Яворська Андріана Михайлівна

Наукові інтереси

  • ініціальне ґрунтоутворення;
  • ґрунти гірських систем;
  • екологія ґрунтів.

Публікації

  • Паньків З. П., Яворська А. М. Валовий хімічний склад ініціальних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат // Вісник Одеського національного університету, Серія : Географічні та геологічні науки, Вип. 2(35), 2019, С. 69-79.
  • Андріана Яворська Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету ім. В. Гнатюка, Серія: Георафія, Вип. 46, 2019, С. 60-68.
  • Андріана Яворська Кислотно-основні властивості ініціальних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат – Метеріали Всеук. Наук. Конф. “Ґрунтознавчо-георафічна наука і практика – традиції та сьогодення”, Одеса – 2019, С. 222-227.
  • А. М. Яворська Ініціальні органогенні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий темат. наук. збірник. Харків, 2018, С. 54-55.

Біографія

Народилась у листопаді 1993 року в м. Стрий Львівської області.

У 2011 році закінчила Верхньовисоцький НВК. У цьому ж році вступила на географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка.

У 2017 р. закінчила навчання на кафедрі ґрунтознавства та географії ґрунтів та отримала диплом магістра. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі ґрунтознавства та георафії ґрунтів. Тема дисертаційного дослідження: “Ініціальні ґрунти Вододільно-Верховинських Карпат” (науковий керівник – проф. Паньків Зіновій Павлович).

Член українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА).