Красько Анна Богданівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: anna.krasko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • туристично-рекреаційне використання карстових печер Поділля;
  • екстремальні види туризму;
  • ринок туристичних послуг;
  • спелеотуризм.

Курси

Публікації

Монографії і посібники:

Статті та матеріали конференцій:

Біографія

У 2005 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географ. Фізико-географ. Викладач географії, основ економіки та екології.

2005-2007 рр. – викладач географії та основ економіки в СЗШ № 91 міста Львова.

2007 р. – старший лаборант, за сумісництвом асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 З 2008 р. здобувач наукового ступеня кандидата географічних наук при кафедрі конструктивної географії та картографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010-2011 н. р. пройшла наукове стажування в Інституті регіональної географії Вроцлавського університету (Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) у рамках Міжнародної програми імені Лейна Кіркланда, де за результатами дослідження під керівництвом проф. Кшиштофа Відавського захищено наукову роботу на тему: «Сучасний стан і перспективи розвитку спелеотуризму в Республіці Польща», що підтверджено дипломом.

 У 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Туристичний потенціал карстових печер Поділля».

З 1 вересня 2015 р. і дотепер на посаді доцента кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р. – лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

 В грудні 2015 р. закінчила курси «Інформаційні технології в освіті» в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (що підтверджено свідоцтвом).

 15-25 серпня 2016 року пройшла наукове стажування на кафедрі регіональної географії та туризму на Відділі наук про Землю Сілезького університету в Катовіцах (Республіка Польща) (Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi).

 Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць.

З них: 2 монографії у співавторстві, 1 навчальний посібник у співавторстві, 1 підручник у співавторстві, 2 навчально-методичні вказівки, учасник міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, зокрема, Республіки Польща, Словаччини, Латвії, Литви.

Проекти

2010-2011 рр. – стажування на кафедрі регіональної географії і туризму Вроцлавського університету (Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska). За результатами стажування захищено наукову працю на тему «Стан і перспективи розвитку туризму в печерах Польщі (Stan i perspektywy rozwoju turystyki w jaskiniach Polski)».

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації (2015).

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!