Геоматика (106Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Смалійчук А. Д.ГрФ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448ГрФ-21сСмалійчук А. Д.

Опис курсу

Курс надає базові знання щодо збору, опрацювання та представлення цифрової геопросторової інформації – як природничої, так і суспільної. Курс ознайомлює із загальним змістом геоматики як науки і технології цифрових геоданих; дає явлення про типи геоданих та їхні джерела; навчає практичним навичкам менеджменту, створення та редагування, візуалізації, а також початкового аналізу геоданих.

Мета курсу – надати розуміння технології геоматики, а також навчити основним навичкам, для застосування у подальшій навчальній роботі та професійній діяльності. Його завдання (цілі):
1. Ознайомити із загальним змістом геоматики як науки і технології
цифрових геоданих;
2. Дати уявлення про типи геоданих та їхні джерела;
3. Дати практичні навички менеджменту геоданих та їхньої візуалізації;
4. Ознайомити з базовими аспектами геопросторового аналізу.

Рекомендована література

  • Chang K (2013) Introduction to geographic information systems with data set CD-ROM, 7 edition. McGraw-Hill
  • ISO/TC 211 (1998) Geographic information standards framework and reference model. List of ISO/TC211 harmonized term definitions
  • Shekhar S, Xiong H, Zhou X (eds) (2017) Encyclopedia of GIS. Second edition. Springer
  • Андрейчук ЮМ, Ямелинець ТС (2015) ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Прстір-М, Львів
    Самойленко ВМ (2010) Географічні інформаційні системи та технології. Підручник. Ніка-Центр, Київ