Теслович Мар’яна Вікторівна

Посада: аспірант кафедри конструктивної географії і картографії

Електронна пошта: mariana.teslovych@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • збереження біорізноманіття;
 • екологічна мережа;
 • природоохоронний менеджмент;
 • картографія та геоінформаційні технології;
 • оцінка впливу на довкілля.

Публікації

Статті та матеріали конференцій

 • Mariana Teslovych, Diana Krychevskа. Risk assessment of manifestation of geomorphological processes on the slopes of the Borzhava mountain range using GIS modelling methods for environmental needs determined from precise levelling. International Conference of Young Professionals. «GeoTerrace-2022».3-5 October 2022, Lviv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590067
 • Mariana Teslovych, Maria Lopushanska, Yevhen Ivanov. Environmental Restrictions of Planning the Construction of Renewable Energy Facilities in Lviv Region. International Conference of Young Professionals. «GeoTerrace-2022».3-5 October 2022, Lviv, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590068
 • Теслович М.В., Іванов Є.А. Морфометричний аналіз рельєфу Рахівських гір як основа формування екологічної мережі / М. В. Теслович, Є.А. Іванов // Науковий вісник Чернівецького університету: Географія, 2022. – Вип. 838. – С. 72-81. https://doi.org/10.31861/geo.2022.838.72-81
 • Теслович М. В. Екосистемна цінність гірських лісів (на прикладі лісового заказника «Привододільний»)// 7- Міжнародний молодіжний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – — Київ : Яроченко Я. В. ‒ С. 204. https://doi.org/10.51500/7826-04-9
 • Теслович М. В. Геопросторові особливості природно-заповідного фонду Закарпатської області// 6-й Міжнародний молодіжний конгрес “Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: збірник матеріалів. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр (ЗУКЦ), ТзОВ, 2021. ‒ С. 137. DOI: 10.23939/book.ecocongress.2021
 • Теслович М. В. Просторові особливості лісових ресурсів Закарпатської області//Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-й річниці від дня народження Володимира Гнатюка) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 111 – 117.
 • Теслович М. В., Лопушанська М. Р. Природоохоронні обмеження господарської діяльності в гірській частині Закарпаття//Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень” (м. Київ, 18-19 листопада 2021 р.). К: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021. С. 149 – 151.
 • Лопушанська М. Р., Теслович М. В., Іванов Є. А. Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики у гірській частині Львівської області в карантинний період // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (1‒5 листопада 2021 р., м. Львів). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). ‒ К.: ДКЗ, 2021. ‒ Т. 2. ‒ С. 363–371.
 • Теслович М. В. Історичні та геопросторові аспекти формування екомережі Закарпатської області / М. В. Теслович, Д. А. Кричевська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія», 2021. – Вип. 55. – С. 299-317. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-55-22
 • Теслович М. В., Кричевська Д.А. Екологічна мережа Воловецького району Закарпатської області: територіальна структура та загрози функціонування//Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (1‒3 жовтня 2020 р., м. Львів). – Л.: Простір-М, 2020. – С. 243 – 248.
 • Теслович М.В., Кричевська Д.А. Сучасний стан та проблеми функціонування екологічної мережі Воловецького району Закарпатської області. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «РОЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНИХ І ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА У ВПРОВАДЖЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ». Великий Березний, 3-4 жовтня, 2019., С.56-59. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/44821/1/Zbirnyk_materialiv_conf-2019-22-1-Uzh-NPP-pages-1%2C138-143.pdf
 • Теслович М. В. Екомережа Воловецького району Закарпатської області: проблеми і перспективи функціонування//Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: матеріали Науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (28 – 30 березня 2018 р., м. Полтава). – П.: ПолтНТУ, 2018. – С. 48.
 • Теслович М. В. Екомережа Воловецького району Закарпатської області: сучасний стан та загрози функціонування//Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: матеріали ХІХ-ої студентської наукової конференції (16 травня 2018 р., м. Львів). – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 105 – 108.
 • Теслович М. В. Екомережа Воловецького району Закарпатської області: проблеми і перспективи функціонування// Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених (1 – 2 грудня 2016 р., м. Харків). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 62 – 64.

Біографія

Народилась 26 грудня 1995 р. у смт. Жденієво Воловецького (нині Мукачівський) району Закарпатської області.

У 2018 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища».
Під час навчання брала участь в університетських студентських конференціях (2017-2018), у ІV Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (2016), науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Екологія» (2018).
Із вересня 2018 р. по червень 2019 р. працювала вчителем географії у Канорському ЗЗСО І-ІІ ст. Воловецького (нині Мукачівський) району Закарпатської області.

У вересні 2019 р. вступила в аспірантуру цього ж університету. Працює над дисертаційною роботою «Екологічна мережа Закарпатської області: територіальна структура, функціонування, оптимізація» (наук. керівник: доц. Кричевська Д. А.).

Автор тринадцяти наукових публікацій.
У червні 2021 р. почала працювати екологом групи компаній «Західнадрасервіс».

Сертифікати