Управління водокористуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Курганевич Л. П.Грзт-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грзт-51доцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є наукові та правові основи, принципи та механізми управління водокористуванням, яке має за мету реалізацію екологічної політики на всіх рівнях (глобальному, національному і регіональному) для досягнення збалансованого розвитку водного господарства держави, реалізації водоохоронних заходів. Метою курсу «Управління водокористуванням» є формування знань з основ теорії управління; основних напрямів екологічної політики держави; стратегії водоохоронної діяльності, яка передбачає розробку і впровадження водного законодавства, втілення в життя економічного механізму водокористування; міжнародного досвіду управління у водоохоронній діяльності.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • предмет, мету та завдання управління у водоохоронній діяльності на сучасному етапі;
 • водне законодавство України;
 • державні органи управління водокористуванням;
 • організаційну структуру водогосподарського комплексу України;
 • структуру плану управління річковим басейном;
 • європейські підходи управління водними ресурсами.
 • вміти:
 • чітко визначати функції та ієрархію системи водогосподарського управління;
 • проводити водогосподарські розрахунки;
 • оформляти дозвільні документи на водокористування;
 • складати плани управління річковим басейном;
 • оцінювати якість природних вод з точки зору екологічного благополуччя.