Вітвіцький Ярослав Йосипович

Посада: аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Телефон (робочий): 3803-2239-4749

Електронна пошта: Yaroslav.Vitvitskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • деградаційні процеси чорноземів

Публікації

  • Haskevych V. H., Lemeha N. M., Vitvitskyi Ya. Y. Soil-degradation zoning of Lviv Oblast. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 31(1), 45–58
  • Vitvitskyi Y., Haskevych V., Pozniak S., Kasiianyk I. Features and assessment of decolorization of chernozems of Ukraine. Soil Science Annual. 2022. 73(1):147483.
  • Вітвіцький Я., Палій О.. Зміна властивостей чорноземів Придністерської височини внаслідок деградаційних процесів. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 14–21.
  • Вітвіцький Я. Морфологічні особливості чорноземів типових  Придністерської височини. Реформування  та  розвиток  гуманітарних  та природничих наук. Матеріали ІІ науково-практичної конференції  (м.  Полтава,  22-23  травня  2020  р.).  – Херсон:  Видавництво  «Молодий  вчений»,  2020.  –  Ч. 1. – 148 с.
  •  Вітвіцький Я. Вплив рельєфу на ерозійну деградацію чорноземів Придністерської височини / Я. Вітвіцький // Проблеми геоморфології і палеогеографії. 2020. Вип. 1 (11), С. 280 – 293.
  • Вітвіцький Я. С., Придеткевич С. С., Любінська Л. Г., Любинський О. І. Просторово-часовий аналіз функціонування Цибулівської ГЕС. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. 2018. Вип. 30. – С. 60–67.
  •  Вітвіцький Я. С. Просторово-часовий аналіз функціонування Цибулівської ГЕС // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика», 9–11 жовтня 2018 р., Кам’янець-Подільський, К-ПНУ. – С. 227-231.

Біографія

Народився 21 жовтня 1993 року у с. Могильниця Теребовлянського району Тернопільської області. У 2009 році закінчив Романівську ЗОШ I-II ступенів Теребовлянського району Тернопільської області. Протягом 2009-2013 рр. навчався в Чортківському педагогічному училищі ім. О. Барвінського за спеціальністю “Вчитель початкової школи”.

З 2013 до 2018 р. навчався у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка:

2013 – 2017 рр. – бакалавр – Середньої освіти (Географія). Вчитель географії;

2017 – 2018 рр. – магістр – Географ. Викладач географії. Вчитель географії та економіки.

У 2019 році вступив до аспірантури кафедри географії ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.