Жук Юрій Ігорович

Посада: асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: yuriy.zhuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Монографії

Статті та матеріали конференцій

 • Мальська М. П., Жук Ю. І. Сучасний стан і перспективи розвитку промислового туризму Львівської області / М. П. Мальська, Ю. І. Жук // Перспективи розвитку туризму в Україні. Збірник статей до ювілею В. К. Федорченка. – Тернопіль, 2019. – С. 102–111.
 • Жук Ю. І., Доценко О. С. Інновації в готельному господарстві України: вплив та значення для сфери гостинності / Ю. І. Жук, О. С. Доценко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року). – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019. – С. 207–210.
 • Доценко О., Жук Ю. Сучасні різновиди «темного туризму» в Україні / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 91-95.
 • Nazaruk M., Zhuk Y. Revitalization as one of the preconditions for the tourism development in the Lviv region. Archives of Tourism, Hospitality and Sport science. Vol. 1. 2018. pp. 105–115.
 • Безручко Л. С., Клапчук М. В., Жук Ю. І. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку / Л. Безручко, М. Клапчук, Ю. Жук // Географія та туризм: наук зб. Вип. 43. – К: Альфа-ПІК, 2018. – С. 48–54.
 • Безручко Л. С., Жук Ю. І. Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні / Л. Безручко, Ю. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. – Випуск 45. – C. 273–280.
 • Жук Ю.І. Реабілітація культурної спадщини як важливий елемент просторового планування на території історичних міст (на прикладі м. Жовква Львівської обл.) / Ю. І. Жук // Матеріали ХІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2016. – С. 31-34
 • Zhuk Y. Prospects for toursim development in border towns of Lviv Oblast // Y. Zhuk // Матеріали ювілейної Х Міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів, 2016. – С.131-134.
 • Zhuk Y., 2016, Perspectives for tourism development in border towns of Lviv oblast, Journal of Geography, Politics and Society, 6(4), 34–38.
 • Жук Ю.І. Креативне місто: концепція та перспективи її впровадження в малих містах Львівської області / Ю. І. Жук // Матеріали ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2015. – С. 29-35
 • Жук Ю.І. Природне середовище, як екологічний актив для малих міст Львівщини / Ю. І. Жук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. – Львів, 2015. – С. 62-65
 • Жук Ю.І. Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області / Ю. І. Жук // Науковий журнал Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 24. №3-4. – Харків : Харківський національний університет, 2015. – С. 119-122
 • Жук Ю.І. Фізико-географічні передумови утворення та розвитку малих міст Львівської обл. / Ю. І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 49. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – С. 95-102.
 • Жук Ю.І. Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Вип. 36. – Тернопіль : Національний педагогічний університет, 2014. – С. 8-15.
 • Жук Ю.І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в малих історичних містах Львівської області / Ю. І. Жук, М. М. Назарук // Матеріали Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2014. – С. 66-71
 • Жук Ю.І. Соціально-екологічні проблеми малих міст Львівської області в умовах трансформації економіки / Ю. І. Жук // Матеріали студентської наукової конференції: Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. – Львів, 2014. – С. 58-64
 • Жук Ю.І. Соціально-екологічні процеси та їх вплив на демографічну ситуацію на території малих міст Львівської області / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 45. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 200-209.
 • Жук Ю.І. Зелені зони малих та середніх міст Львівської області: сучасний стан та проблеми функціонування / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1 (69). – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2013. ¬– С. 54-62
 • Жук Ю.І. Соціально-екологічні проблеми міста Жовкви / Ю. І. Жук //Матеріали V міжнародної студентської науково-практичної конференції: Захист навколишнього середовища, збалансоване природокористування. – Львів, 2012 – С. 36-37
 • Жук Ю.І. Конструктивно-географічні аспекти соціально-екологічних проблем малих міст Львівщини / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Вип. 33. – Тернопіль : Національний педагогічний університет, 2012. – С. 131-135.

Біографія

Народився 11 травня 1992 року у місті Львові. У 2009 році закінчив Класичну гімназію при ЛНУ ім. І. Франка і вступив на стаціонарну форму навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет.

Під час навчання брав участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях (Х Всеукраїнські наукові Таліївські читання, Харків, 2014; V міжнародна студентська науково-практична конференція «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»).

У 2014 р. отримав диплом з відзнакою і здобув кваліфікацію «Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи. Викладач. Після закінчення навчання працював старшим лаборантом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи на географічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2014 року – аспірант І року навчання при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – д. г. н., проф. Назарук М. М.

У травні 2015 року став учасником Стипендійної Програми ім. Л. Кіркланда. У період з вересня 2015 року по червень 2016 року навчався в Гірничо-металургійній академії ім. С. Сташица в м. Кракові (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie). Крім того, проходив стажування в Краківській міській раді та в Маршалковському уряді малопольського воєводства, в департаментах охорони довкілля. У червні 2016 року захистив дипломну роботу під назвою «Analiza doświadczenia polskiego i ukraińskiego w zakresie zarządzania ochroną środowiska na przykładzie wybranych miast». Отримав диплом про закінчення Програми з відзнакою.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!