Географічний моніторинг

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23

Опис курсу

Мета: освоєння теоретико-методичних основ контролю наслідків впливу господарської діяльності людей на ландшафти та організації системи спостереження і контролю за станом природного середовища.

Завдання: 1) ознайомлення з історією становлення концепції моніторингу природного середовища і його структурою; 2) вивчення специфіки організації моніторингу на глобальному рівні; 3) ознайомлення із ситемою кліматичного моніторингу та моніторингом Світового океану; 4) вивчення організаційної структури галузевого моніторингу: джерел забруднення, атмосферного повітря, поверхневих вод, грунтів, радіаційного забруднення; 5)ознайомлення із теоретичними принципами, програмою і методикою комплексного ландшафтного моніторингу; 6) ознайомлення із структурою державного моніторингу природного середовища в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: наукові основи комплексного географічного моніторингу природного середовища; організаційну структуру, зміст та завдання моніторингу на глобальному, регіональному та локальному рівнях; структуру державного моніторингу в Україні та у Львівській області;

вміти: аналізувати інформацію про стан природного середовища і давати йому оцінку.

Рекомендована література

Базова

 1. Клименко М. О., Прищепа АП.М., Вознюк С.М. Монітлоринг довкілля: Підручник.- К.: видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.
 2. Мельник А.В., Міллер Г.П. Ландшафтний моніторинг. – К., 1993. – 152 с.
 3. Мельник А.В. Географічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів, 2010. (рукопис)

Допоміжна

 1. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1975.
 2. Герасимов И.П. Биосферные станции-заповедники, их задачи и программы деятельности // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1975.
 3. Изразль Ю.А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка состояния окружающей среды. Основы мониторинга // Метеорология и гідрологія, 1974. №7.
 4. Изразль Ю.А. Концепция мониторинга состояния биосферы // Мониторинг состояния окружающей природной среды: Труды советско-английского симпозиума. Л., 1977.
 5. Изразль Ю.А. Екология и контроль состояния природной среды. Л., 1984.
 6. Исаченко А.Г. Оптимизиция природной среды: Географический спект. М., 1980.
 7. Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана. Труд. Междунар. симп. М., 1985.
 8. Комплексный глобальный мониторинг состояния биосферы: Тр. 111 Международного симпозиума. Л., 1992.
 9. Кукурудза С.1., Гумницька Н.О., Нижник М.С. Моніторинг природних комплексів. Львів, 1995.
 10. Мониторинг и вероятностный прогноз климата. Л., 1992.
 11. Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной среды /Изразль и др/. Л., 1978.
 1. Інформаційні ресурси
 1. Інтернет: сайти суб’єктів моніторингу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму