геоекологія і прикладна геоморфологія” першого бакалаврського рівня вищої освіти

Інформаційний буклет

Запрошуємо на навчання у 2022 році за магістерською програмою “Геоекологічний менеджмент“. Детальну інформацію про цю інноваційну міждисциплінарну програму можна отримати тут.