Кравців Степан Степанович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Stepan.Kravtsiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Топографія з основами геодезії;
 • картографія і картографічне креслення.

Курси

Публікації

Монографії і посібники:

Статті та матеріали конференцій:

Біографія

Народився 14 вересня 1964 р. в с. Колоколин Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1988 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. Від 1987 р. працював у Львівському державному університеті ім. І. Франка на посадах лаборанта, інженера, асистента та доцента кафедри геоморфології.
У 1995 р. в Івано-Франківському державному технічному інституті нафти і газу захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Геодезичний моніторинг техногенного рельєфу (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)”.
У 1998 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геоморфології. З 2001 р. працює доцентом кафедри конструктивної географії і картографії.
Наукові інтереси пов’язані із вивченням вертикальних і горизонтальних деформації земної поверхні техногенних територій, актуальних питань історичної і тематичної картографії, геодезії та геоінформатики.
Автор 79 наукових, навчально-методичних та енциклопедичних праць.

Проекти

Методичні матеріали

 • Кравців С.С. Картографія: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С.С., Войтків П.С. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
 • Кравців С. С. Картографічні методи в екології: програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 42 с.
 • Картографія з основами топографії. Тести та запитання / Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Кравців С.С. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з курсу «Картографічні методи дослідження в екології» / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 38 с.
 • Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення»: метод. посіб. / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 • Кравців С.С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.
 • Кравців С.С. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Туристична картографія» / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2013. – 20 с.
 • Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / Кравців С.С., Кобелька М.В., Войтків П.С. – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2012. – 20 с.
 • Кравців С. С. Методичні рекомендації та робочий зошит для розв’язання задач за топографічною картою / С. С. Кравців, М. В. Кобелька, Є. А. Іванов. – Видавничий Центр. ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 2011. – 22 с.
 • Кравців С. С. Визначення картографічних проекцій: методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення» / С. С. Кравців, М. В. Кобелька , Є. А. Іванов. – Львів, 2008. – 24 с.
 • Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторної роботи на тему «Визначення площ ділянок місцевості» / С. С. Кравців та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1996.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!