Максимець Олександра Богданівна

Посада: старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Телефон (робочий): (032)-2-35-57-72

Електронна пошта: oleksandra.maksymets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • харчові технології;
 • педагогіка;
 • туризм.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Максимець О.Б. Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки): навч. посіб. / О.Б. Максимець, В.Л. Максимець. Київ : Видавець ФО-П Піча Ю.В., 2021, 168 с.
 • Бомба М.Я., Н.Р.-Й. Джурик, В.В. Дячок, Б.В. Кректун, В.Т. Лозовецька,  С.В. Майкова, О.Б. Максимець, Н.Я. Сусол, І.М. Турчин, А.Є. Шах. Загальні технології харчових виробництв: навч. посіб. / М.Я. Бомба та ін. заг.ред. д.с-г.н., професора М.Я. Бомби. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 410 с.
 • Фіточаї: довідник. Вид. 2-ге, змінене і доповнене /М.Я. Бомба, У.Б. Лотоцька-Дудик, Л.Я. Івашків, А.Є. Шах, О.Б. Максимець – Львів: Ліга Прес, 2016.-96 с.
 • Бомба М.Я., Білонога Ю.Л., Івашків Л.Я., Джурик Н.-Р.Й., Лотоцька-Дудик У.Б., Майкова С.В., Максимець О.Б., Макогін Г.В., Сливка Н.Б., Сусол Н.Я., Турчин І.М., Хомин О.Й., Шах А.Є. Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів: Колективна монографія / за ред. доктора с.-г. наук, професора М. Я. Бомби. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – 264 с.
 • Бомба М.Я., Івашків Л.Я., Шах А.Є., Ковальський Ю.В., Лотоцька-Дудик У.Б., Максимець О.Б., Сливка Н.Б., Сусол Н.Я., Шестопал Г.С. Теоретичні і прикладні аспекти виробництва продуктів харчування на екологічно безпечній основі: Колективна монографія. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – 202 с.
 • Максимець О.Б., Майкова С.В., Сусол Н.Я., Максимець В.Л. Харчові технології та ресторанний сервіс в індустрії туризму – професійна термінологія в галузі. Словник-довідник. – Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. – 240 с.
 • Бомба М.Я., Лотоцька-Дудик У.Б., Максимець О.Б. Фіточаї: Довідник. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – 64 с.
 • Л.О. Ковальчук, Г.А. Фарбей, Г.М. Жолинська, О.Б. Максимець “Хімія й основи технології виробництва продуктів харчування”. Частина ІІ Навчально-методичний посібник. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 163с.
 • Є.С. Клос, Л.О. Ковальчук, Г.А. Фарбей, Г.М. Жолинська, О.Б. Максимець  “ Хімія й основи технології виробництва продуктів харчування ”. Навчально-методичний посібник. – Львів, ЛДУ, 1998. – 126 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Шляхи підвищення біологічної цінності кондитерських виробів. Максимець О.Б., Максимець В.Л. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: [Текст] : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 146 с.
 • Деякі аспекти щодо застосування інноваційного обладнання при виготовленні традиційних страв національних кухонь. Баран А.А., Максимець В.Л., Максимець О.Б. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: [Текст] : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 146 с.
 • Розширення асортименту функціональних молочних страв. Бомба М. Я., Шах А. Є., Максимець О. Б., Кварцяна Х.  Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму; [ред. кол. І. О Бочан та ін.] — Львів : ЛІЕТ, 2019, № 14 — 204 с. (129-137)
 • Максимець О.Б. Молекулярна кухня – інноваційний напрям у сфері ресторанного бізнесу. Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування: [Текст] : Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 24 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки та туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 92 с.
 • Джурик Н.Р.-Й., Максимець О.Б., Максимець В.Л. Інновації технології в сфері виробництва та обігу кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Вип. 13 Львів: ЛІЕТ, 2018, C. 134-141.
 • Максимець О.Б., Максимець В.Л., Щур І.С. Кулінарні традиції Бойківщини. «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»: [Текст]: Зб. матер. VІ Регіональної наук.-практ. конф. (Львів, 22 березня 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2018.–
 • Максимець О.Б., Максимець В.Л., Жук В.В., Щур І.С. Деякі аспекти впливу ГМО на організм людини. «Проблеми та стан використання ГМО в харчових продуктах»: [Текст]: Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 26-27 квітня, 2018 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2018.–
 • Максимець О.Б., Максимець В.Л., Чаплак Н.Я., Главацький Н.С.. Деякі аспекти щодо удосконалення та розробки страв харчування школярів. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів»: [Текст]: Збірник статей VIIIВсеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Ліга прес», 2016.–199 с.
 • Максимець О.Б., Максимець В.Л., Рихальська І.О., Шелест Х.Ю. Картопля – елемент національної культури. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції (Львів, 10 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С. 47-49.
 • Максимець В.Л., Максимець О.Б., Луцишин Л.М. Переваги апаратів шокового заморожування. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: [Текст]: Зб. матеріалів студентської науково-практичної конференції (Львів, 10 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти та науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – С. 31-33.
 • Максимець О.Б., Луцишин Л.М. Роль кулінарних фестивалів у розвитку гастрономічного туризму. «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: [Текст]: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25-26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017.–
 • Сусол Н. Я., к.т.н. доц., Максимець О. Б., ст. викладач. Випробування харчової продукції щодо безпечності: проблеми і актуальні завдання ІІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «TechnicalUsingof Measurement-2017», 24-27 січня 2017 року: тези доповідей / Відп. за вип. Володарський Є.Т. – Київ: Академія метрології України, 2017. – С. 31-33.
 •  Максимець О.Б., Цьона Г.Ю., Гук М.С. Деякі аспекти розвитку етнотуризму в Україні. «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: [Текст]: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 25-26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017.–
 • Максимець В.Л., Максимець О.Б., Кварцяна Х. І., Груба І. Т. Сучасні підходи до розробки раціонів харчування студентів. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: [Текст]: Збірник статей ІХ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Ліга прес», 2017.–203 с.
 • Вороніна О. В., Максимець В.Л., Максимець О. Б. Удосконалення технології приготування оздоровчих страв з м’ясної сировини. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: [Текст]: Збірник статей ІХ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Ліга прес», 2017.–203 с.
 •  Максимець О.Б., Максимець В.Л., Чаплак Н.Я., Главацький Н.С.. Деякі аспекти щодо удосконалення та розробки страв харчування школярів. «Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів»: [Текст]: Збірник статей VIIIВсеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 11 травня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: «Ліга прес», 2016.–199 с.
 • Максимець О.Б. Деякі аспекти підготовки фахівців з оздоровчого харчування засобами професійно спрямованої позааудиторної роботи. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Матеріали VВсеукраїнської наук.-практ. конф. [«Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпека продуктів»]. (Львів, 10-11 квітня 2013 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 144 с.
 • Максимець О.Б. Особливості формування попиту на нетрадиційні хлібобулочні вироби. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Збірник статей ІVВсеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 05-06 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – 153 с.
 • Максимець О.Б. Роль науково-пошукової роботи у професійній підготовці майбутніх фахівців галузі харчування. Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: Збірник статей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21-22 квітня 2011 р.). – Львів, 2011. – 183 с.
 • Максимець О.Б. Інноваційні форми організації професійно-спрямованої позааудиторної роботи студентів. (26-28 листопада 2009 р. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Вища освіта України –Додаток 4, том ІV (16), 2009 р. _ Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” – С. 272-277
 • Максимець О.Б. Професійна підготовка фахівців готельного бізнесу до ЄВРО – 2012. Стан та шляхи підготовки засобів розміщення туристів згідно вимог УЄФА – це професійна компетенція фахівця з туризму з підготовки і успішному проведенню чемпіонату Європи з футболу в Україні. Між кафедральний науково-теоретичний семінар. (26 листопада 2008 р. Львівський інститут економіки і туризму)
 • Максимець О.Б. Роль викладача в організації позааудиторної роботи майбутніх фахівців туристичної галузі. Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів. Міжнародна наукова конференція. Кафедра загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка (16-17 жовтня 2008р.)
 • Максимець О.Б. Позааудиторна робота як форма та засіб підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі. Актуальні проблеми і перспективи трудової та професійної підготовки молоді. (17-18 жовтня 2008 р. Дрогобицький державний педагогічний університет) Щомісячний науково-педагогічний журнал № 10, жовтень 2008 “Молодь і ринок”. – С. 44-48
 • Максимець О.Б. Роль науково-пошукової роботи у підготовці фахівців для туристичної галузі. Проблеми та перспективні аспекти туристичного бізнесу: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2008 р. – Харків ХНУ ім. Каразіна, 2008. – с. 49-52
 • Максимець О.Б. Роль самостійної позааудиторної роботи у професійній підготовці фахівців для туристичної галузі. Управління якістю підготовки фахівців: Матеріали ХІІ міжнародної науково-методичної конференції. (15-17 квітня 2008 р. Одеська державна академія будівництва та архітектури) У 2ч. – Ч.2, 2008 р. – С.189-191.
 • Максимець О.Б. Ділова гра як інтерактивна форма організації поза аудиторної роботи у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі. Сучасні освітні технології у вищій школі: матеріали міжнар. наук.-метод. конф.(Київ, 1-2 листопада 2007 року): Тези доповідей: У 2ч.- Ч.1- К: Київ. нац_ торг. Екон. ун-т, 2007.- с.214-216.
 • Максимець О.Б. Організація професійно-зорієнтованої позааудиторної роботи студентів на базі навчального лабораторно-виробничого комплексу інституту Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. 18 – 19 травня 2006 р. Рівне, РДГУ, с. 76 – 79.
 • Максимець О.Б. Підготовка фахівців для сфери туризму засобами професійно спрямованої позааудиторної роботи. Збірник наукових праць за матеріалами Другого українського педагогічного конгресу (листопад 2005 р.)
 • Максимець О.Б. Організація навчально-виробничої практики майбутніх фахівців у сфері туризму.Тези доповідей звітної наукової конференції кафедри педагогіки. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 52-54
 • Максимець О.Б. Роль хіміко-технологічних дисциплін у підготовці бакалаврів спеціальності “Технологія харчування” Психолого-педагогічні проблеми підготовки кадрів у системі ступеневої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 1999. – С. 110-118 . Kompleksowe ujęcie związków międzyprzedmiotowych w warunkach reform oświatowych w szkolnictwie wyższym Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym. Materiały między-narodowej konferencji. – Lublin:W-wo Un.M.Curie-Skłodowskiej, 1999. – С. 125-132
 • Максимець О.Б. Роль фахової підготовки майбутніх підприємців у галузі туризму і готельного бізнесу (стаття) Наукові записки. – К.: КУТЕП. – 2001. – Т.1 – С. 50-54

Біографія

Народилась 8 квітня 1955 року у м. Львові. Навчалась у Львівській середній загальноосвітній школі №8 з поглибленим вивченням німецької мови. У 1978 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування», отримала кваліфікацію інженера-технолога.

З 1978 по 1997 рік працювала на посадах майстра виробничого навчання, викладача у Львівському технікумі громадського харчування. У 1996 році отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

У 1997 році у зв’язку із ліквідацією Львівського технікуму громадського харчування призначена на посаду завідувача технологічною лабораторією Львівського економічного бізнес-коледжу, викладача. У 1999 присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».
З 2000 року – завідувач кафедри технологічних дисциплін Львівського економічного бізнес-коледжу. У 2001 році нагороджена Знаком «Відмінник освіти України». У 2002 переведена на посаду завідувача лабораторією готельного і туристичного підприємництва.
З 2004 по 2013 – в.о. декана факультету туризму, готельної та ресторанної справи, завідувач кафедри технологічних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму. За час роботи на посаді в.о. декана налагодила співпрацю із навчальними закладами туристичного профілю та готельно-ресторанними комплексами у Польщі (Краків, Люблін, Ярослав, Замость). В рамках співпраці із закордонними ВНЗ  проходила стажування із групою студентів в Інституті вищої освіти «Мартіно Мартіні» (Меццоломбардо, Італія).

Вела активну співпрацю із  Львівською асоціацією розвитку туризму.

Розробляла ліцензійні та акредитаційні справи за спеціальностями: «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент організацій»

З 2014 року – старший викладач кафедри харчових технологій та ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму. Продовж останніх років була заступником керівника студентського наукового гуртка «Харчові технології та ресторанний сервіс». Провела ряд відкритих засідань гуртка, зокрема на тему: «Молекулярна кухня: інноваційний напрям у сфері ресторанного бізнесу».

Є співавтором посібників, монографій, довідників; автор наукових праць; учасник Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

Нагороди

 • Відмінник освіти України, 2001

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Кондитерське та пекарське мистецтво. Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної та наукової робіт для студентів освітнього ступеня  «бакалавр»  спеціальностей: 241 «Готельно-ресторанна справа», 181 «Харчові технології»  /  укладач: О.Б. Максимець. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45 с.
 • Кондитерське та пекарське мистецтво. Методичні рекомендації до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» /  укладач: О.Б. Максимець. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 30 с.
 • Кулінарія народів світу. Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної та наукової робіт для студентів освітнього ступеня  «бакалавр»  спеціальностей: 241 «Готельно-ресторанна справа», 181 «Харчові технології»  /  укладач:      О.Б. Максимець. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45 с.
 • Кулінарія народів світу : методичні  рекомендації самостійної, індивідуальної та наукової робіт студентів:освітній ступінь бакалавр, 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Текст] : [уклад. Максимець О.Б.]. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 48 с.
 • Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні рекомендації до самостійної, індивідуальної та наукової робіт студентів освітнього ступеня  «бакалавр»  спеціальностей: 241 «Готельно-ресторанна справа», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укладач: О.Б. Максимець. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 58 с.
 • Фізіологія, гігієна та санітарія в галузі. Методичні рекомендації до виконання контрольної та індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» / укладач: О.Б. Максимець. – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 45 с.
 • Сусол Н.Я., Максимець О.Б. Організація ресторанної справи: методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація ресторанної справи» для студентів денної і заочної форми навчання підготовки бакалавра галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві» – Львів: ЛІЕТ, 2019, 18 с.
 • Розроблено навчально-методичні комплекси з дисциплін: кулінарія народів світу; кондитерське та пекарське мистецтво; фізіологія, гігієна та санітарія в галузі; основи фізіології та гігієни харчування; організація ресторанної справи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!