Основи географічного українознавства (014 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Дністрянський М. С.ГРО-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРО-11спрофесор Дністрянський М. С.

Опис курсу

Мета:
Ознайомити студентів з деякими концептуальними та методологічними засадами географічного українознавства, його значенням та місцем в системі наукових знань. Розкрити сутність основних понять, які характеризують Україну як окрему країну та державу, охарактеризувати джерела географічної інформації про Україну. Пояснити історично-географічні особливості становлення України як держави, розкрити сучасні територіально-політичні, демографічні та соціально-економічні проблеми України на основі використання геопросторового аналізу та міждисциплінарного підходу. Сформувати систему компетентностей щодо використання українознавчої географічної інформації в практичній діяльності.
Головними завданнями навчального курсу є:
1) ознайомлення з географічним українознавством як інтегральною системою географічних знань про Україну, джерельною базою географічного українознавства;
2) поглиблення знань про Україну як окрему країну та державу: тенденції територіально-політичного, демографічного та соціально-економічного розвитку України;
3) оволодіння уміннями застосовувати географічно-українознавчі підходи вирішення вузлових суспільно-географічних проблем України.

За результатами навчання студенти повинні знати:

 • що таке географічне українознавство, яким є місце географічного українознавства в системі наукових знань про Україну ;
 • що таке міждисциплінарний українознавчий геопросторовий аналіз основних сучасних проблем України;
 • основні тенденції сучасного суспільно-географічного розвитку України.
  За результатами навчання студенти повинні вміти:
 • аналізувати різнобічну українознавчу інформацію про сучасні географічні особливості України;
 • пояснювати географічну зумовленість і взаємопов’язаність поширення різних сучасних політичних та соціально-економічних явищ;
 • обґрунтовувати варіанти вирішення територіально-політичних та соціально-економічних проблем України.

Рекомендована література

Основна 

Додаткова 

 • Атлас України і сумежних країв // За ред. В. Кубійовича. Львів, 1937.
 • Дністрянський М. С. Геополітика. Львів, 2011. 436 с.
 • Дністрянський М. С. Вступ до історичної географії України. Львів, 2007.
 • Круль В. П. Ретроспективна географія з основами етногеографії.. Чернівці, 2017.