Yuriy Zinko

Position: Senior Lecturer, Tourism Department

Phone (office): 380-32 239-43-02

Email: Yuriy.Zinko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Courses

Publications

  • Bzhezinska-Woytsek T. Development prospects for cross-border tourism on the height of Roztoczczya / T. Bzhezinska-Woytsek, T. Grabovski, M. Malska, Yu. Zinko, O. Zavadovych // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 11–13.
  • Bubniak I. Geo-heritage sites as attractions of Geo-Karpaty Ukrainian-polish touristic route / I. Bubniak, Yu. Zinko, M. Malska, L. Skakun, A. Buchynska, O. Yatsozhynsky, A. Solecky // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 13–15.
  • Zinko Y. Polish-Ukrainian Geotourist Route “Geo-Carpathians” / Y. Zinko, L. Skakun, I. Bublik, A. Buchynska, O. Yatsozhynskyi, M. Malska, A. Soleсki. // GEOTRENDS : 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. – 20–23rd September 2017, Wrocław/Poland. – P. 26.
  • Kiptenko V. Geography of tourism of the Ukraine / V. Kiptenko, O. Lyubitsewa, M. Malska, M. Rutynskyi, Yu. Zan’ko, Yu. Zinko // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Second Edition / ed. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Basel : Springer International Publishing AG, 2017. – Р. 509–551
  • Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 55–67. ISSN : 2451-5124.
  • Malska M. Ecotourism and Geotourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, N. Antoniuk // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016. – 6 (4). – P. 27–33.
  • Zinko Y. Introduction / Yuriy Zinko // Sustainable Tourism for Development. Studia Periegetica. – No. 2(18)/2017. – P. 9–11.
  • Transgraniczny Rezerwat Biosfery “Roztocze” : Transboundary Biosphere Reserve “Roztocze” / Oleksiy Balytskiy, Mikhaylo Bilyak, Yaroslaw Bovt, Teresa Brzezińska-Wójcik, Lucyna Droździel, Małgorzata Flaga, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Marcin Kozieł, Irena Lublienec, Inesa Shemlynets, Ewa Skowronek, Myroslawa Soroka, Przemysław Stachyra, Halyna Stryamets, Alina Urbańska, Jurij Zinko. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 170 s.
  • Zinko J. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Z. Mamcur, J. Zinko, I. Sirenko // Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium “Sacrum i Przyroda”. – Ojcow, 2012. – S. 141–146.

Certificates

Schedule

Page with teachers schedule not found!