Блажко Наталія Богданівна

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 380 32 239-58-08

Електронна пошта: Nataliya.Blazhko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • геоекологія;
 • проблеми використання і охорони перезволожених ландшафтних систем;
 • оцінка стану і охорони малих річок.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Блажко Н. Б. Роль боліт та заболочених земель у формуванні екокоридорів та розширенні природно-заповідного фонду (на прикладі Львівської області) / Н. Б. Блажко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 50. – С. 19-21.
 • Блажко Н. Б. Історичні аспекти та перспективи розвитку санаторію «Любінь Великий» / Н. Б. Блажко // Природні ресурси регіону: проблеми використання та охорони: матеріали міжнародного наукового семінару (Львів, 5-7 жовтня 2018 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 46-51.
 • Блажко Н. Б. Екологічні проблеми малих річок (на прикладі басейну річки Давидівки) / Н. Б. Блажко, С. І. Кукурудза // Природні ресурси регіону: проблеми використання та охорони: матеріали міжнародного наукового семінару (Львів,5-7 жовтня 2018р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 51-55.
 • Блажко Н. Б. Особливості використання сільськогосподарського потенціалу перезволожених та заболочених земель Львівської області / Н. Б. Блажко // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19 – 20 вересня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 154-156.
 • Блажко Н. Б. Сучасний стан перезволожених ландшафтних систем Львівської області / Н. Б. Блажко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 45. – С. 347–355.
 • Львів: Малий вид. центр лабораторії тематичного картографування географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 102 с.
 • Блажко Н. Б. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М. М. Назарук, П. С. Теліш, Н. Б. Блажко // Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48 с.
 • Блажко Н. Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: сучасний стан проблеми використання й охорони: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.01 „ Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів ” / Н. Б. Блажко. – Львів, 2010. – 20 с.
 • Блажко Н. Б. Використання й охорона ресурсів перезволожених ландшафтних систем Львівської області / Н. Б. Блажко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2009. – Вип. 37. – С.177–186.
 • Blazhko N. B.Wilgotne systemy krajobrazowe Euroregionu Bug jako rezerwa dla poszerzenia zasobow terenow chronionych. / N. B.Blazhko, S.I. Kukurudza //  Zlewni rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze: Monografia. – Warszawa, 2007. – S. 55–61.
 • Блажко Н. Б. З історії дослідження перезволожених ландшафтних систем Львівщини. / Н. Б. Блажко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль. – №3. – 2004. – С. 18–24.
 • Блажко Н. Б. Класифікація перезволожених ландшафтних систем (на прикладі Львівської області) / Н. Б. Блажко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2004. – Вип. 30. – С. 20–27.
 • Блажко Н. Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області та особливості їх використання / Н. Б. Блажко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2002. –Т. 4. – С. 191–194.

Біографія

Народилася 29 червня 1979 р. у м. Львові. Закінчила Давидівську середню школу ім. Т. Г. Шевченка. У 1996р. стала студенткою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила із відзнакою у 2001 році. Є дійсним членом МАН (1996р.). Протягом 2001-2002 років працювала вчителем у Львівському навчально-виховному комплексі імені Василя Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови спеціалізованій школі-гімназії. 2001-2004рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету під керівництвом проф. С. І. Кукурудзи. З квітня по вересень 2004 року працювала за сумісництвом інженером цієї ж кафедри. У 2004 р. була обрана на посаду асистента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, а з 2012р. – доцент цієї ж кафедри. У 2010р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: сучасний стан, проблеми використання й охорони”. У 2014р. присвоєне вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Є постійним членом журі міських екологічних конкурсів школярів та обласних олімпіад з географії та екології, турнірів географів.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!