Olha Pylypovych

Position: Associate Professor, Department of Constructive Geography and Cartography

Scientific degree: Candidate of Geographical Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-45-49

Email: Olha.Pylypovych@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Academia.edu profile: lnu.academia.edu

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

  • Regional environmental and geographical research
  • Geomorphology
  • Geoecology

Publications

I.Kowalczuk, O.Pylypowycz, A. Mychnowycz Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie) // Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeżbie i osadach / Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sląskiego.Sosnowiec,2012.–s.201-211.

Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych, Olha Pylypovych and Georgiy Rud’ko. Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. Book chapter in: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013, Part 1, Pages 53–67.DOI10.1007/978-94-007-6301-2.

Kruta, O. Pylypovych Wpływ wykorytania wody na jakościowe cechy wód powierzchniowych rzeki Ług (dorzecze Dniestru) / Prace studenckiego koła geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków, 2014. – Vol. 3. s. 75 – 85.

Strużyński, O. Pylypovych, J. Florek, A. Myhnovych Disturbance of fluvial processes in the lower run of Yablunka river // 18th International Conference on transport and sedimentation of solid particles (11-15 September 2017, Prague, Czech Republic) Prague,2017.–s.343–349.

Mykhnovych A., Pylypovych O. Riverbed deformation in the upper Dnister catchment under gravel-pits exploitation // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (до 80-річчя від дня народження професора Ярослава Кравчука). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 01 (07) – С. 112-123.

Vira Balabukh, Olena Lavrynenko, Volodymyr Bilaniuk, Andriy Mykhnovych, Olha Pylypovych. Extreme weather in Ukraine: Occurrence and changes. Book chapter in: Extreme weather: Intechopen, 2018, Volume 292, Pages 85-106. DOI 10.5772/intechopen.77306

Strużyński,O.Pylypovych,J.Florek, A.Myhnovych DisturbanceoffluvialprocessesinthelowerrunofYablunkariver // 18th InternationalConferenceontransportandsedimentationofsolidparticles(11-15 September 2017,Prague, CzechRepublic)Prague, 2017. –s. 343 – 349.

Strużyński Disturbance of fluvial processes in the lower run of Yablunka river // A. Strużyński O. Pylypovych, J. Florek, A. Myhnovych // 18th International Conference on transport and sedimentation of solid particles (11-15 September 2017, Prague, Czech Republic) Prague, 2017. – s. 343 – 349.

Olha Pylypovych. Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. [Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych, and Georgiy Rud’ko]. / Book chpter in: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013, Part 1, Pages 53 – 67. DOI 10.1007/978-94-007-6301-2. – ISI

Olha Pylypovych. Recent Landform Evolution in the Ukrainian Carpathians. [Ivan Kovalchuk, Yaroslav Kravchuk, Andriy Mykhnovych] Book chapter in: Recent Landform Evolution The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Lóczy, Dénes; Stankoviansky, Miloš; Kotarba, Adam (Eds.) Series: Springer Geography, 2012, Part 2, Pages 177-204. DOI: 10.1007/978-94-007-2448-8_8 -ISI

O.Pylypowycz. Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie) [I.Kowalczuk,  A.Mychnowycz] // Międzynarodowe sympozjum: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach (Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008). – s. 36-45.

Pylypovych Momitoring research of the water quality in the Upper Dnister river systems /Integrted land and water resources management: Towards Sustainable rural development, Frankfurt (Oder), Slubice, 2005. // CD

Schedule

Page with teachers schedule not found!