Просторовий аналіз ландшафту (103-3)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Круглов І. С.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГРНМ-11с-3доцент Круглов І. С.

Опис курсу

Мета курсу – надати розуміння технології географічних інформаційних систем і основних функцій геопросторового аналізу для дослідження ландшафту й менеджменту земельних ресурсів як геоекосистеми. Його завдання (цілі):

 1. Ознайомити з базовими поняттями геоінформатики, типами геоданих та їхніми джерелами;
 2. Ознайомити з основними функціями перетворення, поєднання та аналізу геоданих;
 3. Ознайомити з основними підходами застосування геоінформатики для менеджменту природних ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: моделі геоданих, формати геоданих ESRI, способи перетворення та редагування геоданих, основні функції інтегрованого геопросторового аналізу;

вміти: застосовувати ПЗ ArcGIS для таких операцій з геоданими: перегляд, імпорт, перетворення, редагування, візуалізація, інтегрований аналіз, зокрема для менеджменту земельних ресурсів.

Отже, у результаті навчання студенти покращать свої компетентності у таких сферах, визначених ОПП: 1) аналіз особливостей природних та антропогенних систем і об’єктів геосфер (ПР01); 2) знання сучасних методів дослідження Землі та її геосфер і вміння їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності (ПР07); 3) використання сучасних методів моделювання та обробки геоінформації при проведенні інноваційної діяльності (ПР11); 4) Застосування методів цифрового геопросторового аналізу та геотеледетекції (ПР15).

Рекомендована література

 • Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів (http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf__.pdf)
 • Де Мерс МН (1999) Географические информацирнные системы. Основы. Дата+, Москва
 • Круглов І (2020) Трансдисциплінарна геоекологія: монографія. ЛНУ ім. І.Франка, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Kruhlov_2020_TransdisciplinaryGeoecology.pdf)
 • Часковський О, Андрейчук Ю, Ямелинець Т. (2021) Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS: навч. посіб. Простір-М, Львів (https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/GIS-in-Nature-Protection_QGIS.pdf)
 • Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill
 • Florinsky IV (2012) Digital terrain analysis in soil science and geology. Academic Press, Amsterdam
 • Hengl T, Reuter HI (eds) (2008) Geomorphometry: concepts, software, applications, 1 edition. Elsevier Science, Amsterdam, Netherlands ; Oxford, UK ; Boston Mass.
 • ISO/TC 211 (1998) Geographic information standards framework and reference model. List of ISO/TC211 harmonized term definitions
 • Shekhar S, Xiong H, Zhou X (eds) (2017) Encyclopedia of GIS. Second edition. Springer

Силабус: Просторовий аналіз ландшафту. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус