Національна і регіональна геоекономіка (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії імені професора олега шаблія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724Смалійчук Г. В.ГрФ-41с, ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГрФ-41сСмалійчук Г. В.
ГрФ-42сСмалійчук Г. В.

Опис курсу

Мета: дослідити і вивчити основні поняття формування, розвитку, функціонування національної економіки та її регіональних відмінностей..
Завдання: домогтись засвоєння студентами основних положень формування, розвитку й функціонування національної економіки, виділяти і характеризувати її регіональні
особливості. .
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: головні теоретичні положення розвитку й функціонування національної економіки, методологічні і методичні прийоми її дослідження на державному та регіональному рівнях…
вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації і показниками характеристик розвитку національної економіки, виділяти методичними прийомами її розвитку й функціонування на світовому, державному і регіональному рівнях.