Крук Дарія Євгенівна

Публікації

Крук Дарія (у співавторстві). Значення національних природних парків Карпат та Карпатського біосферного заповідника у збереженні етнокультурної спадщини Гуцульщини. // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – Вип. 47. – С. 30-37.

Крук Д.Є. Національні природні парки Гуцульщини та Карпатський біосферний заповідник як географічне середовище для збереження етнокультурної спадщини гуцулів. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. „Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат” (м. Рахів, 1-5 вересня 2005 р.). – Рахів, 2005. – С. 308-314.

Крук Дарія. (у співавторстві). Етнічні групи Карпат і роль заповідних територій у збереженні етнографічної та історико-культурної спадщини Гуцульського краю. Наукові записки Тернопільськ. держ. пед. ун-ту. Сер: Географія. №1. – 2004. – С. 176–180.

Крук Дарія. (у співавторстві) Потенціальне значення національних природних і регіональних ландшафтних парків та біосферних резерватів Карпат для збереження етнічної й історико-культурної спадщини. // Праці Наук. Т-ва ім. Шевченка. Екологічний збірник: Екологічні проблеми Карпатського регіону. Львів. – 2003. – Т. ХІІ. – С. 234-245.

Крук Д. Роль природно-заповідного фонду Карпат у збереженні етнокультурної спадщини гуцулів, бойків, лемків. // Матеріали міжнар. конф., присвяченої року гір „Гори і люди (у контексті сталого розвитку)” (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р.). – Рахів, 2002.- Т.1.- С.179-185.

Біографія

Народилася 14 липня 1972 р. у місті Львові. У 1997 р. закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет. У 1989-1993 рр. – працювала у Львівському державному університеті імені Івана Франка в науково-дослідній лабораторії № 50 дослідження ґрунтів; з 1993 р. – на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи; 1998 р. – пошукувач кафедри, тема дисертаційної роботи: „Етноекологічні засади збереження етнокультурної спадщини гуцулів в природно-заповідному фонді Гуцульщини”
1997 р. – стажування в Католицькому університеті міста Люблін (Польща) під керівництвом професора Стефана Козловського. У 2004 р. – у Літньому біблійно-богословському інституті, (місто Москва, Росія); 2005 р. – стажування в Академії „Artes Liberales” (Польща); 2006 р. – стажування у Варшавському університеті, географічний факультет, Інститут країн, що розвиваються, призначене Касою ім. М’яновського (Польща); 2007 р – стажування в наукових установах Польщі, призначене Польським Комітетом до справ UNESCO.
У 1998 р. взяла участь у ІІІ-му Міжнародному екологічному форумі Східних Карпат (селище Циклін Кросненського воєводства, Польща). 2004 р. – участь у сесіях “Татари в Польші, Литві і Білорусі”, 2005 р. – “Образи Вільна”, – організатор Міжнародна школа гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Польща);