Еколого-географічний аналіз природних катастроф (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712Тиханович Є. Є.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-41сТиханович Є. Є.
ГрФ-42сТиханович Є. Є.

Опис курсу

Навчальний курс «Еколого-географічний аналіз природних катастроф» призначений для вивчення природних катастроф, їх генезису, поширення, класифікації та особливостей перебігу. Курс базується вивченні протікання ендогенних (землетруси, магматизм) та екзогенних (пов’язані з атмосферними та гідросферними та суміжними явищами) процесів. У рамках вивчення дисципліни аналізуються причини виникнення, проходження, наслідки та прогнозування відповідних процесів та їхній вплив на природне середовище та життєдіяльність людини.

Значна частина курсу визначається дослідженнями природних катастроф на рівні окремих модельних регіонів Світу та їх порівняння на регіональному та місцевому рівнях. Вибірковий курс поглиблює знання та уміння низки нормативних дисциплін у руслі впливу геологічних, метеорологічних, гідрологічних процесів на формування та проходження надзвичайних ситуацій глобального (національного) рівня.

У рамках дисципліни вивчають базові характеристики оцінки природних катастроф, розроблені світовими науковцями усіх регіонів Світу. Наводиться порівняльний аналіз шкал оцінювання катастроф різного генезису.

Окремий блок цієї дисципліни охоплює аналіз впливу на антропосферу, а також теоретичні та методичні питання державного управління в надзвичайних ситуаціях.

 

Результати навчання:

  • знати: Поняття терміну “катастрофа”. Класифікації природних катастроф та надзвичайних ситуацій. Регіональні особливості наслідків катастроф. Особливості географічного поширення. Особливості їх часової динаміки.

Головні ендогенні процеси. Магматизм Землі. Зв’язок вулканізму з тектонікою. Типи вулканів і класифікація вулканічних вивержень. Вулканізм Землі. Індекс VEI. Вплив вулканічних вивержень на географічне середовище. Зміну клімату у наслідок вулканічної активності. Землетруси. Загальну характеристику та причини землетрусів. Сейсмічність Землі та окремих регіонів. Шкали землетрусів. Сейсмічне районування і прогнозування землетрусів.

Небезпечні атмосферні явища. Смерчі, торнадо, урагани, тропічні циклони. Механізм формування повітряних вихорів. Класифікація Фудзіди. Шкала Бофорта. Грози. Формування грозових зарядів. Небезпека і захист від блискавок.

Штормовий нагін. Катастрофічні паводки і повені, умови виникнення поводей. Класифікація поводей. Найбільші повені і паводки, їх екологічні наслідки. Діяльність підземних вод, катастрофи пов’язані з підняттям рівня ґрунтових вод. Цунамі, їх класифікація і поширення. Механізм перенесення енергії в цунамі.

Катастрофи в межах території України та Українських Карпат.

  • вміти: Застосовувати ландшафтно-екологічний підхід при аналізі природних катастроф. Аналізувати стихійність природних систем. Проводити прогнозування перебігу розвитку природних катастроф та оцінку наслідків на природне середовище.

Використовувати набуті знання для прогнозування сейсмічної та вулканічної активності, аналізувати карти макро- районування. Прогнозувати вплив ендогенних процесів на життєдіяльність людей.

Визначати природні умови формування природних катастроф пов’язаних з атмосферними процесами, класифікувати небезпечні метеорологічні явища. Визначати можливі наслідки проходження надзвичайних ситуацій цієї групи. Аналізувати досліджувані явища у розрізі природних та адміністративних виділів у Світі та Україні.

Аналізувати гідрологічні надзвичайні ситуації природного характеру, відносити їх до певних видів відповідно класифікацій та генезису. Прогнозувати екологічні наслідки відповідних процесів. Визначати характер протікання гідрологічних небезпечних процесів будь яких території.

Проводити регіональний аналіз природних катастроф на основі статистичної інформації, вивчати та аналізувати з спеціалізованими картами процес перебігу та наслідки катастроф.