Грунтознавча школа

Майже одночасно з ландшафтознавчою школою К.І. Геренчука в 50–60-х рр. на кафедрі фізичної географії була започаткована Львівська ґрунтознавча школа І.М. Гоголєва (1919–1996), який в 1955–1967 рр., працював на кафедрі. Він в 1965 ро­ці захистив докторську дисертацію на тему: “Бурі гірсько-лісові ґрунти Радянських Карпат” і в 1967 р. переїхав до Одеського університету де створив кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. В 1957–1967 рр. при кафедрі фізичної географії та Львівському Відділі Географічного Товариства функціонувала створена І.М. Гоголє­вим експедиція для обстеження і картографування ґрунтів та лабораторія аналізу ґрунтів.

З 1961 р. по 2000 р. в науково-дослідному секторі Львівського університету діяла ще одна ґрунтознавча експедиція, яка переросла в потужну науково-дослідну лабораторію (НДЛ–50). У 70–80-рр. її штат нараховував близько 90 осіб. Бага­торічним її керівником (1968–1999 рр.) був М.Г. Кіт. Керували її науковою тематикою професори і доценти кафедри фізичної географії. Лабораторія проводила великомасштабне обстеження ґрунтів, грунтово-ерозійні та грунтово-меліоративні дослідження в різних регіонах України, Росії і Казахстану.

В 1961–1965 рр. при кафедрі функціонувала науково-дослідна лабораторія якісної оцінки земель (завідувач З.Й. Яцюк) дослідження, якої базувались на використанні ландшафтно-геохімічних методів. Результатом досліджень лабораторії стала колективна монографія “Основи методики земельного кадастру гірських районів” (1966 р.), а теоретико-методичні розробки були використані в державних інструкціях з картографування типів земель і їхньої якісної оцінки.