Жук Юрій Ігорович

Посада: асистент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: yuriy.zhuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Монографії

Bezruchko L., Zhuk Y. Pecculiarities of the organization of the recreational activities in the national parks of Ukraine (on example of the Shatsky national park. Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog. Mononografia naukowa. Sucha Bezkidzka, 2019. SS. 248–262.

 

Статті та матеріали конференцій

Мальська М. П., Жук Ю. І. Сучасний стан і перспективи розвитку промислового туризму Львівської області / М. П. Мальська, Ю. І. Жук // Перспективи розвитку туризму в Україні. Збірник статей до ювілею В. К. Федорченка. – Тернопіль, 2019. – С. 102–111.

Жук Ю. І., Доценко О. С. Інновації в готельному господарстві України: вплив та значення для сфери гостинності / Ю. І. Жук, О. С. Доценко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року). – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019. – С. 207–210.

Доценко О., Жук Ю. Сучасні різновиди «темного туризму» в Україні / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 91-95.

Nazaruk M., Zhuk Y. Revitalization as one of the preconditions for the tourism development in the Lviv region. Archives of Tourism, Hospitality and Sport science. Vol. 1. 2018. pp. 105–115.

Безручко Л. С., Клапчук М. В., Жук Ю. І. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку / Л. Безручко, М. Клапчук, Ю. Жук // Географія та туризм: наук зб. Вип. 43. – К: Альфа-ПІК, 2018. – С. 48–54.

Безручко Л. С., Жук Ю. І. Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні / Л. Безручко, Ю. Жук // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. – Випуск 45. – C. 273–280.

Жук Ю.І. Реабілітація культурної спадщини як важливий елемент просторового планування на території історичних міст (на прикладі м. Жовква Львівської обл.) / Ю. І. Жук // Матеріали ХІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2016. – С. 31-34

Zhuk Y. Prospects for toursim development in border towns of Lviv Oblast // Y. Zhuk // Матеріали ювілейної Х Міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – Львів, 2016. – С.131-134.

Zhuk Y., 2016, Perspectives for tourism development in border towns of Lviv oblast, Journal of Geography, Politics and Society, 6(4), 34–38.

Жук Ю.І. Креативне місто: концепція та перспективи її впровадження в малих містах Львівської області / Ю. І. Жук // Матеріали ХІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2015. – С. 29-35

Жук Ю.І. Природне середовище, як екологічний актив для малих міст Львівщини / Ю. І. Жук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. – Львів, 2015. – С. 62-65

Жук Ю.І. Геопросторові особливості житлового фонду в малих містах Львівської області / Ю. І. Жук // Науковий журнал Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 24. №3-4. – Харків : Харківський національний університет, 2015. – С. 119-122

Жук Ю.І. Фізико-географічні передумови утворення та розвитку малих міст Львівської обл. / Ю. І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 49. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – С. 95-102.

Жук Ю.І. Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Вип. 36. – Тернопіль : Національний педагогічний університет, 2014. – С. 8-15.

Жук Ю.І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в малих історичних містах Львівської області / Ю. І. Жук, М. М. Назарук // Матеріали Х Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків, 2014. – С. 66-71

Жук Ю.І. Соціально-екологічні проблеми малих міст Львівської області в умовах трансформації економіки / Ю. І. Жук // Матеріали студентської наукової конференції: Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. – Львів, 2014. – С. 58-64

Жук Ю.І. Соціально-екологічні процеси та їх вплив на демографічну ситуацію на території малих міст Львівської області / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 45. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 200-209.

Жук Ю.І. Зелені зони малих та середніх міст Львівської області: сучасний стан та проблеми функціонування / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1 (69). – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2013. ¬– С. 54-62

Жук Ю.І. Соціально-екологічні проблеми міста Жовкви / Ю. І. Жук //Матеріали V міжнародної студентської науково-практичної конференції: Захист навколишнього середовища, збалансоване природокористування. – Львів, 2012 – С. 36-37

Жук Ю.І. Конструктивно-географічні аспекти соціально-екологічних проблеми малих міст Львівщини / М. М. Назарук, Ю. І. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Вип. 33. – Тернопіль : Національний педагогічний університет, 2012. – С. 131-135.

 

 

Біографія

Народився 11 травня 1992 року у місті Львові. У 2009 році закінчив Класичну гімназію при ЛНУ ім. І. Франка і вступив на стаціонарну форму навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет.

Під час навчання брав участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях (Х Всеукраїнські наукові Таліївські читання, Харків, 2014; V міжнародна студентська науково-практична конференція «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»).

У 2014 р. отримав диплом з відзнакою і здобув кваліфікацію «Магістр географії. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи. Викладач. Після закінчення навчання працював старшим лаборантом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи на географічному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2014 року – аспірант І року навчання при кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Науковий керівник – д. г. н., проф. Назарук М. М.

У травні 2015 року став учасником Стипендійної Програми ім. Л. Кіркланда. У період з вересня 2015 року по червень 2016 року навчався в Гірничо-металургійній академії ім. С. Сташица в м. Кракові (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie). Крім того, проходив стажування в Краківській міській раді та в Маршалковському уряді малопольського воєводства, в департаментах охорони довкілля. У червні 2016 року захистив дипломну роботу під назвою «Analiza doświadczenia polskiego i ukraińskiego w zakresie zarządzania ochroną środowiska na przykładzie wybranych miast». Отримав диплом про закінчення Програми з відзнакою.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!