Картографія з основами військової топографії (183 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2доцент Кравців С. С.ГрГТ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2ГрГТ-11сдоцент Кравців С. С.