Наукова та ділова комунікація (англ. мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Елбакідзе М. М.ГрНМ-11с-1, ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрНМ-11с-1доцент Елбакідзе М. М.
ГРНМ-11с-3доцент Елбакідзе М. М.

Опис курсу

The course aims at forming skills of written and oral communication within scholarly/academic community as well in business activities. Students will learn how to efficiently use e-mail services and videoconferencing. The main attention, however, will be paid to the standards of academic writing, which cover style and structure of scientific papers, appropriate citing, and styling of figures and tables. Students will also learn tips of an oral and multimedia scholarly presentation and the discussion. Business component of the course will cover such topics as preparation of a CV and a motivation letter, as well as some skills of face-to-face interview / negotiations.

The course is project-based – the students will use their individual master study material and personal examples for practice.

Курс надає навики як письмового, так і усного, як безпосереднього, так і дистанційного, спілкування у середовищі науковців та ділових кіл. Висвітлюємо культуру написання е-повідомлень та етику дистанційного відео-спілкування. Особливу увагу приділяємо стандартам написання наукових робіт – структурі, посиланням на джерела інформації, стилю викладу матеріалу та бібліографічних описів, оформленню ілюстративного матеріалу. Також розглядаємо особливості усної та мультимедійної презентації наукового матеріалу, культурі ведення наукової дискусії. Питання ділового спілкування охоплюють підготовку ділової біографії, написання мотиваційних листів, безпосереднього усного спілкування під час співбесіди або переговорів.

Мета курсу – навчити магістрантів особливостям міжнародного наукового (академічного) та ділового спілкування – як усного, так і головно письмового. Його завдання:

  1. Дати уявлення про концептуальні підходи щодо комунікації.
  2. Навчити писати тексти науковим та діловим стилем.
  3. Навчити різним способам посилання на джерела інформації у тексті, а також різним стилям оформлення бібліографії, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
  4. Навчити логічно структурувати наукові та ділові документи.
  5. Навчити культурі наукової мультимедійної презентації та дискусії.
  6. Навчити оформлювати ділові персональні документи – CV, мотиваційні листи тощо.
  7. Надати навики безпосереднього ділового спілкування.

Після завершення цього курсу студенти

  • Знатимуть: основні принципи усного, письмового та візуального спілкування, прийняті у міжнародній науковій та діловій спільнотах.
  • Вмітимуть: ефективно ознайомлюватися з навчальними, науковими та діловими англомовними текстами; писати листи та повідомлення, зокрема англійською мовою; писати наукові тексти (есе, звіти, статті); посилатися в текстах на джерела інформації з використанням різних стилів; створювати наукові мультимедійні презентації; доповідати наукову інформацію; вести наукову дискусію.

Отже, у результаті навчання студенти покращать свої компетентності у таких сферах, визначених ОПП: 1) застосування знань для вирішення наукових питань (ПР02); 2) фахове спілкування, зокрема в міжнародному контексті (ПР03); 3) реалізація наукових і прикладних проєктів (ПР04); 4) написання наукових робіт (ПР05); 5) формулювання наукових висновків (ПР12).

Рекомендована література

Ці джерела, а також матеріали лекцій та семінарів, доступні у цифровому форматі для зареєстрованих користувачів команди «S&B Communication» корпоративного сервісу MS Teams.

Силабус: Наукова та ділова комунікація (англ. мовою). 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус