Іванюк Галина Станіславівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 380-32 239-47-49

Електронна пошта: Halyna.Ivanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • гумусовий стан ґрунтів;
 • класифікація ґрунтів;
 • біопродуктивність ґрунтів.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Позняк Степан, Гавриш Наталя, Іванюк Галина, Вітвіцький Ярослав. Естетична цінність ґрунтів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль : Тайп, 2022. №2. С. 19–26. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.3 (Категорія Б)
 • Позняк С. П., Іванюк Г. С., Гавриш Н. С. Ґрунтознавство в світлі мовного законодавства України. Вісник Одеського національного університету. Серія: географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27, вип. 2(41). С. 98–111. DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268704 (індекс Copernicus, Категорія Б)
 • Influence of climate dynamics and liming on physicochemical soil properties and crop- rotation productivity of North-Western Polissya in Ukraine (2022) / [Polovyy V., Hnativ P., Chojnicki J., Lykhochvor V., Lahush N., Yuvchik N., Ivanyuk H., Lukashchuk L., Avhustynovych M., Kosylovych H., Korinec Y.] // Soil Science Annual, 73(1), 2022:146856. DOI: https://doi.org/10.37501/soilsa/146856 (Scopus)
 • Papish, I., Ivanyuk, H. and Ivaniuk, V. (2022). Changes in Chernozem Erosion Resistance Due to the Evolution of Clay Plasma in Western Ukrainian Region. Grassroots Journal of Natural Resources, 5(3): 31-49. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050303 (Web of Science)
 • Іванюк Г.С., Леськів Л.О., Семащук Р.Б. Ґрунти природного заповідника «Медобори» // Scientific Collection «InterConf», (116): with the Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (July 16-18, 2022). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2022. P. 307–315. (https://interconf.top/documents/2022.07.16-18.pdf)
 • Позняк С., Іванюк Г. Знання про ґрунти у цивілізаціях Стародавнього світу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль : Тайп, 2022. Вип. 1 (52). С. 4–13. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.1 (Категорія Б)
 • Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Позняк С. П., Ямелинець Т. С. Едафічні критерії ґрунтово-географічного районування лісостепових ландшафтів Волино-Поділля // Вісник Одеського національного університету. Серія: географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27, вип. 1(40). С. 72–84. DOI: 10.18524/2303–9914.2022.1(40).257534 (індекс Copernicus)
 • Когут І., Іванюк Г. Екологічна стійкість ґрунтів Великомостівської міської ради Львівської області. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 71–78.
 • Гуцуляк Б., Іванюк Г. Земельні ресурси Вижницького району Чернівецької області. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства». Львів. 2021. С. 39–47.
 • Позняк С. П., Папіш І. Я, Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне районування Львівської обл.: структура та принципи // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 251 – 265. (індекс Copernicus).
 • Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне району­вання широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 • Іванюк Г. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах / Галина Іванюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2017. – Вип. 51. – С. 120–133.
 • Аналіз „Систематики ґрунтів Польщі” // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2013. – Вип. 44. – С. 122 – 132.
 • Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2013. – Вип. 41. – С. – 153 – 160.
 • Антропогенно-змінені ґрунти в різних класифікаційних системах / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. – Львів. – 2008. – С. 256-262.
 • Зміна вмісту гумусу в ґрунтах Польщі // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 67. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”, 2007. – С. 72–81.
 • Проблеми моделювання зміни вмісту карбону в ґрунтах // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VII з’їзду УТҐА. – Харків, 2006. – Кн. 2 – С. 135–137.
 • Оптична щільність гумінових кислот опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.298–301.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 1999 р. закінчила Львівський державний університет iмeнi Iвaнa Франка за спеціальністю „Географія”, квалiфiкацiя – географ-ґрунтознавець, викладач. 1999–2002 рр. – навчання в аспірантурі. Від 2001 року працює асистентом на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів, із 2004 року – доцентом. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географiчних наук, тема “Географо-генетичнi особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя” (спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, (науковий керівник – проф. С.П. Позняк).

Член товариства ґрунтознавців i aгpoxiміків України (УТҐА), міжнародного товариства ґрунтознавства (IUSS), українського географічного товариства.

Автор понад 60 наукових публікацій.

Проекти

 • Участь у міжнародному проекті PROLAND (Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas) (Пулави, Польща, 2004 – 2005).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!