103 Науки про Землю. Геоекологія і прикладна геоморфологія

Освітній ступінь: “бакалавр”, спеціальність: 103 “Науки про Землю”

Освітньо-професійна програма

Інформаційний буклет

Геоекологія і прикладна геоморфологія – це наукова основа невиснажливого менеджменту довкілля як одного з пріоритетів розвинених суспільств. Ринок послуг менеджменту довкілля постійно зростає в усьому світі, зокрема в Україні.

Чому до нас?

 • Новітня освітня програма, розроблена на підставі досвіду провідних університетів Європи і США.
 • Високопрофесійні викладачі, які мають досвід роботи у міжнародних проєктах у Європі, Америці та Африці.
 • Цікаве й фахове навчання, неймовірні польові практики в Карпатах, фантастичні подорожі та активне студентське життя.
 • Навчання в університеті з давніми європейськими традиціями, розташованому неподалік історичної частини міста, занесеної до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Вас навчатимуть: 

висококваліфіковані фахівці, інтегровані у світову науку, викладачі географічного факультету (https://geography.lnu.edu.ua/)

Ким Ви будете?

 • Ви будете фахівцем геоекологом і геоморфологом – експертом з невиснажливого менеджменту довкілля.

Як фахівці Ви зможете:

 • Користуватись сучасними методами дослідження довкілля, зокрема, технологіями геоінформатики і цифрової геотеледетекції.
 • Оцінювати екосистемні послуги (блага, які надає людині довкілля) та реалізовувати їх у екологічних проєктах.
 • Правильно “вписувати” об’єкти, створені людиною, у природний або культурний, зокрема, міський ландшафт.
 • Визначати причини виникнення природних (геоморфологічних) катастроф і шляхи їхнього запобігання.
 • Оцінювати рельєф, розробляти та реалізовувати природоохоронні заходи і проєкти.
 • Відтворювати фізико-географічні умови минулих геологічних епох і прогнозувати їхні зміни у майбутньому.

Де Ви зможете працювати?

 • У приватних консалтингових компаніях, які надають послуги щодо оцінки впливу на довкілля, займаються розробленням територіальних планів громад та екологічним аудитом.
 • У структурах управління об’єднаних територіальних громад – відділах екології і природних ресурсів.
 • У державних управліннях довкілля і регіонального розвитку.
 • У будівельних та проєктних компаніях.

Які перспективи?

Продовжити навчання на перспективних магістерських програмах, зокрема, за кордоном.

Університетські можливості:

 • Поселення в гуртожитки;
 • Науково-дослідні центри та лабораторії;
 • Спортивні клуби, секції, басейн;
 • Наукові, культурно-мистецькі гуртки;
 • Залучення студентів до науко во-дослідної роботи, зокрема у міжнародних проєктах;
 • Програми обміну студентами з провідними університетами Європи.

Де знайти?

Львівський національний університет імені Івана Франка
Географічний факультет
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000 https://geography.lnu.edu.ua

Контактні дані:

E-mail: gp.dep.geography@lnu.edu.ua, geoeco@lnu.edu.ua

Телефон: +38 032 2394 744

Сторінка програми: https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor