Організація туристичних подорожей

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Мункачій І. З.ГРТ-11с, ГРТ-12с, ГРТ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРТ-11сГрицишин А. Т.
ГРТ-12сГрицишин А. Т.
ГРТ-13сдоцент Мункачій І. З.

Опис курсу

Мета:

 • формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов та принципів формування програми туристичних подорожей;
 • нарощування географії подорожей тур фірмою;
 • технології та організації туристичних подорожей;
 • організації транспортних перевезень та турів;
 • методологічних засад програмного обслуговування;
 • правил виконання туристичних формальностей, забезпечення безпеки туристичних подорожей, виконання презентаційної роботи та ін.

Завдання:

 • забезпечити практичні навички щодо принципів створення та виконання програм перебування туристів; умов виконання туристичних формальностей: транспортно-візових, митних, валютних та медико-санітарних;
 • забезпечити практичні навички формування асортименту туристичного продукту (турів), етапів планування туристичних подорожей, програмного їх забезпечення;
 • систематизувати знаннями щодо сучасного стану ринку перевезень туристів на авіатранспорті, класів перельоту, системи тарифікації та пільг, технології обслуговуванні туристів і організації чартерних рейсів;
 • набути професійних знань та навичок щодо технології та організації туристичних подорожей; страхування в туризмі; оформлення різних видів туристичних документів; визначати права і обов’язки туристів, умов виконання претензійної роботи в туризмі; параметри створення тур продукту підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання туристичного обслуговування; організація обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності; визначення та забезпечення безпеки туристичних подорожей;
 • узагальнити знання і вміння щодо принципів формування програм перебування туристів, включення різновидів програмних заходів відповідно до: мети подорожі, запитів споживачів, сезонності, атрактивності маршруту тощо;
 • набути навички організації обслуговування клієнтів туристичного агентства, методами обслуговування, професійними стандартами якісного обслуговування; організації туристичного обслуговування (контроль, облік, розрахунки); організації різних видів подорожей, концепцій обслуговування, різних типів туристів тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • законодавчо-нормативні основи створення, реєстрації та організації роботи туристичного підприємства та організації турподорожей;
 • технологію створення турподорожі та організаційні засади здійснення турподорожей;
 • параметри створення турпродукту підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання туристичного обслуговування;
 • туристичну документацію, оформлення різних видів туристичних документів;
 • організацію обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності;
 • права та обов’язки туристів, умови виконання претензійної роботи в туризмі;
 • принципи створення програм перебування туристів та умови їх виконання;
 • основи забезпечення безпеки подорожей та дотримання прав туристів;
 • страхування в туризмі;
 • базові поняття в галузі транспортних перевезень та принципи організації перевезень різними видами транспорту;
 • специфіку організації транспортних подорожей та обслуговування туристів на різних видах транспорту;

вміти:

 • готувати необхідну документацію щодо створення туристичного підприємства та ліцензування туристичної діяльності;
 • застосовувати правила та моделі формування програм туристичного обслуговування;
 • визначати необхідні організаційні засади здійснення туристичної подорожі;
 • застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;
 • застосовувати правила та порядок оформлення туристичних документів, виконання всіх видів туристичних формальностей;
 • здійснювати вибір транспортних засобів для різних категорій туристів та складати маршрут подорожі;
 • організовувати перевезення туристів автомобільним, залізничним, авіаційним та водним транспортом.

Рекомендована література

Основна:

 •  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник / О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. –  192 с.
 • Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. –   141 с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.
 • Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.: Рокор, 2001. – 200 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 • Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.

Допоміжна:

 • Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа // Туристические фирмы. – Вып. 8. – СПб.: Олбис, 1995. – 98 с.
 • Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Бгатов А. П. Туристские формальности: учебное пособие / А. П. Бгатов, Т. В. Бойко, М. В. Зубарева – М.: ИЦ “Академия”, 2004. – 297 с.
 • Биржаков М. Б.Безопасность в туризме /  М. Б. Биржаков, Н. П. Казаков – СПб.: Герда, 2005. – 208 с.
 • Биржаков М.Б., Индустрия  туризма: Перевозки / М.Б. Биржаков, В. И. Никифоров  – СПб: Герда, 2001. –  400 с.
 • Борисов К. Г. Международный туризм и право: учеб. псобие / К. Г.  Борисов – М.: НИМП, 1999. – 352 с.
 • Бутко И. И.Транспортное обслуживание туризма / И. И. Бутко, В. А. Ситников Москва – Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.– 336 с.
 • Бутко И.И. Туризм. Транспортные туры и круизы /  Бутко И.И. – Ростов-на-Дону: МарТ, Феникс, 2010 – 332 с.
 • Глотов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах / Ю. Г.  Глотов– М.: Транспорт, 2000. – 320 с.
 •  Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: учебное пособие / В. Г. Гуляев – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.
 •  Гуляев В. Г. Организация  туристических перевозок / В. Г. Гуляев – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.
 •  Дурович А. П.Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева – Мн.: Новое знание, 2003. – 623 с.
 •  Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса: учебное пособие / М. В. Ефремова – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.
 •  Ильина Е.Н. Менеджмент транспортних услуг: индустрия авиаперевзок /  Е. Н. Ильина – М.: Советсткий спорт, 2005. – 176 с.
 •  Ильина Е. Основы туристской деятельности / Е. Н. Ильина – М.: Советский спорт, 2000. – 200 с.
 •  Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности / Е. Н. Ильина – М.: ФиС, 2001. – 256 с
 •  Исмаев Д. К. Краткий словарь технологических терминов международного туризма / Исмаев Д. К.  – М.: ВШТГХ, 1994. – 96 с.
 •  Исмаев Д. К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок: учеб. пособие / Исмаев Д. К. – М.: ЛУЧ, 1996. – 136 с.
 •  Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма / Н. И. Кабушкин  – Мн., 2001. –  140 c./li>
 • Кірпа Г.М. Залізниці України: Історичний нарис / Г. М. Кірпа, В. М. Пшінько – Дніпропетровськ: Арт-прес, 2001. – 328 с.
 •  Ковальчук А. С. Організація і технологія обслуговування туристів туристичною фірмою: навчально-методичний посібник / А.С. Ковальчук – Львів: ВКП “ВМС”, 2005. – 212 с.
 •  Кононыхин С. В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций. – Ч.І. / С. В. Кононыхин – Донецк: ДНТБ, 2000. – 138 с.
 •  Кононыхин С. В. Техника и технология услуг туристического бизнеса: Конспект лекций – Ч.ІІ. / С. В. Кононыхин – Донецк: ДНТБ, 2001. – 151 с.
 •  Кусков А. С., Понукалина О. В. Менеджмент  транспортных услуг: туризм: учебное пособие / А. С. Кусков – М: “РКонсульт”, 204.–448с.
 •  Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме /  Маринин М. М. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144с.
 •  Маринин М. М. Туристские формальности: учебное пособие /  Маринин М. М.,  В. С. Сенин, А. В. Хорошилов – М.: МЭСИ, 1995. – 65 с.
 • Менеджмент туризма: Учебник для студентов / под ред. В. А. Квартальнова. – М.: РМАТ, 1996. – 227 с.
 • Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів /  А.М. Новікова – К.: НІПМБ, 2003. –  494 с.
 •  Нормативно-правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М. І. Камлик. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.
 •  Осипова О. Я. Транспортное обслуживание туристов /  О. Я. Осипова – М.: Академия, 2004. –  368 с.
 •  Офіційний вісник України: Щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – К., 2003-2013.
 •  Охріменко О. О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства: навчальний посібник /  О. О. Охріменко – К.: Вища школа, 2003. – 258 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
 •  Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України / Затверджені наказом Міністерства транспорту України № 297 від   20 липня 1998 р. – К.: Транспорт України,  1998. – 127 с.
 •  Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник /  Т. Г. Сокол  – К.: Рокор, 2001. – 200 с.
 •  Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Ін-т туризму ФПУ. – 2-е вид. / Т. Г. Сокол  – К.: Музична Україна, 2002. – 256 c.
 •  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей та перевезень /  О.О.  Фастовець – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 233 с.
 • Чудновский А.Д. Менеджмент туризма / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова – М.: Финансы и статистика, 2002. – 228 с. 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація туристичних подорожей

Завантажити силабус