Красько Анна Богданівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: anna.krasko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Ринок туристичних послуг;
  • туристично-рекреаційний потенціал території;
  • екстремальні види туризму;
  • спелеотуризм;
  • етика бізнесу.

Курси

Публікації

Монографії і посібники:

Статті та матеріали конференцій:

Наукова біографія

У 2005 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – географія, кваліфікація – географ, фізико-географ, викладач географії, основ економіки та екології.
2005-2007 рр. – викладач географії та основ економіки в СШ № 91 міста Львова.
2007 р. – старший лаборант, за сумісництвом асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2008 р. здобувач наукового ступеня кандидата географічних наук при кафедрі конструктивної географії та картографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010-2011 рр. – учасник міжнародної стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда (Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda). у Вроцлавському університеті Республіки Польща. За результатами дослідження, здійсненого під керівництвом проф. д. г. Кшиштофа Відавскего, успішно захищено наукову працю, що підтверджено дипломом.
У 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Туристичний потенціал карстових печер Поділля».
З 2014 р. – доцент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
2015 р. – лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.
14 травня 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. З них: 1 монографія у співавторстві, 3 колективних монографій, 1 навчальний посібник у співавторстві, 1 підручник у співавторстві, 6 навчально-методичних матеріалів до курсів, статті у закордонних та фахових виданнях України включених до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших. Учасник міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, зокрема Республік Польщі, Болгарії, Словаччини, Латвії, Литви, Чехії та ін.

Проекти

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!