Завадовський Тарас Богданович

Посада: завідувач Навчально-виробнича лабораторія “Навчальна туристична агенція”

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Taras.Zavadovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Геральдика
 • Історико-культурний туризм
 • Львовознавство

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

 • Мальська М. П. Туристичне львовознавство. Частина І. Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова : навчальний посібник / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 260 с.
 • Ковальчук А. С. Географія релігійного туризму в Україні : навчальний посібник / А. С. Ковальчук, М. Й Рутинський, А. М. Манько, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 474 с.
 • Завадовський Т.Б. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, Д.Каднічанський, М.Рутинський, Т.Завадовський, А.Манько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.
 • Завадовський Т.Б.  Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199.

Статті та матеріали конференцій

 • Каднічанський Д. А. Проблеми і перспективи розвитку історико-культурного туризму у Львівській області / Т. Завадовський, Д. Каднічанський, В. Ярмолович // Матеріали ХVІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 7 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 301–304.
 • Завадовський Т.Б. Безпека в спелеотуризмі / Т. Завадовський, М. Качко // Матеріали ХІІІ Наукової міжнародної конференції “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Ворохта, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 65–67.
 • Завадовський Т.Б. Картографічние зображення у вигляді фрески XVIIІ ст. в гарнізонному храмі міста Львова / Т. Завадовський, І Ровенчак, О. Друздєв // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи» (Львів, 3–5 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019.
 • Каднічанський Д. А. Стан та перспективи розвитку замкового туризму у Львівській області / Д. А. Каднічанський, Т. Б. Завадовський, М. Я. Каднічанська // Географія та туризм: Науковий збірник. – № 43. – Київ, 2018. – С. 73–82. (Scopus)
 • Zavadovskyy T. Features of formation of tourist cluster in Lviv / T. Zavadovskyy, O. Nezyulyk, D. Kadnichanskyy // Proceedings of International conference “Sustainable tourism for development” (Zhovkva, Lviv region. – march 19–22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 65–67.
 • Завадовський Т. Б. Культурно-історичні ресурси міста Львова, як складова туризму / Т. Завадовський, О. Незюлик, Д. Каднічанський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 74–76.
 • Zavadovsky T. The development of Lviv hotel business in the interwar period (1919–1939) / T. Zavadovsky, D. Kadnichansky // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016, 6(4). – Gdansk, 2016. – S. 77–84.
 • Незюлик О. Використання в туризмі палаців  Івано-Франківської області / О. Незюлик, Т. Завадовський, Д. Каднічанський // Вісник Львів. у-ту. Сер. міжнар. відн. – 2016. – Вип. 40. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 171–177.
 • Каднічанський Д.А. Культурно-пізнавальний туризм. Курс лекцій / Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 126 с.
 • Завадовський Т.Б. Геральдичні композиції в архітектурі міста Львова як складова історико-культурного туризму. Вісник Львівського національного університету імені Франка Івана. Серія Географія. – 2013.– Вип. 43 (1). – с. 198–207.
 • Завадовський Т. Палацові споруди Львова, як історико-культурні туристичні ресурси міста  / Т. Завадовський // Географія, економіка  і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнар. наук. конф. (Львів – Тернопіль, 4-6 жовтня 2013). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 181-185.
 • Андрій Манько, Тарас Завадовський Поняття та  напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 29 ч.1.C. 90–99

Біографія

Народився 3 вересня 1982 року у місті Львові. У 2009 році закінчив з відзнакою факультет міжнародного бізнесу та права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, за спеціальністю менеджмент організацій туристичної індустрії. З 2008 по 2012 рік працював старшим лаборантом кафедри туризму географічного факультету.

З 2012 року працює на посаді завідувача лабораторії кафедри туризму. З 2009 асистент за сумісництвом тієї ж кафедри.

Нагороди