Геоекологічні проблеми сталого розвитку Карпатського регіону

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Шушняк В. М.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Грфм-51доцент Шушняк В. М.

Опис курсу

Мета: розширити у майбутніх магістрів знання про геоекологічну ситуацію в Карпатському регіоні, навчити основ регіонального геоекологічного аналізу в контексті Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Завдання:

 • дати уявлення про цілі та завдання регіонального геоекологічного аналізу як складової частини регіональної політики і регіонального розвитку;
 • ознайомити з специфікою геоекологічних проблем гірських регіонів;
 • ознайомити з особливостями геоекологічних проблем в Карпатському регіоні;
 • навчити прийомам і методам оцінки геоекологічних проблем;
 • ознайомити з шляхами імплементації положень Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • причинно-наслідкові зв’язки геоекологічних проблем гірських регіонів і їх особливості в Українських Карпатах;
 • геоекологічні індикатори сталого розвитку Карпатського регіону;
 • геоекологічні аспекти імплементації Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

вміти:

 • визначати спектри регіональних геоекологічніх проблем;
 • володіти методами і методологією регіонального геоекологічного аналізу;
 • визначати шляхи вирішення геоекологічних проблем;
 • проводити оцінку геоекологічної ситуації на регіональному рівні.

Рекомендована література

Базова:

 • Мельник А. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999. – 286 с.
 • Мельник А.В. Основи регіонального еколого ландшафтного аналізу. – Львів, 1997. – 229 с.
 • Природа Українських Карпат / Під ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 265 с.
 • Украинские Карпаты. Природа. – К.: Наук. думка, 1988.

Допоміжна:

 • Гірські автомобільні дороги Українських Карпат: Аналіз пошкоджень паводком 1998 р. автомобільних доріг Закарпаття і рекомендації по попередженню руйнувань гірських автомобільних доріг Українських Карпат / Під ред. В.О. Герасимчука. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 272 с.)
 • Гори і люди (в контексті сталого розвитку): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Рахів-2002 -604 с.
 • Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техноприродних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – К.: Нічлава, 2002. – 624 с.
 • Гуцуляк Г., Андріїшин М. Система моніторингу земель Карпатського регіону України. – Косів, 1994. – 76 с.
 • Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Вербицький Т.З. та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 256 с.
 • Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Інститут українознавства, 1997. – 420 с.
 • Косовець О.О., Самойленко Н.А. Катастрофічні гідрологічні явища на зламі століть в Українських Карпатах (Центральна геофізична обсерваторія, Київ, Україна).
 • Логвинов К.Т., Раевский А.Н., Айзенберг М.М. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1973. – 200 с.
 • Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у карпатському регіоні (повені, селі, зсуви)”.
 • Перехрест С.М., Кочубей С.Г., Пєчковська О.М. Шкiдливi стихiйнi явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. – К.: Наук. думка, 1971. – 197 с.
 • Рудько Г., Адаменко О. Екологічний моніторинг геологічного середовища. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. – 260 с.
 • Рудько Г., Кравчук Я. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону України. – Львів, 2002. – 172 с.
 • Kondracki J. Karpaty. – Warszawa, 1989. – 263 s.

Нормативні документи:

 • Закон України “Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” http://mail.menr.gov.ua/publ/bernconven/gori/index.html
 • Розробка заходів щодо впровадження Карпатської конвенції на місцевому рівні. http://mail.menr.gov.ua/publ/bernconven/news/index.html
 • Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 № 1436-III.
 • Закон України “Про статус гірських населених пунктів в Україні“ від 15.02.1995 № 56/95-ВР.

Інформаційні ресурси: