Загальна гідрологія. Лабораторні роботи.

Лабораторна робота № 1. Хімічні і фізичні властивості природних вод.

Діаграма Дурова.

Лабораторна робота № 2. Морфометричні характеристики річки.

Лабораторна робота № 3. Морфометричні характеристики річкового басейну.

Лабораторна робота № 4. Морфометричні характеристики поперечного перерізу русла, розподіл швидкостей у річковому потоці

Лабораторна робота № 5. Побудова гідрографа і його генетичний аналіз

Зразки оформлення лабораторної роботи № 6.  Доступно у системі Moodle