Бомба Мирослав Ярославович

Посада: професор кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 235-68-92

Електронна пошта: myroslav.bomba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • органічне (біологічне) і ґрунтозахисне землеробство;
 • екологія довкілля;
 • екологія і технологія продуктів оздоровчого і профілактичного харчування;
 • безпека і якість продовольчої сировини та харчової продукції;
 • здорове харчування.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Бомба М.Я., Пандяк І.Г., Майкова С.В. та ін. Технології продуктів оздоровчого харчування: монографія; за заг. ред. д-с.-г. наук, проф. М.Я. Бомби. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка., 2023. –338с.;
 • Мирослав Бомба Вступ до спеціальності «Харчові технології»: навч. посіб. – Львів: Сполом, 2023. – 300 с.;
 • Бомба М.Я., Джурик Н.Р.-Й., Дячок В.В. та ін. Загальні технології харчових виробництв: навч. посібн.; за заг. ред. М.Я. Бомби. – Львів: Ліга –Прес, 2018. – 410с.;
 • Bomba M.Ya., Lototska-Dudyk U.B. Environmental problems of water resources and ways of thir rational use // Wybrane zagadnienia Rolnictwa i ekologii: Monografia.- Opole, 2016.-S.14-19.;
 • Паньків Н.Є., Бомба М.Я. . Екологія з основами екологічного туризму: навчальний посібник. – Львів: Ліга–Прес, 2016. – 318с.;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Шах А.Є., Матвіїв-Лозинська Ю.О., Лотоцька-Дудик У.Б. Оздоровче харчування: навч. посіб.; тлумачний українсько-англійський словник. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 130 с.:
 • Бомба М.Я. , Паньків Н.Я., Шувар Н.М. Практикум з екології: навч. посібн. – Львів: Ліга-Прес 2015. – 132с.;
 • Бомба М.Я., Білонога Ю.Л., Івашків Л.Я. та ін. Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів. Колективна монографія; за ред. доктора с.-г. н., професора Бомби М.Я. – Львів: ЛІЕТ, 2013. – 267с.;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Екологічні проблеми грунтів, їх моніторинг та охорона // Управління еколого-економічною безпекою країни: монографія / За загальною ред. академіка НААНУ Р. І .Тринька. – Львів: Ліга – Прес, 2012. – С.167 -174.;
 • Мирослав Бомба Голошинці – село Подільського краю. Львів: Край, 2012.- 116с.;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Екологічні аспекти формування та розвитку стратегії забезпечення продовольчої безпеки: монографія // Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення / керівник авт. кол. проф. Р.І.Тринько.- Львів: Льв. ДУВС, 2011. – С.255-268.;
 • Петриченко В.Ф., Бомба М.Я., Патика М. В., Періг Г.Т., Іващук І.В. Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії: навчальний посібник з грифом МОН. – Київ: Аграрна наука, 2011.- 492с.;
 • Бомба М.Я.(керівник авт. колект.) Івашків Л.Я., Шах А.Є. Лотоцька-Дудик У.Б. та ін. Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі: колективна монографія. – Львів: ТзОВ «Ліга –Прес», 2010. – 202с.;
 • Казьмір П.Г., Стойко Н.Є., Дроздяк М.В., Кисіль В.І., Казьмір Л.П, Здоровцов І.П., Бомба М.Я. Організація сільськогосподарського використання земель на ландшафтно – екологічній основі: монографія; За ред. П.Г. Казьміра. – Львів: СПОЛОМ, 2009. – 254с.;
 • Бомба М.Я. Наукові та прикладні аспекти обробітку ґрунту в сучасному землеробстві: монографія. – Львів: Сполом, 2007. – 172с.;
 • Примак І.Д., Рошко В.Г., Бомба М.Я. та ін. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи: підручник з грифом МОН. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2004. – 528с.;
 • Бомба М.Я. Наукові та прикладні аспекти біологічного землеробства: монографія. – Львів: Українські технології, 2004. – 232с.;
 • Бомба М.Я., Періг Г.Т., Рижук С.М. та ін. Землеробство з основами ґрунтознавства, агрохімії та агроекології: навч.посібн. з грифом Мінагрополітики. – Київ: Урожай, 2003. – 400 с.
 • Кравченко М.С., Томашівський З.М., Періг Г.Т., Бомба М.Я. та ін. Практикум із землеробства: навч. посібн. з грифом Міністерства агропромислової політики.- Київ: Мета, 2003. – 320 с.;
 • Примак І.Д., Рошко В.Д, Бомба М.Я. та ін. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві: навч. посібн. з грифом Мінагрополітики. – Біла Церква: Б. Церківська книжкова фабрика, 2002. – 320 с.;
 • Сівозміни у землеробстві України; за ред. В.Ф. Сайка, П. І. Бойка. Київ: Аграрна наука, 2002. 147 с. ( у співавт. Томашівський З. М., Бегей С. В., Періг Г. Т. та ін.);
 • Примак І.Д., Бомба М.Я., Вахній С.П. та ін. Ерозія і дефляція та заходи боротьби з ними: навчальний посібник з грифом Мінагрополітики. – Біла Церква: Білоцерківська книжкова фабрика, 2001. – 391 с.;
 • Бегей С.В., Бомба М.Я., Бегей С.С. Альтернативне рільництво: навч.посібн. – Львів: ЛДСГІ, 1996. – 76с.;
 • Періг Г.Т., Бомба М.Я. Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та екології: навч.посібн. з грифом Мінагрополітики. – Львів: ЛДСГІ, 1995. – 457с.;
 • Бегей С.В., Бомба М.Я., Бегей С.С. Система рільництва сільського господаря: навч.посібн. з грифом Мінагрополітики. – Львів: ЛДСГІ, 1995.-185с.;
 • Бегей С.В., Бомба М.Я. Ерозія і проблема боротьби з нею: навч. посібн. з грифом Мінагрополітики. – Львів: Львівський ДСГІ, 1994. -79с.;
 • Бомба М.Я., Томашівський З.М. Наукові і практичні основи обробітку ґрунту: навч. посібник з грифом Мінагрополітики. – Ів.-Франківськ: Галичина, 1993. -148с.

Публікації у наукометричних виданнях, індексованих у Scopus та Web of Scienсe

Публікації у фахових виданнях, індексованих в Index Copernicus

 • Бомба М.Я., Федина Л.О., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р. Інновації у технологіях приготування страв із використанням нетрадиційної сировини. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2023. Т.25. С.74–79. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f10012
 • Бомба, М. Я., Федина, Л. О., Маслійчук, О. Б., & Майкова, С. В. Нетрадиційна рослинна сировина Карпат у технології приготування напоїв оздоровчої дії. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. – 2023.– № 6. –С. 42-51. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.6
 • Майкова, С. В., Маслійчук, О. Б., Федина, Л. О., Бомба, М. Я., & Максимець, О. Б. (2022). Інноваційні технології приготування м’ясних січених страв з використанням нетрадиційної сировини. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, 2022. (5), 56-64. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.7
 • Бомба М.Я., Майкова С.В., Лотоцька-Дудик У Б. Хрін як спеція з унікальними лікувальними властивостями та перспективи його застосування в оздоровчому харчуванні (огляд літератури). Гігієна населених місць. 2022. 72. С.117-124. https://doi.org/10.32402/hygiene2022.72.117
 • Бомба М.Я., Майкова С.В., Ромашко І.С., Шемедюк Н.П. Особливості заcтocування біологічно цінної рocлиннoї cирoвини Скoлiвщини у вигoтoвленнi cтрав галицькoї кухні. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021. Т.23. № 96. С. 82-87. doi: 10.32718/nvlvet‐f9614(Index Copernicus)
 • Майкова С.В., Вівчарук О.М., Бомба М.Я. Перспективи вигoтoвлення страв із профілактичними властивостями введенням нетрадиційної сировини. Журнал «Інновації та технології в сфері послуг і харчування». 2021.-№1-2(3-4). С.66-74.
 • Bomba M., Susol N. Main requirements for food safety management systems under international standards: BRС, IFS, FSSC 22000, ISO 22000, Global GAP, SQF. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Харчові технології. 2020. 22 (93). S. 18-25. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9304(Index Copernicus).
 • Тринько Р.І., Бомба М.Я., Сливка М.М. Раціональне водокористування як чинник національної безпеки України // Вісник Національної академії наук України, 2019. – №6. С.83-90http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2019_6_14

Статті та матеріали конференцій:

 • Бомба М. Я., Федина Л. Я. Використання осоту жовтого (sonchus arvensis) в харчуванні людини. Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали Х Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2023. С.49–50. https://doi.org/10.46489/FAHM-23-25
 • Бомба М., Федина Л., Панькевич І. Удосконалення технології та розширення асортименту хлібобулочних виробів з використанням нетрадиційної сировини. Географічна освіта: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С.223-226.
 • Майкова С., Бомба М., Маслійчук О., Федина Л. Сировина та перспективи виготовлення пакувальних матеріалів для харчової продукції. Географічна освіта: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С. 231-233.
 • Bombа M.Ya., Bombа M.I. Sideratsia is an important official in the ecology of agriculture / M.Ya. Bomba, M.I. Bomba // Science, theory and practice: The XXIX International Science Conference (June 08 – 11 2021, Tokyo, Japan). – Tokyo, 2021. – Р. 24-25.
 • Бомба М.Я. Вирощування гібридів кукурудзи в зональному землеробстві / М.Я. Бомба, М.І. Бомба, І.Ф. Дудар, О.Ф. Литвин, О.О. Дудар, І.О. Мельник // Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. – Львів. Львів. нац.аграр. ун-т, 2021. – №25. – С. 55-59.
 • Павлюк Ю.А., Бомба М.Я. Наукові підходи щодо вдосконалення виробів дитячого харчування / Ю.А. Павлюк, М.Я. Бомба // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С.44-45. DOI: 10.46489/IDOHAR-310509
 • Карпин Х.В., Бомба М.Я. Дослідження корисності напоїв з оздоровчо-профілактичним ефектом для людей з високою концентрацією глюкози у крові / Х.В. Карпин, М.Я. Бомба // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв: матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 42-43. DOI: 10.46489/IDOHAR-310509
 • Майкова С.В., Бомба М.Я. Використання нетрадиційної сировини для приготування фаршів / С.В. Майкова, М.Я. Бомба // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Прага: Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 174-175. DOI: 10.46489/FAHM-01
 • Бомба М.Я.,  Бомба М.І. Екологізація систем удобрення в сучасному землеробстві  // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2020. С.  110-111. (https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.41)
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Регулювання процесів нагромадження та використання грунтової вологи в умовах сучасного землеробства // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. Stuttgart. Deutschland, 2020. С.113-116 (DOI 10.36074/05.06.2020.v1.43)
 • Бомба М.Я. Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини Карпат для приготування фіточаїв з оздоровчими властивостями // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної наук.-практ. Інтернет конф. – Прага: OktanPrints.r.o., 2020. С.85.
 • Бомба М.Я. Основні підсумки наукової діяльності кафедри харчових технологій і ресторанної справи в контексті дослідження харчових продуктів оздоровчого призначення // Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2020р.) – Львів: ЛІЕТ, 2020.-С.4-14;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Бур’яни в агрофітоценозах та екологізація заходів щодо контролювання їх чисельності // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2019, №1.- С.15-20 DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-9-14;
 • Бомба М.Я., Сливка М.М. Поліпшення стану довкілля Львівщини для сталого розвитку територіальних громад // Екологічний вісник, 2019. – № 1.- С.27-29;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Шах А.Є. Розробка технологій фітонапоїв оздоровчо-профілактично харчування // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 р., м. Умань). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С.121-123;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Досвід і наукове забезпечення біологічного землеробства в сучасних умовах господарювання // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2018, №1. С.3-8 DOI: 10.31395/2310-0478-2018-1-3-8;
 • Бомба М.Я. Природні ресурси Сколівщини, їх раціональне використання та збереження екологічної рівноваги / М.Я. Бомба // Zeszyty Naukowe Wyższei Szkoły Gospodarki. Wedawnictwo Ucztlniane WSG. – Bydgoszcz, 2017. – T.30. –S. 51-62. http://kpbc.umk.pl › Content › TIR_14_druk
 • Бомба М.Я., Ваврищук Н.О. Розробка страв оздоровчого спрямування з використанням нетрадиційної сировини Полісся // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Збірник статей VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 11 травня 2017 р.) – Львів : Ліга прес, 2017. – С.121 –126;
 • Bomba M., Ivashkiv L., Bomba M., Borysyuk V., Dudar I., Lytvyn O. Greening of arable farming systems as a fundamental of production of ecologically clean food products // Humanhealth: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – P.101-108;
 • Бомба М.Я. Концептуальні підходи щодо впровадження екологічно безпечних систем обробітку ґрунту // Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал, 2016. – №1. – С.20-24 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vumnuc_2016_1_6
 • Бомба М.Я., Сусол Н.Я. Ризики небезпечності харчової продукції з виробничих процесів підприємств /Н.Я. Сусол, М.Я. Бомба: Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження сучасності» (19-21 грудня 2016 р.). Київ: Видавництво «ТК Меганом», 2016. – C. 71–76;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я. Органічне виробництво як засаднича основа підвищення якості та безпечності продуктів харчування // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Збірник статей VIІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) – Львів : Ліга прес, 2016. – С.9 –13;
 • Бомба М.Я. Екологічні проблеми структури ґрунтів в умовах сучасного землеробства і шляхи їх вирішення // Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал, 2016. – №2. – С.13-18;
 • Бомба М.Я. Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку // Міжв. тем. наук. зб.: Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 2016.-Вип.59.-С.9-18;
 • Бомба М.Я. Концептуальні підходи щодо впровадження екологічно безпечних систем обробітку ґрунту // Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал, 2016. – №1. – С.20-24;
 • Тринько Р.І., Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Вівчарук О.М. Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування // Вісник аграрної науки, 2015. – №3. – С.63-68 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2015_3_14
 • Бомба М.Я. Родючість ґрунтів: стан, проблеми та шляхи відтворення в сучасному землеробстві // Сільський господар. – 2015. №4-6. – С.26-32;
 • Тринько Р.І., Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Вівчарук О.М. Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування // Вісник аграрної науки, 2015. – №3. – С.63-68;
 • Бомба М.Я. Водні ресурси Жовківщини: стан та перспективи використання // Вісник ЛІЕТ. – Серія: Економічні науки. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – №9.- С.276-283;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я. Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – №6. – С.32-41 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_6_6
 • Бомба М.Я., Лотоцька-Дудик, У.Б., Івашків Л.Я. Антропогенні загрози забруднення джерел водопостачання та їх вплив на здоров’я населення // Перший міжн. форум «Інтегроване управління водними ресурсами: дослідження, інновації, освіта. 27 листопада 2013р. – К.: КНТЕУ, 2013. – С.245-254;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я. Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – №6. – С.32-41;
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я. Безпека і якість продуктів харчування як важлива складова національної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія економічна. -2012. – Вип. № 1. – С.172-181;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І, Кошевський І.І. Наукові підходи вирішення проблем землеробства в західному регіоні України // Наукові доповіді НУБіП 2012-5 (34) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_5/12bmy.pdf
 • Івашків Л.Я., Бомба М.Я., Шах А.Є. Підходи до покращення послуг здорового харчування туристів у закладах ресторанного господарства // Сб. научн. Тр. S WORlD. Мат. международной научн. – практ. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образованию 2012». – Одесса: Куприенко, 2012, – Вып.4. – Том 50. – С.3-6. https://www.sworld.com.ua › tourism-and-recreation-412
 • Бомба М.Я., Шах А.Є., Івашків Л.Я. та ін. Генетично модифікована продукція та небезпека її використання на ринку продуктів України // Науковий вісник ЛНУ ВМБТ ім. Гжицького. – Львів, 2012. -Том.14. – №2(52. – Ч.3. – С.27-33;
 • Бомба М.Я., Сусол Н.Я. Екологічна безпека української продукції: реалії та перспективи покращення // Міжв.теор. наук. зб. : «Проблеми агропромислового комплексу Карпат». – В.Бакта. – 2010. – Вип.19. – С.107-113;
 • Бомба М.Я. Сучасні тенденції розвитку сільського туризму (агротуризму) в західному регіоні України // Turystyka Irekreacjaw krowanuprzedsie bioczosci – uwarunkowania Iprzejawy. – Tarnobrzeg, 2011. – S. 85-90;
 • Бомба М.Я. Еколого-економічні аспекти розвитку сільського господарства у контексті продовольчої безпеки України // Науковий вісник.-Львів: ЛДУВС, 2010. – Вип.1.- С.133-143;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І., Томаневич Л.М. Трансформаційні еколого-економічні процеси у зв’язку із змінами клімату // Сільський господар. – 2009. – № 9-10. – С.26-29;
 • BombaМ.Y., Ilkanjch К.І., Stokolos-Voronchur О.О.Wspolcznekierunkirosvojuturjstjkiwkontescietworzeniacentrjwinfomacjituristjcznjch / М.Y. Bomba, K. Ilkanjch, O.Stokolos-Voronchur // Cospodarka Regionalna I Turistjka. – Kielce, 2008. – S.39-42.;
 • Бомба М.Я., Бомба М.І. Біологічне землеробство: стан і перспективи розвитку // Екологічний вісник. – Київ, 2008. – №1-2. – С.5-9;
 • Bomba М.Y., LypchukV. V., Lypchuk N. V. Chances and barriers of agrotourism’s development in Ukraine// Inovacijosturiizmoversltirmoksle: Tarptautinemokslinemetodine konferencija, – Klaipeda, 2008. – S. 12-14.
 • Bitter А.,Bomba М., Kruhlov І., TsarikY. Transformation processes in the Western Ukraine : Concepts for a sustainablt land ust/ А. Bitter , М. Bomba, I.Kruhlov, Y.Tsarik // WeisenseeVerlag. – Berlin, 2008. – S.185-195, S.393-413.
 • Бомба М.Я. Сучасні тенденції розвитку світового землеробства // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – №12. – С.34-40 http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2007_12_7
 • Бомба М.Я. Сучасні тенденції розвитку світового землеробства // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – №12. – С.34-40;
 • Бомба М.Я., Періг Г.Т., Походенко В.К. Активність ґрунтової біоти під дією антропогенних чинників // Журнал агробіології та екології. – 2007. – №1. – Т.3. – С.90-99;
 • Бомба М.Я, Дмитроца О.С. Екологічні проблеми та формування екологічної культури на початку ХХІ століття // Вісник ЛІЕТ. – 2007. – №2. – С.144-151;
 • Бомба М.Я. Туризм в сільській місцевості західного регіону і перспективи його розвитку // Сільський господар. – 2007. – №3-4. – С.28-31.
 • Бомба М.Я., Томашівський З.М., Періг Г.Т. та ін. Біологізація систем землеробства у західному Лісостепу України. // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасний стан ґрунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку ХХ1 століття». – Харків, 2006.- С.183-184;
 • Бомба М.Я. Наукові проблеми біологічного землеробства та їх вирішення // Журнал агробіології та екології. – 2005. – Т.2. – №1-2. – С.51-62;
 • Бомба М.Я. Моделювання агрофізичних показників родючості у зв’язку з обробітком та удобренням сірих лісових ґрунтів // Міжв. тем.  наук. зб. – В.Бакта, 2005. – Вип.13-14. – С.244-248;
 • Бомба М.Я. Подбаймо про проблеми Карпатського регіону // Сільський господар. – 2003. – №11-12. – С.3-5;
 • Бомба М.Я. Біологічна активність сірих лісових ґрунтів під дією антропогенних чинників // Вісник аграрної науки. – 2003. – №12. – С.13-16;
 • Бомба М.Я. Проблеми та перспективи розвитку землеробства на початку третього тисячоліття // Пропозиція. – 2002. – №10. – С.30-32;
 • Бомба М.Я., Періг Г.Т., Бомба М.І. До питання моделювання родючості сірих лісових ґрунтів // Вісник ЛДАУ: Агрономія, 2002. – №6. – С. 40-55;
 • Томашівський З.М., Бомба М.Я., Періг Г.Т. Біологічні способи рекультивації земель, порушених при добуванні сірки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2002. – С.88-89;
 • Бомба М.Я., Томашивский З.М., Периг Г.Т. и др. Изменение плодородия темно-серой лесной почвы в зависимости от системы обработки и доз удобрений // Агрохимия. – 2002. – № 1. – С. 12-15;
 • Бомба М.Я. Проблеми родючості ґрунтів: стан і перспективи відновлення у ХХІ столітті // Сільський господар. – 2001. – № 9-10. – С. 20-23;
 • Bomba М.Y., Kovalchuk Y.О. Complex infeluence of tillage and fertilization upon acidity and biological activity of Ukraine grey forest soils // Scientific Conference: Natural and anthropogenicca uses and effects of soilacidification. – Lublin, 2001.- P. 50;
 • Томашівський З.М., Панас Р.М., Бомба М.Я., Періг Г.Т. Раціональні способи рекультивації земель, порушених при добуванні сірки // Вісник аграрної науки /Спеціальний випуск. – 2001. – С. 32-37;
 • Бомба М.Я. Научные основы обработки серых лесных почв в Украине // Международный с.-х. журнал. -2001. – №2. – С.56-58;
 • Бомба М.Я. Комбинированная система обработки почвы и органическая система удобрения // Земледелие. – 2001. -№1. – С.2;
 • Бомба М.Я., Бомба М.И. Комплексное действие обработки, удобрений и гербицидов на продуктивность кукурузы // Кукуруза и сорго. – 2000. – №4. – С.7-8;
 • Бомба М.Я., Періг Г.Т. Повернути бобові у сівозміни // Сільський господар. – 2000. -№7-8. – С.2-4;
 • Бомба М.Я., Волощук М.Д., Панас Р.М. та ін. Екологічні проблеми землекористування західного регіону України // Проблеми природокористування Карпатського регіону. – Коломия, 2000. – С.8-10;
 • BombaМ.Y. Modelowanie zyznosci szarych gleb lesnych lasostepu zachodniego Ukrainy // Zeszyty problemowe postepow nauk rolnicych (zeszyt 467). – Warszawa, 1999.-S. 59-63;
 • Бомба М.Я. Теоретичні основи обробітку сірих лісових ґрунтів // Вісник Львівського ДАУ: Агрономія, 1998. – С.5-14;
 • Bomba М.Y. Modelowanie wydajnosci szarych gleb lesnych Ukrainy // Przyczynyiskutkidegradacijis rodowiska Glebowego (konferencija naukowa 23-25 wresnia 1998 r.- Rzeszow, 1998. – S.35;
 • Бомба М.Я. Розширення площі бобових // Тваринництво України. – 1998. – №2. – С.22-23;
 • Томашівський З.М., Бомба М.Я., Періг Г.Т. Ефективність систем обробітку ґрунту на різних агрофонах в зерно-буряковій сівозміні західного Лісостепу // Вісник аграрної науки. – 1997. – №2. – С.5-9;
 • Bomba М.Y., TomashivskiZ.M. Problems of presentday crop-production under transition to many forms of farming / // Agriculture: Science and Practice.- Lviv, 1996.- P.2;
 • Бомба М.Я. Оптимізація обробітку сірих лісових ґрунтів і урожайність польових культур // Актуальні питання медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. – Львів: Віче, 1996. – С.160-164;
 •  Бомба М.Я. Зміна родючості темно-сірого лісового ґрунту і продуктивність культур сівозміни під дією обробітку, удобрення і гербіцидів // Вісник аграрної науки, 1996. – №7. – С.11-14;
 • Бомба М.Я., Ковальчук Ю.О. Родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту і продуктивність цукрових буряків за вдосконаленої агротехніки їх вирощування в західному Лісостепу України Вісник аграрної науки, 1995. – №8. – С.28-33;
 • Бомба М.Я. Роль біологічної системи землеробства в охороні навколишнього середовища Актуальні проблеми фітобіоти західних регіонів України. – Львів, 1991 .- С.10-23;

Біографія

Народився 5 квітня 1955 р. в с. Голошинці Підволочиського району Тернопільської області. Після закінчення Новосільської СШ (с. Нове село) проходив у 1973-1975 рр. строкову військову службу. У 1981р. з відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут ( зараз національний аграрний університет) за спеціальністю вчений агроном, після закінчення якого впродовж чотирьох років (1981-1984 рр.) працював на посаді головного агронома колгоспу “Перше травня” в с. Кошляки Підволочиського району Тернопільської області.
У 1985 р. вступив до аспірантури Львівського сільськогосподарського інституту при кафедрі загального землеробства, де пройшов шлях від асистента до професора цієї ж кафедри. Захистив у 1988 р. кандидатську дисертацію на тему: “Продуктивність вико-вівсяно-райграсової сумішки залежно від способів, глибини обробітку ґрунту та удобрення в західному Лісостепу Української РСР” (науковий керівник – проф. Бегей С.В.), а в 1996 р. – докторську “Агроекологічні основи обробітку ґрунтув західному Лісостепу України” (консультанти – проф. Бегей С.В. і проф. Томашівський З.М.). З 1993 по 1999 рр. працював проректором з наукової роботи Львівського державного аграрного університету, одночасно в 1997-1998 рр. очолював спеціалізовану вчену радуіз захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями агрохімія, загальне землеробство, рослинництво, селекція та насінництво, а в теперішній час член спеціалізованої вченої ради К 74.844.02 Уманського національного університету садівництва за спеціальностями фізіологія рослин, мікробіологія і загальне землеробство.
За сумісництвом займався науково-дослідною роботою в Закарпатському інституті агропромислового виробництва НААН (2002-2005рр.), Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН (2010-2011рр.) і викладав у Львівському державному університеті внутрішніх справ (2008-2013рр.)
З 2006 по 2008 рр. працював на посаді проректора з наукової роботиЛьвівського інституту економіки і туризму, а вже з 2008 по 2021 рр. на посаді завідувача кафедри оздоровчого харчування, екології та безпеки туризму – пізніше харчових технологій і ресторанної справи цього ж навчального закладу. У зв’язку з реорганізацію Львівського інституту економіки і туризму шляхом приєднання його до Львівського національного університету імені Івана Франка 01 квітня 2021 року призначений на посаду професора кафедри готельно – ресторанної справи та харчових технологій університету.
В різні роки член редколегії збірника наукових праць «Вісник ЛДАУ», журналу «Вільний аграрник», журналу «Агробіології та екології», Міжвідомчого тематичного наукового збірника Інституту Закарпатського АПВ НААН України «Проблеми агропромислового комплексу Карпат», «Вісника ЛІЕТ» та низки матеріалів міжнародних і загальнодержавних конференцій. Автор і співавтор більше 400 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 підручника ( з грифом МОН України); 14 навчальних посібників, в т. ч. 8 з грифом Міністерства агропромислової політики України, та 1 з грифом МОН України; 7 монографій; 4 довідників, більше 20 брошур і рекомендацій, а також низки статей з актуальних проблем розвитку землеробства, продовольчої безпеки, охорони довкілля та оздоровчого харчування.

Проекти

 • участь у Міжнародному українсько-німецькому науково-дослідницькому проекті під егідою ЮНЕСКО «Трансформаційні процеси в басейні Дністра» (2003-2006рр.) з розв’язання соціальних та екологічно-економічних проблем Карпатського регіону України, результати якої опубліковані у колективній монографії «TransformationprocessesintheWesternUkraine: Conceptsforasustainabltlandust» (Трансформаційні процеси в Західній Україні).WeisenseeVerlag. – Berlin, 2008. – S.185-195, 393-413;
 • керівник наукової програми (1990-2002рр.), якавиконувалася на замовлення Міністерства аграрної політики:«Розробка систем мінімального обробітку при вирощуванні сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями» (номер державної реєстрації 0.100V000173), результати досліджень опублікуванні у рекомендаціях і впроваджені у виробництво;
 • керівник наукової програми (1995-1998рр), яка виконувалася на замовлення Міністерства аграрної політики: «Розробити екологічно чисті заощаджуючі технології вирощування сільськогосподарських культур та відтворення родючості ґрунту» (номер державної реєстрації 0.195U20223), результати досліджень опублікуванні у рекомендаціях і впроваджені у виробництво.

Нагороди

 • 2016 р.  Указом Президента УКРАЇНИ за №276/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;
 • 2015р.  Нагороджений грамотою Львівської обласної ради за активну громадянську позицію, особистий вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування;
 • 2015р. Нагороджений Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну наукову і педагогічну працю, підготовку висококваліфікованих фахівців;
 • 2014р. Нагороджений ювілейною медаллю «Т. Г. Шевченко – 200 років з дня народження»;
 • 2013р. Нагороджений грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України за особливі здобутки у науковій та науково-організаційній роботі та з нагоди відзначення професійного свята – Дня науки;
 • 2013р. Нагороджений грамотою Жовківської районної ради Львівської області з нагоди відзначення професійного свята Дня працівника освіти;
 • 2009р. Подяка члену журі з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Туризм;
 • 2006 р.  Нагороджений грамотою Тернопільської обласної ради за вагомі досягнення у праці, значні здобутки у професійній діяльності, особистий внесок у розвиток професійної освіти та підготовку кадрів для агропромислового комплексу України;
 • 2006 р. Нагороджений Почесною грамотою і ювілейною медаллю за великий вклад у розвиток університету з нагоди відзначення 150-річчя ЛДАУ;
 • 2005р. Нагороджений грамотою агрономічного факультету ЛДАУ за багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарського виробництва, вагомі результати у науково-дослідній роботі, активну працю з національно- патріотичного виховання студентської молоді, значний особистий внесок у розвиток агрономічного факультету;
 • 2005 р.  Нагороджений Почесною грамотою ЛДАУ за особистий внесок у розвиток університету, успішну наукову і педагогічну діяльність.

 

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!