Красько Анна Богданівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • дослідження туристично-рекреаційного потенціалу карстових печер Поділля;
  • дослідження закономірностей становлення, функціонування і розвитку єврорегіонів на прикладі Карпат;
  • екстремальний туризм;
  • спелеотуризм.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Krasko A. Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine / V.Sytnyk, O. Miroshnyk, V. Timchenko / Monograph /edited by authors. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing». – 2018. – 524 p. ISBN: 978-9934-571-30-5

Петлін В.М. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових систем Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 212 с.

Статті та матеріали конференцій

Красько А.Б. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова / А.Б. Красько., С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 44-45.

Білоус С.В. Фестивальний туризм як новий напрям українського туризму / С.В.Білоус, Ю.О.Масюк, А.Б.Красько // Географія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Скороводи, 2019. – С.60-64.

Білоус С.В. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід // Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. ‒ С. 43-45.

Пурська І.С. Роль кризового менеджменту в діяльності туристичних підприємств / І.С. Пурська, С.В. Білоус, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 181-184.

Білоус С.В. Актуальні проблеми статистичного обліку туристичних потоків України / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41. ‒ С. 44-45.

Bilous S. Key questions of the importance of innovative tourism development in Ukraine / Sofia Bilous, Iryna Purska, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. – Vol. 1. – С. 19-29.

Purska I. Technology of economic environment research in crisis management of tourism enterprises / Iryna Purska, Sofia Bilous, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. – Vol. 1. – С. 127-142.

Красько А.Б. Ринок туристичних послуг Тернопільської області: стан та ретроспективи / А.Б. Красько, С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія та туризм : Наук. збірник / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – С. 131-146 ISSN: 2308-135Х

Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал Карпатського єврорегіону / А.Б. Ховалко // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2014. – С. 143-145.

Ховалко А.Б. Методи визначення й картографування небезпечних місць в печерних системах / А.Б. Ховалко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – №3 (Вип. 33). – С. 42-47.

Ховалко А.Б. Принципи зонування печерно-рекреаційного регіону Поділля / А.Б. Ховалко // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2012. – Вип. 519-520. – С. 166-168.

Мальська М.П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля та Республіки Польща / М.П. Мальська, А.Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 73-79.

Ховалко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 / А.Б. Ховалко // Географія та туризм: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип.14. – С. 305-310.

Ховалко А.Б. Печерні ландшафтні системи Поділля як об’єкт туризму / А.Б. Ховалко // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія Географія. – 2010. – Т. 23 (62). – №3 – С. 144-146.

Ховалко А.Б. Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації / А.Б.Ховалко // Географія та туризм: наук. зб./ ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп.ред.) та ін. –  К.: Альтерпрес, 2010. – Вип.8. – С. 50-55.

Ховалко А.Б. Ландшафтне картографування підземних порожнин з метою туристичного використання (на прикладі карстових печер Поділля) / А.Б. Ховалко // Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. – 2010. – Вип. 519-520. – С. 166-168.

Ховалко А.Б. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району / А.Б. Ховалко // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – Вип. 55. – С. 301-306.

Ховалко А.Б. Туристичний потенціал печерних систем Поділля / А.Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 345-350.

Біографія

У 2005 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – географія, кваліфікація – географ, фізико-географ, викладач географії, основ економіки та екології.

2005-2007 рр. – викладач географії та основ економіки в СШ № 91 міста Львова.

2007 р. – старший лаборант, за сумісництвом асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2008 р. здобувач наукового ступеня кандидата географічних наук при кафедрі конструктивної географії та картографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010-2011 рр. – учасник міжнародної стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда (Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda). За результатами дослідження здійсненого під керівництвом проф. д. г. Кшиштофа Відавскего Вроцлавського університету (Республіка Польща), успішно захистила наукову працю, що підтверджено дипломом.

У 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Туристичний потенціал карстових печер Поділля».

З 2014 р. – доцент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р. – лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації.

Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій і 1 навчального посібника, 1 підручника.

Проекти

2010-2011 рр. – стажувалася на кафедрі регіональної географії і туризму Вроцлавського університету (Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska). За результатами стажування захистила наукову працю на тему «Стан і перспективи розвитку туризму в печерах Польщі (Stan i perspektywy rozwoju turystyki w jaskiniach Polski).».

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації (2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!