Кравців Степан Степанович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Stepan.Kravtsiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • топографія з основами геодезії;
 • картографія і картографічне креслення.

Курси

Публікації

Монографії і посібники:

 • Кравців С. С. Картографія (2-ге вид., виправлене і доповнене). / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 192 с.
 • Кравців С.С. Картографія: навчальний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 191 с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164с.
 • Кравців С.С. Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С.С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112с.
 • Кравців С. Математична картографія. Навчально-методичний посібник / уклад. С. Кравців, П. Войтків, М. Кобелька. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 44с.

Статті та матеріали конференцій:

 • Кравців С. С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам’янка-Бузького району Львівської області) / Войтків П. С., Кравців С. С. Михалець В. В. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 2 (136). – 2019. – C. 30-35. (збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща).
 • Кравців С.С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (131). – 2018. – с.78-82. (збірник наукових праць внесений до переліку наукових фахових видань України та включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща).
 • Кравців С.С. Сучасний стан та використання земельних ресурсів (на прикладі Бродівського району Львівської області) / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць: ІРД НАН України. – Вип. 3 (125). – 2017. – с.171-174.
 • Кравців С.С. Аналіз проблем гарантування екологічної безпеки гірничопромислових територій / Є.А. Іванов, С.С. Кравців // ЕКОГЕОФОРУМ – 2017. Актуальні проблеми та інновації: матеріали міжнарод.наук.-практ. конф. (м.Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.) – Івано-Франківськ, 2017. – С. 128-130.
 • Кравців С.С. Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Яворівського району Львівської області / Войтків П.С., Кравців С.С. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.:В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 41–44.
 • Кравців С.С. Методологічні принципи і методичні підходи до визначення та прогнозування рухів і деформацій земної поверхні на основі геодезичних даних / С.С. Кравців // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Всеукр.наук.конфер. присвяч. 15-чю заснув.кафедри конструктивної географії і картографії – Львів: ВЦ ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – С. 128–130.
 • Кравців С. С. Ґрунтово-картографічні дослідження Українських Карпат / Петро Войтків, Степан Кравців // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. № 46 – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 69-75.
 • Кравців С. С. Лисичанський Олексій / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. ІI: Л-Я / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012.– С. 334.
 • Кравців С. С. Манастирський Витовт / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. II: Л-Я / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2012.– С. 487.
 • ЛозинськийР. Критерії депресивності міст і регіонів України: Теоретичний аспект / Р. Лозинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: [Зб.наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 193–201.
 • Кравців С. С. Геодезії і картографії кафедра / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А-К/ Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011.– С. 334.
 • Кравців С. С. Євсєєв Сергій Васильович / Кравців С. С. – Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І: А-К/ Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М.В. Лозинський (заст. голови), Р.М. Шуст (заст. голови), В.М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011.– С. 487.
 • Кравців С. С. Картографічні методи історико-географічного аналізу процесів трансформації Львівської урбогеосистеми видобуванням будівельних матеріалів / Є. Іванов, І. Ковальчук, С. Кравців – Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: матер. Всеукр. наук-практич. конфер. присвяч.. 10-чю заснув. кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 193–197.
 • Кравців С. С. Кадастрові карти XVIII−XIX століть як джерело історико-географічного моделювання трансформації рельєфу Львова гірничовидобувною діяльністю / Є. Іванов, І. Ковальчук, С. Кравців – Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: матер. Всеукр. наук-практич. конфер. присвяч.. 10-чю заснув. кафедри конструктивної географії і картографії – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 197–200.
 • Кравців С. С. Наукові засади аналізу систем та об’єктів спостереження за станом геологічного середовища / С. С. Кравців, Р. В. Волчанський // Екологічний моніторинг регіону. Експертна оцінка стану і функціонування. – Львів: НВЦ “Опілля-Л”, 2009. – С. 34-36.
 • Кравців С. Геодезичний моніторинг та еколого-геоморфо-логічні дослідження морфодинаміки рельєфу у м.Львові / С. Кравців, М. Кобелька // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Зб.наук.праць. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 376-378
 • Кравців С. Моніторинг техногенно-зміненого рельєфу: актуальність та ефективність функціонування / С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (реґіональна політика): Щорічник наук.праць. – Львів: Ін-тут регіон.досліджень, 2000. – С. 56-61.
 • Кравців С. Моніторинг техногенно-зміненого рельєфу: актуальність та ефективність функціонування / С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (реґіональна політика): Щорічник наук.праць. – Львів: Ін-тут регіон.досліджень, 2000. – С. 56-61.
 • Кравців С.С. Вивчення динаміки техногенного рельєфу на території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну / С.С. Кравців // Вісн. Львів.ун-ту. Сер. геогр. – 1994. – Вип. 19. – С. 162-164.
 • Кравців С.С. Геодезичні спостереження: Текст лекцій / С.С. Кравців, В.В. Лозинський. – Львів: Вид-во Львів.ун-ту, 1993. – 32 с.

Біографія

Народився 14 вересня 1964 р. в с. Колоколин Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1988 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Від 1987 р. працював у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посадах лаборанта, інженера, асистента та доцента кафедри геоморфології.
У 1995 р. в Івано-Франківському державному технічному інституті нафти і газу захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)”.
У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геоморфології. З 2001 р. працює доцентом кафедри конструктивної географії і картографії.
Наукові інтереси пов’язані із вивченням вертикальних і горизонтальних деформації земної поверхні техногенних територій, актуальних питань історичної і тематичної картографії, геодезії та геоінформатики.
Автор 79 наукових, навчально-методичних та енциклопедичних праць.

Методичні матеріали

 • Кравців С.С. Картографія: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С.С., Войтків П.С. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
 • Кравців С. С. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 42 с.
 • Картографія з основами топографії. Тести та запитання / Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Кравців С.С. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з курсу «Картографічні методи дослідження в екології» / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 38 с.
 • Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення»: метод. посіб. / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 • Кравців С.С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.
 • Кравців С.С. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Туристична картографія» / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2013. – 20 с.
 • Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / Кравців С.С., Кобелька М.В., Войтків П.С. – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Кравців С. С. Методичні рекомендації та робочий зошит для розв’язання задач за топографічною картою / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, Є. А. Іванов. – Видавничий Центр. ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2011. – 22 с.
 • Кравців С. С. Визначення картографічних проекцій: методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С. С. Кравців, М. В. Кобелька , Є. А. Іванов. – Львів, 2008. – 24 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С. С. Кравців та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!