Кобелька Михайло Володимирович

Посада: інженер кафедри конструктивної географії і картографії

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: mykhaylo.kobelka@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Топографія з основами геодезії
 • Картографія і картографічне креслення

Курси

Публікації

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Кобелька М. Сучасний стан та інтенсивність розвитку процесів просідання і підтоплення в межах Червоноградського гірничо-промислового району / Є. Іванов, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 33.- С. 112-121.
 • Кобелька М. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфологічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м. Львові / С. Кравців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Зб. наук. праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 376-378.
 • Кобелька М. Інженерно-геоморфологічне районування процесонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє : Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – С. 13-15.
 • Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області : стан та прогноз розвитку / [Г. І. Рудько, В. С. Кравців, П. В. Самольотов, М. В. Кобелька]. – Львів : Ін-тут регіон. досліджень НАНУ, 2001. – 129 с.
 • Кобелька М. Топографія з основами геодезії. Лабораторний курс : Навч.-метод. посібник / С. Кравців, В. Лозинський, М. Кобелька. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 60 с.
 • Кобелька М. Закономірності розвитку зсувів в межах Львів-ської області та проблеми інженерного захисту зсувонебезпечних територій / Г. Рудько, М. Кобелька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. – Вип. 28. – С. 49-54.

Біографія

Народився 15 березня 1965 р. у с. Ясенівці Золочівського району Львівської області. У 1982 р. закінчив Золочівську СШ № 1. У 1983 р. закінчив Дрогобицьке кооперативне училище.
Протягом 1983-1985 рр. служив в армії. У 1991 р. закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка. З 1991 р. працював інженером кафедри геоморфології. У 1999 р. закінчив заочну аспірантуру вище названого університету. З 2000 р. працює інженером ІІ-ої категорії кафедри конструктивної географії і картографії. У 2003-2009 рр. займав посаду асистента цієї кафедри (за сумісництвом).
Наукові інтереси зосереджені у галузі геоморфології, а саме вивченні актуальних проблем морфодинаміки й оцінки інженерного ризику техногенно-небезпечних реґіонів, рекреації й картування. Автор 45 наукових і навчально-методичних праць, серед них одна монографія, 24 методичних вказівок, 6 навчальних посібників.

Методичні матеріали

 • Кобелька М. В. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С.,  Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 • Кобелька М. В. Картографія : навчальний посібник / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –  191 с.
 • Войтків П.С. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з курсу «Картографічні методи дослідження в екології» / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 38 с.
 • Картографія з основами топографії. Тести та запитання / Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Кравців С.С. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Туристична картографія» / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 • Кравців С.С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.
 • Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення» : метод. посіб. / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 • Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2013. – 20 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / Кравців С.С., Кобелька М.В., Войтків П.С. – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2012. – 20 с.