Прикладне ґрунтознавство (103-3)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Позняк С. П.ГРНМ-11с-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГРНМ-11с-3професор Позняк С. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Прикладне ґрунтознавство» є ознайомлення студентів з якісним оцінююванням земельної ділянки та ефективним господарюванням на землях з отримання сільськогосподарської продукції, з правовими аспектами збереженням, відтворення та охорони властивостей грунтів.

Після завершення цього курсу студент

Знатиме:

 • способи освоєння осушених торф’яних ґрунтів, заболочених ґрунтів,
 • умови вирощування певних видів культур залежно від властивостей і типів ґрунтів,
 • про морфогенетичні, фізичні властивості ґрунтів,
 • заходи оптимізації кислотно-лужної рівноваги, водного, поживного, біологічного та інших режимів ґрунтів, покращення буферних властивостей,
 • шляхи підвищення родючості ґрунтів,
 • органічні добрива та способи їх використання,
 • критерії оцінки забезпечення ґрунтів поживними елементами,
 • розподіл та акумуляцію мікро і макроелементів в ґрунтах та рослинах, їх небезпечний вплив на здоров’я людини,
 • причини і наслідки забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами,
 • заходи боротьби з вітровою, водною ерозією,
 • умови впровадження альтернативних технологій обробітку ґрунту,
 • ефективні ґрунтозберігаючі, ґрунтовідновлювальні заходи;
 • заходи щодо сівозмін, удобрення ґрунтів
 • правові аспекти забезпечення використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів.

Вмітиме:

 • візуально діагностувати ґрунти за природною рослинністю,
 • візуально діагностувати стан культур,
 • визначати дози мінеральних добрив в ґрунтах і для різних культур з метою отримання запланованих урожаїв,
 • регулювати поверхневий стік,
 • раціонально організовувати машиннотракторні операцій з метою мінімізації площі ущільнення, вирішення складної проблеми ефективного зниження кількості бур’янів і хвороб.

Рекомендована література

Основна

Додаткова 

 • Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти / за наук. ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва, Б. С. Носка. Харків. 364 с.
 • Гавриш Н. С. Використання, відтворення та охорона ґрунтів в Україні: теоретико-правові аспекти. Монографія. Одеса. 2016. 396 с. 13. Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів в Україні: моногр. Одеса, 2008. 228 с.
 • Балюк С. А., Воротинцева Л. І., Захарова М. А., Дрозд О. М., Носоненко О. А. Охорона та відтворення ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах змін клімату. Вісник аграрної науки. 2017. № 12. С. 10-13.
 • Балюк С. А., Гапєєв Л. В. Зарубіжний та вітчизняний досвід законодавчого врегулювання правового захисту ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2014. № 10. С. 12-16.
 • Балюк С. А., Медведєв В. В. Стратегія збалансованого використання, відтворенням і управління ґрунтовими ресурсами України. Київ. 2012. 240 с.
 • Балюк С. А., Медведєв В. В., Воротинцева Л. І., Шимель В. В. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального рівня. Вісник аграрної науки. 2017. № 8. С. 5-11
 • Іванюк Г. С. Біопродуктивність ґрунтів. Львів. 2009. 350 с
 • Позняк С. П. Актуальні і дискусійні проблеми сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів. Вісник Одеського університету. Серія Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип. 1. С. 126-136.
 • Позняк С. П., Красєха Є. Н. Чинники ґрунтотворення. Львів. 2007.
 • Медведєв В. В. Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах. Харків. 2010. 202 с.
 • Медведєв В. В. Фермеру про ґрунто- і ресурсозбережувальну інновації з обробітку. Харків. 2015. 200 с.
 • Медведєв В. В., Пліско І. В. Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості. Харків. 144 с.
 • Медведєв В. В., Пліско І. В., Накісько С. Г., Тітенко Г. В. Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання. Харків. 2018. 168 с.

Інтернет-джерела

Силабус: Прикладне ґрунтознавство 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус