Федина Лариса Олександрівна

Посада: доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Larysa.fedyna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Хімічні аспекти харчових технологій;
 • діаграми стану металічних систем на основі рідкісноземельних та перехідних металів;
 • взаємодія компонентів, кристалічна структура інтерметалічних сполук та  електрофізичні властивості сплавів.

Курси

Публікації

Публікації у наукометричних виданнях, індексованих у Scopus

 • Тимофій В. Пасічник, Лариса О. Федина, Мирослав Я. Бомба, Ігор Г. Пандяк Використання комп’ютерних технологій в обчисленні оптимального раціону харчування для різних категорій населення // (2023): Journal of Chemistry and Technologies, 2023. Том 31(1). С. 114-119. DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i1.272815
 • Fedyna, L.O., Fedorchuk, A.O. & Fedyna, M.F. Interaction of Components and Crystal Structure of Compounds in the Pr–Cu–Ge System. Materials Science. 2023. Vol. 58(5). P. 657–663. DOI:https://doi.org/10.1007/s11003-023-00713-2
 • V.M. Mykhalichko, L.O. Fedyna, A.O. Fedorchuk, M.F. Fedyna Crystal structure of the new ternary disilicide platinum and erbium // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii – 2021. – No 4. – P.84-88 .DOI: 10.32434/0321-4095-2021-137-4-84-88
 • Fedyna L.O., Fedorchuk A.O., Mykhalichko V.M., Fedyna M.F The peculiarities of phase formation and crystal structures of LaCu13-xSix compounds at 870 K // Materials Science. – 2021. – Vol. 56, – No. 4. – P. 491-498. DOI: 10.1007/s11003-021-00455-z
 • Mokra I. R., Fedorchuk A. O., Fedyna L. O., Fedyna M. F. Specific features of phase formation and the crystal structures of compounds in the ternary Tm–Cu–Si system // Materials Science. – 2017. – Vol. 53. – P. 171-178.
 • Fedyna L.O., Fedorchuk A.O., Mykhalichko V.M., Shpyrka Z.M., Fedyna M.F. Isothermal section of the phase diagram and crystal structures of the compounds in the ternary system Tm–Cu–Sb at 870 K // Solid State Sciences. – 2017. – Vol. 69. – P.7-12. DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2017.05.003
 • Fedyna M.F., Fedorchuk A.O., Fedyna L.O., Tokaychuk Ya. O. Crystal structure of LuCu4-xSb2 (x = 1.053) // J. Alloys Compd. – 2008. –V. 462. – P. 109-112. DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.08.035
 • Bodak O.I., Fedyna L.O., Fedorchuk A.O., Tokaychuk Ya. O. The crystal structure of the new ternary antimonide Dy3Cu20+xSb11-x (x  2) // Solid. State Chem. – 2005. –Vol. 178. – P. 1874-1879 DOI: 10.1016/j.jssc.2005.03.030
 • Fedyna L.O., Bodak O.I., Fedorchuk A.O, Tokaychuk Ya.O. The crystal structure of a new ternary antimonide: TmCu4-xSb2 (x = 1.065) // J. Alloys Comp. 2005. Vol. 394. P.156-159
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.10.026
 • Fedyna L.O., Bodak O.I., Tokajchuk Ya.O., Fedyna M.F., Mokra I.R. Ternary system
  Tm-Cu-Ge: isothermal section of the phase diagram at 870K and crystal structures
  of the compounds // J. Alloys Compd. – 2004. – V.367. – P.70-75.
  DOI: 10.1016/j.jallcom.2003.08.014

Монографії та посібники:

 • Федина Л. О. Сучасні тенденції виготовлення страв із гідробіонтів та нерибних продуктів моря. Технології продуктів оздоровчого харчування : монографія / М. Я. Бомба, О. М. Вівчарук, Ю. В. Жиліщич, Б. В. Кректун, У. Б. Лотоцька – Дудик, С. В. Майкова, Г.В. Макогін, О. Б. Максимець, О.Б. Маслійчук, І. Г. Пандяк, І. В. Петлін, Н.Б. Сливка, Н. Я. Сусол, Л. О. Федина ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2023. С. 106-157.

Статті та матеріали конференцій:

 • Майкова С. В., Маслійчук О. Б., Федина Л. О., Бомба М. Я., Максимець О. Б. Інноваційні технології приготування м’ясних січених страв з використанням нетрадиційної сировини. Таврійський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип.5. С. 56-64. DOI:https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.7
 • Бомба М. Я., Федина Л. О., Маслійчук О. Б., Майкова С. В. Нетрадиційна рослинна сировина карпат у технології приготування напоїв оздоровчої дії. Таврійський науковий вісник. Технічні науки. 2023. Вип.6. С. 42-51. DOI:Https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6.6
 • Світлана Тимошук, Святослав Попович, Лариса Федина. Роль освіти у формуванні безпечного професійного середовища. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. Вип.3(9). С. 496-510. doi:https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-3(9)
 • Мирослав Бомба, Лариса Федина, Ірина Панькевич. Удосконалення технології та розширення асортименту хлібобулочних виробів з використанням нетрадиційної сировини. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті, м. Львів, 18‒20 травня 2023 р. Львів, 2023. С. 223–226.
 • Світлана Майкова, Мирослав Бомба, Ольга Маслійчук, Лариса Федина. Сировина та перспективи виготовлення пакувальних матеріалів для харчової продукції. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті, м. Львів, 18‒20 травня 2023 р. Львів, 2023. С. 231–233
 • Горбаль Р. П., Федина Л. О. Охорона праці та інформаційні системи туристичного комплексу. Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та фахівців–практиків та ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів, м. Львів, 11 травня 2023 р. Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С. 195–197.
 • Сьомкін І. В., Федина Л. О. Вдосконалення безпеки та ефективності виробництва шляхом вдосконалення архітектури комп’ютера. Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та фахівців–практиків та ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів, м. Львів, 11 травня 2023 р. Львів: ЛДУ БЖД, 2023. С. 215–217.
 • Федина М., Федина Л., Федорчук А. Тернарні антимоніди купруму та рідкісноземельних металів: особливості утворення та взаємозв’язок кристалічних структур. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 1‒3 червня 2023 р. Луцьк, 2023. С 109–114.
 • Федина М.Ф., Федорчук А.О., Федина Л.О. Спорідненість структур тернарних сполук у системах R-Cu-Bi // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІI Міжн. наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський нац. університет імені Лесі Українки, – 2022.– С.80-84.
 • Михалічко В. М., Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М. Ф. Кристалічна структура тернарного силіциду Gd2Mn3Si5 // The 1 st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. P.313-318
 • Федина М.Ф. ,Федина Л. О., Федорчук А. О Тернарні силіциди Купруму та рідкісно-земельних металів: особливості утворення та взаємозв’язок кристалічних структур // Матеріали X Міжнародної наукової конференції «Релаксаційні, нелінійні, акустооптичні процеси і матеріали» РНАОПМ-2020, (25 – 29 червня 2020 року, м. Луцьк – Світязь). – Луцьк : Вежа – 2020. – C. 90-92.
 • Федина М., Федорчук А., Федина Л. Кристалічна структура сполуки Tb3Cu20+xSb11-x
  (x ≈ 2) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч.1 – С.117-126. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.117
 • Fedyna L.O., Fedorchuk A.O., Mykhalichko V.M., Fedyna M.F. Crystal structure of new ternary antimonide Ce6Cu43Sb24 // XIV Intern. conf. on crystal chem. Of intermetallic compounds, Lviv, 22-26 september 2019. – P. 97.
 • Федина Л., Федорчук А., Стельмахович Б., Федина М. Кристалічна структура тернарного моноалюмініду Неодиму та Купруму // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип.59. – Ч.1 – С.53-59. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.053
 • Михалічко О. Б., Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М.Ф. Кристалічна структура нової тетрарної сполуки Pr2Cu3Ga3Ge2 // Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 грудня 2018 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – C.136-140 .
 • Fedyna L., Fedorchuk A., Mykhalichko V., Kozak R., Fedyna M. Crystal structure of new ternary silicide La11Cu4Si6 // XIII Intern. conf. on crystal chem. оf intermetallic compounds, Lviv, 25-29 september 2016. – P.81.
 • Федина Л.О., Федорчук A.О., Федина M.Ф. Особливості взаємодії компонентів у системах РЗМ-Cu-Sb // Тези доп. ХIX Української конф. з неорганічної хімії, Одеса, 7-11 вересня 2014 р. Одеса, 2014. – C.236.
 • Федина Л.О., Федина М. Ф., Федорчук А. О. Дослідження системи Sm-Cu-Ge при 870K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип.55. – Ч.1 – С.77-86. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6444/6444
 • Fedyna M.F., Fedyna L.O., Fedorchuk A.O. Crystal chemical peculiarities of the ternary rare earth copper silicides // XII Intern. conf. on crystal chemistry of intermetallic compounds, Lviv, 22-26 september 2013. – P.80.
 • Федина M., Федорчук A., Федина Л., Токайчук Я. Нові тернарні силіциди TmCu0,05Si1,66 та TmCu0,09Si1,91 // Вісник Львів. Ун-ту. Серія хім. –2012. – Вип.53. – С.121-126. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6714/0
 • Fedyna M.F., Fedorchuk A.O., Fedyna L.O., Tokaychuk Ya. O. Crystal structure of LuCu4-xSb2 (x = 1.053) // J. Alloys Compd. – 2008. –V. 462. – P. 109-112. DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.08.035
 • Федина М.Ф., Федорчук А.О., Федина Л.О., Шпирка З.М., Токайчук Я.О. Кристалічна структура сполуки SmCu1-хSb2 (x = 0.019). // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. – №. 590. – C. 42-45.
 • Fedyna M.F., Fedorchuk A.O., Fedyna L.O., Mokra I.R., Tokaychuk Ya. O. Crystal chemical peculiarities of the ternary rare earth copper germanides // X Intern. conf. on crystal chemistry of intermetallic compounds, Lviv, 17-20 September 2007. – P.128.
 • Федина Л.О., Бодак О., Шпирка З., Федорчук А. Кристалічна структура сполуки Sm3Cu3Sb4 // Вісник Львів. Ун-ту. Серія хім. 2003. Вип. 43. С.45-47
 • Tokajchuk Ya. O., Fedyna L.O., Mokra I.R., Fedyna М.F. Investigation of the Sm-Cu-Ge ternary systems // VII Intern. conf. on crystal chemistry of intermetallic compounds, Lviv, 22-25 September 1999. – P.23b
 • Котур Б.Я., Бойчук Л.А.(Федына Л.А.) Тройные системы Sc–Ag–Si и Sc-Ag–Ge Вестн. Львов. ун-та. Сер. хим. 1988. В. 29. С.51-53.

Біографія

Народилася 14. 07. 1967 р. у с. Давидів Пустомитівського р-ну, Львівської обл.
У 1984 р. закінчила із золотою медаллю середню школу № 2 м. Новояворівськ Львівської обл.
У цьому ж році вступила на хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила у 1989 р. за спеціальністю «Хімія» і здобула кваліфікацію «Хімік. Викладач хімії» .
У 1989-1999 рр. працювала вчителем хімії в ЗСШ №79 м. Львова.
З 1999 р. по 2004 р працювала старшим викладачем Львівського економічного бізнес коледжу.
У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «Взаємодія Празеодиму, Самарію, Диспрозію і Тулію з Купрумом та Ґерманієм чи Стибієм».
З 2004 р. по 2021 р. працювала доцентом та завідувачем кафедри природничо-математичних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму.
У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.
З 2021 р. – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 1 вересня 2022 року – доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

 • Грамота департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації, 2013 р.;
 • Подяка ректора Львівського інституту економіки і туризму за сумлінне виконання функціональних у розвиток, досягнуті результати Львівського інституту економіки і туризму та ефективну діяльність у забезпеченні якості підготовки фахівців, здатних успішно працювати у сучасній туристичній індустрії, 2014 р.;
 • Подяка міського голови м. Львова А. Садового за багаторічну сумлінну працю, творче і відповідальне ставлення до виховання студентів, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 25-ї річниці Дня незалежності України, 2016 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!