Войтків Петро Степанович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Petro.Voytkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • топографія з основами геодезії;
 • картографія;
 • ґрунтознавство і географія ґрунтів;
 • земельні ресурси;
 • геоекологія;
 • конструктивно-географічні дослідження урбосистем;
 • землевпорядне та лісовпорядне планування.

Курси

Публікації

Монографії та посібники:

 • Войтків П. С. Експертні системи в екології: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 53 с.
 • Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 79 с.
 • Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем : навчальний посібник / П. C. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 118 с.
 • Картографія: навчальний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –191 с.
 • Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посіб. (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 164 с.
 • Математична картографія. Навчально-методичний посібник / уклад. С. Кравців, П.Войтків, М. Кобелька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 44 с.
 • Картографія і картографічне креслення. Лабораторний практикум : навчальний посібн. / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 112 с.

Статті та матеріали конференцій

Біографія

Народився 15 квітня 1983 р. у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області. У 2000 р. закінчив Жовтанецьку середню школу. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2005 р. закінчив навчання на кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Географія” та здобув кваліфікацію “Магістр географії. Географ-ґрунтознавець”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів. 10 жовтня 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Буроземи пралісів Українських Карпат” (науковий керівник – проф. С. П. Позняк). З вересня 2008 р. працював асистентом на кафедрі географії України, а з лютого 2009 р. – асистентом кафедри конструктивної географії і картографії. З липня 2015 року працюю на посаді доцента кафедри конструктивної географії і картографії. Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків України (УТГА).

Методичні матеріали

 • Войтків П. С. Картографія : основні терміни та визначення з навчального курсу / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 46 с.
 • Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване природокористування» : методичні вказівки / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 83 с.
 • Войтків П. С. Збалансоване природокористування: методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 35 с.
 • Войтків П. С. Картографія : програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
 • Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.
 • Войтків П. С. Прилади контролю навколишнього середовища : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 38 с.
 • Войтків П.С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем: методичні вказівки / уклав П. C. Войтків – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 43 с.
 • Войтків П.С. Методичні вказівки з курсу «Конструктивно-географічні дослідження урбосистем» / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 32 с.
 • Войтків П.С. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з курсу «Картографічні методи дослідження в екології» / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 38 с.
 • Картографія з основами топографії. Тести та запитання / Кравців С. С., Войтків П. С., Кобелька М. В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Кравців С.С. Робочий зошит і методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Туристична картографія» / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 • Кравців С.С. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних з картографічного креслення (видання 2-ге доповнене і доопрацьоване) / С.С. Кравців, М.В. Кобелька, П.С. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 36 с.
 • Тести та запитання з курсу «Картографія і картографічне креслення» : метод. посіб. / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 • Картографія та картографічне креслення. Методичний посібник / С.С. Кравців, П.С. Войтків, М.В. Кобелька. – Львів, 2013. – 96 с.
 • Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з картографічного креслення / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2013. – 20 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з картометрії / Кравців С.С., Кобелька М.В., Войтків П.С. – Львів, 2012. – 14 с.
 • Методичні вказівки та завдання з картографії / Кравців С.С., Войтків П.С., Кобелька М.В. – Львів, 2012. – 20 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!