Мельник Анатолій Васильович

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • фізична географія;
 • ландшафтознавство;
 • геоекологія.

Публікації

Монографії і посібники

 • Мельник А.В. Чорногірський географічний стаціонар: наукові надбання та освітнє значення. – Львів, 2017. – 63 с.
 • Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.
 • Мельник А.В. Польове ландшафтне картування: система термінів і понять. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 92 с.
 • Мельник А. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / За ред.. М.М. Приходька. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с (у співавт.)
 • Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 172 с.
 • Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.
  – 286 с.
 • Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1997. – 229 с.
 • Мельник А. В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К., 1993. – 152 с.

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1983 році. 1983— 1985 – лаборант, 1985-1991 – асистент, 1991-2001 – доцент, з 2001 – професор кафедри фізичної географії. Кандидатську дисертацію “Ландшафтний моніторинг Карпат (на прикладі природних територіальних комплексів Івано-Франківської області)” захистив у 1991 році, докторську “Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат” у 2000. Науковий керівник Чорногірського географічного стаціонару з 1994 року. 1994-2001 – завідувач цього ж стаціонару (за сумісництвом).
Учасник міжнародних проектів: Агенства США з міжнародного розвитку “Розвиток екологічно-зорієнтованого, сталого туризму та агробізнесу в Україні (Карпатський регіон)”, ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”, ТАСІ8 “Інтегрований розвиток Розточчя”. Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (Дюссельдорф, 1993; Мюнстер, 1997), стажувався в університетах Вроцлава (1995), Любліна (1998) і Відня (2001).
Наукові інтереси пов’язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією. Викладає такі курси: “Ландшафтознавство”, “Екологічна географія”, “Основи геоекології”, “Географічний моніторинг”.

Дослідник ландшафтів Українських Карпат та їх екологічних проблем, питань раціонального природокористування, охорони природи і сталого розвитку регіону. Розробив і застосував на практиці в Українських Карпатах теоретико-методичні основи ландшафтного моніторингу та наукові основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських і передгірських територій. Автор близько 181 наукових праць, у тому числі 12 монографій і 2 навчальних посібників.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!