Біланюк Володимир Іванович

Посада: декан географічного факультету, доцент кафедри геоекології і фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-62

Електронна пошта: Volodymyr.Bilanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • вивчення географічних закономірностей виникнення природних та антропогенно-спровокованих катастроф та пошук шляхів оптимізації післякатастрофічних станів геосистем;
 • розроблення наукових основ раціонального природокористування, сталого розвитку та збереження ландшафтного різноманіття.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.
 • Тиханович Є. Є. Загрози стихійних природних явищ / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк – Національна безпека України у викликах новітньої історії / авт.-уклад. В. І. Шпак; кер. авт. кол. С. І. Табачніков. – Київ : ДП “Експрес-об’ява”, 2020.
 • Курганевич Л. П. Загальна гідрологія / Л. П. Курганевич, В. І. Біланюк, Ю. М. Андрейчук // Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.
 • Тиханович Є. Є. Екологічна безпека лісокористування в Українських Карпатах / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Є. А. Іванов. – Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка. – Київ–Львів–Гейдельберг–Малага–Чернівці : Букрек, 2019.
 • Extreme weather [edit. Philip John Sallis]. – Extreme weather events in Ukraine: occurrence and changes. / Vira Balabukh, Olena Lavrynenco, Volodymyr Bilaniuk, Andriy Mykhnovych, Olha Pylypovych //  London, 2018. – 142 p.
 • Bilaniuk V. Extreme weather in Ukraine: Occurrence and changes / V. Balabukh, O. Lavrynenko, V. Bilaniuk, A. Mykhnovych, O. Pylypovych – Extreme weather: Intechopen, 2018. – P. 85–106. DOI 10.5772/intechopen.77306.
 • Тиханович Є. Лавини Українських Карпат: поширення і динаміка. / Є. Тиханович, В. Біланюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 196 с. + кол. вкл.

Статті та матеріали конференцій

 • Біланюк В. І. Про створення еколого-освітнього та екотуристичного кластеру на базі НПП “Синевир” / В. І. Біланюк, Ю. В. Зінько // Функціонування природоохоронних територій в сучасних умовах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 30-ти річчя національного природного парку “Синевир” (Україна, с. Синевир 18–20 вересня 2019 р.). – 2019. – С. 210–212.
 • Біланюк В. Антропогенне навантаження на басейнову систему річки В’яр (басейн р. Сян) / О. Пилипович, В. Біланюк, Ю. Андрейчук, А. Рутар // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій. Міжнародна науково-практична конференція (Україна, Львів-Івано-Франкове 23-25 жовтня 2019 р.). – 2019. – С. 65–67.
 • Тиханович Є. Інтеграція світового досвіду у вітчизняні сніголавинні дослідження. /
  Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7–8 травня 2019 р.). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 117–122.
 • Тиханович Є. Стаціонарні та напівстаціонарні сніголавинні дослідження в Українських Карпатах. / Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 33–36.
 • Біланюк В. Підсумки студентської наукової роботи на географічному факультеті за 2011–2018 роки / В. Біланюк, Є. Іванов, С. Зюзін // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХХ-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Львів, 15–17 травня 2019 р.) – Львів : Простір-М, 2019. – С. 4–8.
 • Безручко Л. С. Лавинна небезпека на піших туристичних маршрутах масиву Боржава. / Л. Безручко, Є. Тиханович, В. Біланюк // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 28–31.
 • Тиханович Є. Є. Часові особливості прояву надзвичайних ситуацій в Україні. / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Л. С. Безручко // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Шостої міжнародної науково–практичної конференції (7–11 жовтня 2019 р. м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – Київ : ДКЗ, 2019. – Т. 2. – С. 157–162.
 • Bilaniuk Volodymyr. Extreme weather events in Ukraine: occurrence and changes. / Vira Balabukh, Olena Lavrynenco, Volodymyr Bilaniuk, Andriy Mykhnovych, Olha Pylypovych // P. 85–106. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.77306
 • Тиханович Є. Є. Надзвичайні ситуації природного характеру в гірських ландшафтах Львівської області. / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Є. А. Іванов, Д. Р. Пастух // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець Подільський, 9–11 жовтня 2018 р. – К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 424 – 429
 • Біланюк В. І. Результати ХІХ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. / В. Біланюк, Є. Іванов, С. Зюзін // – Львів, 2018, – С.3-6
 • Біланюк В. І. Оцінка екологічного стану геосистем гірничопромислових територій. / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – К. : ДКЗ, 2018. – Т. 2. – С. 75–81.
 • Біланюк В. Лавинний режим ландшафтів Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, В. Матвіїв // Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2018. – С 28–29 [Тези]
 • Біланюк В. І. Надзвичайні ситуації природного характеру у Львівській області. / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – С. 239–2436.1.6 Тези доповідей:
 • Біланюк В. І. Надзвичайні ситуації техногенного характеру у ландшафтах Львівської області / Є. Тиханович, В. Біланюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції “ЕКОГЕОФОРУМ–2017. Актуальні проблеми та інновації”. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 150-152.
 • Біланюк В. І. До питання поширення надзвичайних ситуацій у Львівській області. / В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Читвертої міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Київ : ДКЗ, 2017. – Т. 2. – С. 266–272.
 • Біланюк В. І. Проблеми рекультивації і ревіталізації земель, порушених гірничими роботами. / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали Читвертої міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. – Київ : ДКЗ, 2017. – Т. 2. – С. 257–265.
 • Біланюк В. І. Параметризація лавинних геокомплексів масиву Боржава. / В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного семінару Львівського національного університету імені Івана Франка (3–5 листопада 2017 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 42–44.
 • Біланюк В. І. Теоретичне обгрунтування виникнення катастрофічних явищ у геосистемах /В. І. Біланюк, В. М. Петлін// Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2017. – № 1-2. – С. 9-166.1.5.5.
 • Безпека життєдіяльності. / [І. П. Пістун, Р. І. Мервінський, Т. В. Олянишен, М. М. Назарук, В. І. Біланюк, Н. М. Цуца]. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. – 556 с.6.1.4 Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо);
 • Біланюк В. І. Умови сходження лавин у масиві Чорногора (Українські Карпати). / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 50. – С. 359–368.
 • Тиханович Є. Лавини снігопадів в Чорногірському масиві Українських Карпат / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук // Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць у 3-х т. – К: Прінт-сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С. 154-156
 • В. Біланюк. Сингенетичні лавини в Українських Карпатах / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк, Д. В. Фігурний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2016. – № 1-2. – С. 64-69
 • В. Біланюк. Сніголавинні дослідження в басейні р. Прут: історія, сучасність, перспективи / Є. Тиханович, В. Біланюк, Є. Іванов // Від географії до до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 177-178 [Тези]
 • Біланюк В. І. Тенденції та проблеми розвитку географії в Україні у контексті реформи вищої освіти. / Р. М. Лозинський, В. І. Біланюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 50. – С. 234–242
 • В. Біланюк. Тенденції розвитку географічної освіти в Україні (в контексті вступу у вищі навчальні заклади в 2016 р.) / Р. Лозинський, В. Біланюк // Від географії до до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича) : Матеріали Міжнар. наук. конф (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 32-33 [Тези]
 • В. Біланюк. Екоосвітні аспекти екологічного ризику/ М. Назарук, В. Біланюк // Фізична географія і геоморфологія. – 2016. – Вип. 1 (81). – С. 118-121
 • Біланюк В. Результати XVІІ-ої студентської наукової конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» / В. Біланюк, І. Рожко, С. Зюзін // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Мат. ХVII-ої студ. наук. конф. (Львів, 18 травня 2016 р.). – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2016.  –  С. 3-5
 • Географічний факультет / [за редакцією В. Біланюка, Є. Іванова]. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 • Іванов Євген. Розвиток затоплення, підтоплення і вторинного заболочення у межах вугледобувних районів / Євген Іванов, Володимир Біланюк, Євген Тиханович // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27–28 лютого 2015 р.) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ С. 16‒23.
 • Тиханович Є. Поширення лавинних геокомплексів в Українських Карпатах / Є. Тиханович, В. Біланюк // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографіїЛьвівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів. – 2015. – С. 182-186
 • Тиханович Є. Лавинні процеси в Українських Карпатах = Avalanche process in Ukrainian Carpathians / Є. Тиханович, В. Біланюк // Journal of Education, Health and Sport. 2015. – Vol 5, № 7  – С. 96-104
 • Іванов Є. А. Ефективність використання мінеральної сировини і гірничопромислових відходів в Україні / Є. А. Іванов, В. І. Біланюк // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Трускавець, 5‒8 жовтня 2015 р.). ‒ К.: ДКЗ, 2015. ‒ С. 344‒351.
 • Біланюк В. Результати XV-ої студентської наукової конференції географічного факультету «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» / Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін –Львів, 2014, – С.3-5
 • Тиханович Є. Лавинна денудація у ландшафтних комплексах Горган / В. Біланюк, Є. Іванов, Ю. Андрейчук, Є. Тиханович // Рельєф і клімат: Матеріали міжнародного наукового симпозіуму (м. Чернівці, 23 – 25 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 9–11 [Тези]
 • Тиханович Є. Динаміка температури як чинник лавинопроявів / Є. Тиханович, В. Біланюк // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (24 – 27 вересня 2014 р.). – м. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 48-50 – [Тези]
 • Тиханович Є. Вплив вітру на формування лавинної ситуації / Є.Тиханович, В. Біланюк, // “Геополітика і екогеодинаміка регіонів” Науковий журнал – Сімферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2014. – С. 227-230
 • Biłaniuk W. Inwazja barszczu Sosnowskiego w obwodzie Lwowskim: zagrożenia ekologiczne i kierunki ich rozwiązania / W. Biłaniuk, I. Kojnowa, І. Rożko, В. Senczyna // XI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” (30 września – 1 października 2014 r. – Warshawa).
 • Тиханович Є. Лавинопрояви у природних територіальних комплексах ландшафту Боржава / В. Біланюк, Є. Тиханович // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск 46. – С. 37-46
 • Біланюк В. Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею / В. Біланюк, Є. Іванов, І. Пандяк // Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 7, жовтень 2012 р. – С. 11.
 • Біланюк В. Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках / В. Біланюк // Вісник Львівського університету: Серія географічна. – 2012 – Вип. 40. Ч. 1. – С. 3–10.
 • Біланюк В. Особливості термінології лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 91–92.
 • Біланюк В. Підсумки студентської наукової роботи географічного факультету за 2011–2012 навчальний рік / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 3–9.
 • Тиханович Є. Проблеми термінології про дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 612–613: Географія. – С. 173–176.
 • Біланюк В. Результати ХІІ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 3–6.
 • Біланюк В. І. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович// Стан, проблеми і перспективи природничої географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117 – 124.
 • Біланюк В. І. Кравчук Ярослав Софронович /В. І. Біланюк// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.665 – 666.
 • Біланюк В. І. Круглий стіл з нагоди 60-річчя від дня народження В. М. Петліна /В. І. Біланюк, Є. А. Іванов// Стан, проблеми і перспективи природничої географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.
 • Біланюк В. І. Кукурудза Семен Ілліч /В. І. Біланюк// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.686.
 • Біланюк В. І., Хомин Я. Б. Географічний факультет /В. І. Біланюк, Я. Б. Хомин // Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.334.

Біографія

Народився 24 березня 1970 року в с. Вербилівці, Рогатинського району, Івано-Франківської області. Закінчив середню школу №1 м. Рогатин.

У 1993 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та отримав кваліфікацію “Географ. Викладач”. З 1992 р. працював лаборантом кафедри фізичної географії у вільний від навчання час.

У 1993–1996 рр. навчався на денній формі аспірантури цього ж університету.

У 1999 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему “Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури”. З 1996 р. працював асистентом кафедри фізичної географії, а з 2001 р. – доцентом цієї ж кафедри. У 2004 р. присвоєно звання доцента. Впродовж 2001–2003 рр. працював на посаді завідувача Чорногірського географічного стаціонару (за сумісництвом).

У період 2004–2011 рр. виконував обов’язки заступника декана географічного факультету з навчально–виховної та наукової роботи. З 2011 р. по цей час – декан географічного факультету.

Організатор численних наукових конференцій та семінарів. Постійний учасник журі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів “Юний географ”, Всеукраїнських студунтських олімпіад та конкурсів наукових робіт з географії.

Нагороджений Подяками Ректора (2011, 2013), Грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2011), Грамотою Хустської районної ради та райдержадміністрації (2012), Дипломом міського Голови м. Львова (2013), Подякою Чернівецької облдержадміністрації (2013), Подякою департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації (2014), Подякою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2015), Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації (2016), Подяка МОН України (2017).

У 2015 р., за результатами стажування, отримав свідоцтво Національної академії педагогічних наук України.

З 2017 р. – член науково-методичної комісії МОН України.

У 2017 році обрано членом-кореспондентом Академії наук вищої освіти України.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!