Кваліфікаційна (магістерська) робота (241м)

Тип: Нормативний

Кафедра: готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Захист в ЕК

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГрГМ-21с

Матеріали

Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП “Готельно-ресторанна справа”. 2023