Буряник Олеся Олексіївна

Посада: доцент кафедри геоекології і фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-44

Електронна пошта: Olesya.Buryanyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • фізична географія;
 • ландшафтознавство;
 • геоекологія.

Курси

Вибрані публікації

 • Zoriana V. Hostiuk1, Olesia O. Burianyk2, Mykola M. Karabiniuk.3 Landscape Principles of Optimization of Functional Zoning of «Hutsulshchyna» National Nature Park. Journ. Geol. Geograph. Geology, 31(3). р. 450-459. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/44544/1/935-Article%20Text-1405-1-10-20220922.pdf
 • Гостюк, М. Карабінюк, О. Буряник. Особливості виникнення паводків на території Покутських Карпат. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.С. 70-75. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/45087/1/Сторінки%20з%20Вісник_Географія_№82-83_ред.pdf
 • Hostiuk Z., Pohribnyi O., Burianyk O., Karabiniuk M., Markanych Ya. Influence of geological structure and geomorphological features on landslides in the Pokut Carpathians. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: XV International Scientific Conference (November 17-19, 2021, Kyiv, Ukraine). Kyiv: Institute of Geology Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2021. URL: https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2021/11/Mon-21-072.pdf
 • BurianykO., Karabiniuk M., Gostiuk Z., TerletskaYa. Mapping of the forest pathological processes in landscape complexes (on the example of the Rybnyk Maidanskyi river basin in Skole Beskids). International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2021 (October 4–6, 2021. Lviv, Ukraine). Lviv, 2021. Vol. 2021. P.1–5. URL: https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2021/10/GeoTerrace-2021-007.pdf
 • Буряник О. О., Карабінюк М. М., Гостюк З.В. Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків, 2021. Том 35. С. 83-93.
 • Карабінюк М. М., Буряник О. О., Роман Л., Карабінюк Я. В. Рекреаційно-туристична діяльність у Карпатському біосферному заповіднику: динаміка, сучасний стан та проблеми розвитку. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків, 2021. Том 35. С. 115-130.
 • Буряник О. О., Карабінюк М. М., Вовкунович М.О. Рекреаційне навантаження на гідромережу НПП «Сколівські Бескиди». Матеріали V-го Всеукраїнського пленеру з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р. Одеса: ОДЕКУ, 2021. С 10-13.
 • Karabiniuk M., Markanych Y., Burianyk O., Hnatiak I., Gostiuk Z. Methodical aspects of geoinformation Analysis of landscape differentiation of modern negative geological and geomorphological processes in natural territorial complexes of the highlands of Chornohora (Ukrainian Carpathians). Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (December 7-9, 2020. Lviv, Ukraine). Lviv, 2020. Vol. 2020, P.1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205709
 • М. Карабінюк, О. Буряник, З Гостюк , Л. Костів. Розквіт Львівської школи гірського ландшафтознавства (присвячується пам’яті професора Анатолія Васильовича Мельника). Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2020. – Вип. 1-2(99-100). – С. 73–84.
 • Anatoliy MelnykMykhailo GrodzynskyiOleksandr Obodovskiy, and Olesya Buryanyk. Hazardous hydro-meteorological phenomena in the Skole Beskyds National park (Ukrainian Carpathians)/ AIP Conference Proceedings 2186, 120017 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5138048
 • Melnyk A., Lavruk M., Burianyk O.. Landscape research and education about nature based on the example of National Park Skole Beskids (Ukraine). Geography and tourism. Vol. 6. No. 2 (2018). S. 59-70.
 • Burianyk O.O., Melnyk A.V. Landscape-cognitive trail “To the mountain Vysoky Verkh” (National Park “Skole Beskids”). Journal of Education, Health and Sport. -2018;8(8):571-586.
 • Буряник О. Ландшафтні особливості поширення диких тварин у зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник Майданський) /Буряник О. О. // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2016. – Вип. 4 (80). – С. 63–69.
 • Буряник О. Особливості демографічного навантаження в ландшафтах Сколівських Бескид / Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць 3-х т. /Буряник О. О. //– К.: Прінт- Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 44-45 с.
 • Burianyk O., Melnyk A. Landscape diversity of tourist routes in Skole Beskids = Ландшафтна різноманітність туристичних маршрутів Сколівських Бескид. Journal o f Education, Health and Sport. 2016;6(6):337-350.
 • Буряник О. Мельник А. Ландшафтна структура Сколівських Бескид/ Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2016. – Вип. 01(81).
 • Буряник О. О. Лісопатологічні явища та всихання деревостанів в НПП «Сколівські Бескиди».  Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: Матеріали міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів-Ворохта, 3-5 листопада 2017 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 95-97.
 • Буряник О., Мельник А. Ландшафтне районування Сколівських Бескидів / Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49. С. 36–46.
 • Вовкунович О. Рекреаційно-туристичні маршрути в ландшафтах Сколівських Бескид (межиріччя Стрия і Опору)/О. Вовкунович// Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (Львів-Ворохта 24-27 вересня 2014). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 137-139.
 • Вовкунович О., Мельник А., Шушняк В. Порівняльний гідролого-ландшафтознавчий аналіз басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник Майданський / О. Вовкунович, А. Мельник, В. Шушняк. // Проблеми гірського ландшафтознавства. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 1. – С. 41-55
 • Вовкунович О. Негативні фізико-географічні процеси в природних територіальних комплексах національного природного парку «Сколівські Бескиди». /О. Вовкунович// Геополитика и єкогеодинамика регионов. – Симферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2014. – Том 10. Випуск 1. – С. 403-407.
 • Вовкунович О. До оптимізації функціонального зонування НПП «Сколівські Бескиди» // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – С. 34–38.
 • Вовкунович О. Ландшафтні засади оптимізації функціонального зонування НПП «Сколівські Бескиди» /Вовкунович О. О. // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2013. – Вип. 2(70). – С. 249–258.

Біографія

Народилася 7 серпня 1989 р. у с. Мита Сколівського р-ну Львівської обл. У 2007 р. закінчила Росохацьку ЗОШ І-ІІІ ступеня. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2012 р. закінчила навчання на кафедрі фізичної географії та отримала диплом за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Фізико-географ”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі фізичної географії. З 2016 року працює асистентом кафедри фізичної географії. В 2019 – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.01- фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів на тему “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид”, науковий керівник – проф. А.В. Мельник.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!