Іванюк Галина Станіславівна

Посада: доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 380-32 239-47-49

Електронна пошта: Halyna.Ivanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • гумусовий стан ґрунтів;
 • класифікація ґрунтів;
 • біопродуктивність ґрунтів.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Позняк С. П., Папіш І. Я, Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. Ґрунтово-географічне районування Львівської обл.: структура та принципи // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 251 – 265. (індекс Copernicus).
 • Позняк С.П., Папіш І.Я, Іванюк Г.С., Ямелинець Т.С. Ґрунтово-географічне району­вання широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. № 1 (випуск 46). С. 26 – 39.
 • Іванюк Г. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах / Галина Іванюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2017. – Вип. 51. – С. 120–133.
 • Аналіз „Систематики ґрунтів Польщі” // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна, 2013. – Вип. 44. – С. 122 – 132.
 • Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. 2013. – Вип. 41. – С. – 153 – 160.
 • Антропогенно-змінені ґрунти в різних класифікаційних системах / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. – Львів. – 2008. – С. 256-262.
 • Зміна вмісту гумусу в ґрунтах Польщі // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 67. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”, 2007. – С. 72–81.
 • Проблеми моделювання зміни вмісту карбону в ґрунтах // Агрохімія і ґрунтознавство. Спецвипуск до VII з’їзду УТҐА. – Харків, 2006. – Кн. 2 – С. 135–137.
 • Оптична щільність гумінових кислот опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С.298–301.

Біографія

Народилась у м. Львові. У 1999 р. закінчила Львівський державний університет iмeнi Iвaнa Франка за спеціальністю „Географія”, квалiфiкацiя – географ-ґрунтознавець, викладач. 1999–2002 рр. – навчання в аспірантурі. Від 2001 року працює асистентом на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів, із 2004 року – доцентом. У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географiчних наук, тема “Географо-генетичнi особливості гумусового стану опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя” (спеціальність 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів, (науковий керівник – проф. С.П. Позняк).

Член товариства ґрунтознавців i aгpoxiміків України (УТҐА), міжнародного товариства ґрунтознавства (IUSS), українського географічного товариства.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Проекти

Участь у міжнародному проекті PROLAND (Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas) (Пулави, Польща, 2004 – 2005).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!