Пилипович Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Olha.Pylypovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • геоморфологія;
 • геоекологія;
 • краєзнавство.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Пилипович О.В. Екологічне інспектування та екологічний контроль: навч.-метод. Посібник. // ЛНУ ім. І.Франка. 2019. – 122 с.
 • Афанасьєв С.О., Гриценко Є.В., Данько К.Ю., Зуб Л.М., Левіна Г.М., Летицька О.М., Матус С.А, Петросян А.Г., Пилипович О.В., Сташук І.В. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС (Методичний посібник) / За редакцією С. О. Афанасьєва. – Київ, 2019. – 94 с.
 • Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.
 • Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с
 • О. Пилипович Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.
 • Пилипович О., Ковальчук І. Геоекологія  Річково-Басейнової системи верхнього Дністра:монографія/Львів-Київ ЛНУ імені Івана Франка 2017
 • Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.
 • Пилипович О. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії [монографія] / [Ю.Андрійчук, А. Бокотей, О.Вовк та ін..] / за заг. ред.. І.П. Ковальчука, ЄА. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народилася 5 вересня 1976 року у м. Львові. У 1993 р. закінчила СЗШ № 93 м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1998 р. закінчила навчання на кафедрі геоморфології, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Географія» та отримала кваліфікацію “Географ, викладач”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі геоморфології. Тема дисертації “Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра” (науковий керівник – проф. І. П. Ковальчук). З 2009 р. – доцент кафедри конструктивної географії і картографії.

Проекти

Учасник міжнародного німецько-українського дослідницького проекту “Трансформаційні процеси в регіоні річки Дністер” (1997 – 2005), що виконувався під егідою ЮНЕСКО. У 2007 році була учасником польсько-українського проекту “Впровадження вибраних елементів планування водного господарства відповідно до Рамкової Водної Директиви на основі досвіду з водозбірного басейну Верхньої Вісли”. Стажувалася у науково дослідних установах Німеччини та Польщі (Інститут водного господарства ZALF м. Мюнчеберг, Німеччина, 2004 р.; Регіональний заклад водного господарства м. Краків, Польща, 2008 р.).

Нагороди

Отримала нагороди:

 • Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки “За вагомий внесок у розвиток української національної освіти та науки” (2011 р.);
 • Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області “За активну участь в організації науково-практичної конференції” (2012 р.).
 • ректора “За багаторічну сумлінну працю та вагому здобутки у науково-педагогічній діяльності” (2013 р.);

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!