Загальна методика навчання географії

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лаврук М. М.ГРО-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРО-31сдоцент Лаврук М. М.

Силабус:

Завантажити силабус