Філь Марія Іванівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: mariia.fil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • інноваційні технології ресторанного господарства;
 • використання та виготовлення традиційної і нетрадиційної сировини у ресторанному бізнесі;
 • харчування оздоровчого напряму;
 • технологія продукції та сервіс ресторанного господарства.

Курси

Публікації

Автор та співавтор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед них 10 патентів на корисну модель; два навчальних посібники (один із них з грифом МОН України), монографія у співавторстві.

Монографії та посібники

Nozkova Janka. Vceli obnozkovy pel / Janka Nozkova, Zdenka Balatova, Mariia Fil, Jana Holecyova, Zuzana Miklosikova, Olga Urbanovicova / Сharakteristika pelu a vybranych druhov rastlin Slovenská poľnohospodárska univerzita. Nitra, Slovenská republika. Agrobiodiverzita Kyjev-Nitra 2010.Розділ  (67-77). ISBN 978-966-8302-31-2.-S. 288.

Статті та матеріали конференцій

Мальська М. П. Потенціал ресторанного гостро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова / М. П. Мальська. М. І. Філь, Ю. В. Зінько / Географія та туризм : Наук. Зб. / Ред.кол.: Любіцева О. О. гол.ред) та ін.-К.: Альфа-ПІК, 2019.-Вип.49-С. 73-83.

Філь М. І. Молочні коктейлі як продукти оздоровчого харчування / М. І. Філь. М. В. Рудавська / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (12-13 квітня 2019 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. –C. 177-180.

Мальська М. П. /Потенціал ресторанних гостро-турів, маршрутів у Львові / Матеріали ювілейної ХІІІ Міжнародної наукової конференції / М. П. Мальська. М. І. Філь / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід.- 27 вересня / Львівський національний університет ім. Івана Франка.- Львів, 2019.- С. 228-232.

Мальська М. П. / Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні / Матеріали ювілейної ХІІІ Міжнародної наукової конференції / М. П. Мальська. І. Г. Пандяк, М. І. Філь / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід.- 27 вересня / Львівський національний університет ім. Івана Франка.- Львів, 2019.- C. 136-139.

Мальська М. П. / Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / М. П. Мальська, М. І. Філь, Ю. В. Зінько / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду» (30 травня 2019 року).-К.:, 2019.-С. 90-92.

Філь М. І. Теоретичне обґрунтування оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту / Регіональної науково-практичної конференції «Вітчизняні товари на сучасному ринку : позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції» / 16 квітня 2019 року м. Львів.-ЛІЕТ.-2019.- С. 88-91.

Фахові видання

 1. Філь М. І. Інноваційний підхід до технологій нових бісквітних рулетів / М. І. Філь, Т. О. Коропецька / Том 20 № 85 (2018): НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія “Харчові технології”ISSN 2519-268X; eISSN 2518-1327 c. 81-85. Index Copernicus та в інші міжнародні  науковометричні бази
 1. Філь М. І. Стан та перспективи розміщення готельних закладів у Львівській області, за 2016 рік /М. І. Філь,  В. З. Холявка, Т. О. Коропецька / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 2017, т 19, № 81.- Львів.- С. 45-48. Index Copernicus та в інші міжнародні  науковометричні бази
 1. Філь М. І. Інноваційний підхід у технології фруктового мармеладу / М. І. Філь, О.Я. Михайлюк / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 55-58 ISSN 2519-268X print ISSN 2518–1327 Index Copernicus та в інші міжнародні науковометричні бази
 1. Філь М. І. Страдчанська печера Яворівщини – як об’єкт релігійного туризму /М. І. Філь, В.З. Холявка, Т. О. Коропецька / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід.- / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016.- 422-425 с.
 1. Філь М. І. Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу / М. І. Філь, М. В. Рудавська / Науковий журнал «Молодий вчений» №10 (37), дизайн, видавничий дім «Гельветика» частина 1, 2016.-С. 27-31. (міжнародні науковометричні бази)
 1. Філь М. І. Розроблення рибних пресервів підвищеної біологічної цінності / М. І. Філь, О. Я. Родак / Науковий вісник Львівського національного університету ветеренарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького / [ред. кол. : В. В. Стібель, О. М. Федець, М. З. Пасіка та ін. ]. – Львів: ЛНУВМБТ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 79-82. Index Copernicus та в інші міжнародні науковометричні бази
 1. Філь М. І. Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині / М. І. Філь. Т. О. Коропецька / Науковий вісник Ужгородський національний університет Серія: Економіка, ISSN 2409-6857).- Вид-во «ФОП Сабол А. М.»- Ужгород: 2016.- С. 169-176. 
 1. Філь М. І. Безпечність нового бісквітного рулету / М. І. Філь / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. №1 [109]. С. 17-19.
 1. Філь М. І. Технологія виготовлення гарбузових підварок, цукатів і порошків / М. І. Філь / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. № 11 [108] листопад. С. 5-7.
 1. Філь М. І.. Напрями поліпшення споживчих властивостей бісквітних рулетів / М. І. Філь / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 10 [107] жовтень – С. 7–9.
 1. Родак О. Я. Сучасні напрямки поліпшення харчової та біологічної цінності спредів / О. Я. Родак, М. І. ФІль / Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наку. пр. / Головн. ред. О. О. Шубін. – Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. – Вип. 30. – С. 263–267.
 1. Філь М. І. Дослідження можливостей використання хурми для поліпшення споживних властивостей гарбузової пасти / М. І. Філь, О. Я. Родак / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2012. – № 1-2. – 50 с. (С. 19–21).
 1. Філь М. І. Сучасна оцінка споживних властивостей традиційних і нових фруктово-овочевих порошків / М. І. Філь / Вісник ЛКА, Видавництво – Львів. – 2011.- Випуск – 12. Серія – Товарознавча. 462 с. (С. 95-97).
 1. Родак О. Я. Шляхи поліпшення мінерального складу спредів / О. Я. Родак., М. І. Філь/ Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць. ДНУ економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Випуск-26. Донецьк – 2011. – 568 с. (С. 440-445).
 1. Родак О. Я. Дослідження екстрактів лікарсько-технічної сировини як антиоксидантів окиснення жирів у кондитерських виробах / О. Я. Родак., М. І. Філь / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2011. – № 11-12. –51 с. (С. 19–21).
 1. Proteins content and quality in selected plant parts of oily squash (cucurbita pepo var. sturiaca) / M. I. Fil, Ján Вrindza, Janka Nôžková, Zdenka Вalá-tová, Ivan Syrohman / Potravinarstvo. Vedecky casopis pre potravinarstvo, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín. Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita. Nitra, Slovenská republika.- ročník 5, mimoriadne číslo, február / 2011.-.506.s.-(S-249-253). ISSN 1337 – 0960.
 1. Сирохман І. В. Сенсорні показники нового бісквітного рулету «Вишневий цвіт» / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Обладнання та технології харчових виробництв, Тематичний збірник наукових праць, Випуск 25,– Донецьк : ДонНУЕТ, 2010.-384 с. (219-223).
 1. Філь М. І. Поліпшення складу і вдосконалення технологій фруктово-овочевих паст / М. І. Філь / Вісник Львівської комерційної академії /-Львів: 2009.- Вип.11.- (Серія товарознавча) 134 с. (С. 49 – 52).
 1. Філь М. І. Вплив сорту гарбузів української селекції на біологічну цінність тонкодисперсних гарбузових порошків для бісквітів і молочних коктейлів / М. І. Філь, М. В. Рудавська / Тематичний збірник наукових праць. Обладнання та технології харчових виробництв. ДНУ економіки і торгівлі ім. Туган – Барановського, Донецьк-2009. – Випуск-22.-483 с. (С. 231-236).
 1. Сирохман І. В. Шляхи вдосконалення складу та технологій паст з гарбуза / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Наукові праці ОНАХТ. Міністерство освіти і науки України.- Одеса : 2009.- Випуск 36, Том 2.- 321 с. (С.45-49).
 1. Сирохман І. В. Бісквітний напівфабрикат поліпшеного складу / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : видавництво ЛКА, 2009. – Вип. 10. – 138 с. (С.124-126). (Серія товарознавча).
 1. Філь М. І. Поліпшений спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату / М. І. Філь / Щомісячний науково-практичний журнал // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України №09 (58) вересень К:-2009 -.51 с. – С. 11-12.
 1. Філь М. І. Поліпшення споживних властивостей продуктів переробки овочів / М. І. Філь / Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наук. Праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі Харків, 2008.-Вип.1(7).-505 с. С.351-355.
 2. Сирохман І. В. Поліпшення споживних властивостей мармеладу / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Вісник Львівської комерційної академії: Випуск 9: видавництво ЛКА.- 2008.-192 с. (33-37с.) (Серія товарознавства).
 1. Сирохман І. В. Вітаміни як цінні сполуки гарбузів та продуктів їх переробки / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – Львів : видавництво ЛКА, 2008. – Вип. 9. –356 с. (328-331 с.)

 

 1. Сирохман І. В. Споживні властивості порошків гарбуза із різних ботанічних сортів. / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Наук. вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів : ЛНУВМБТ, 2008. – Т. 10, № 2 (37). – 3. – 275 с. (С.171-174).

 

 1. Сирохман І. В. Споживні властивості цукатів із нових ботанічних сортів гарбузів / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наук. Праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі/ – Харків, 2007.- Вип.1(5).- 610 с. (С.463-467).онографі

Біографія

Трудова діяльність : старший лаборант кафедри товарознавства продовольчих товарів ЛКА (2006-07), асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів (2008-11), старший викладач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу (2011-13), доцент цієї ж кафедри (2014-16), доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу (2016-17), доцент кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу ЛДУФК з (2017-18), доцент кафедри туризму ЛНУ ім. Івана Франка з 2017 року по сьогоднішній час.

Стажування : Перебувала на стажуванні за кордоном у Словацькому аграрному університеті у м. Нітра, де отримала за успішність 4 міжнародних сертифікати:

– Makroskopicka obrazova analyza rastlinnych objektov;
– Senzoricka analyza potravin;
– Metodologia pripravy a realizacie medzinarodnych projektov;
– Klasifikacia a katalogizacia genetickych zdrojov a ich produktov.

Проекти

Патенти

 1. Склад мармеладу. Деклараційний патент України на корисну модель / М. І. Філь, Григорєва О. В.,  Ян Бриндза,  Клименко С. В. / Патент МПК А 23 L 1/06 № u 2015 00995; заявл. 09.02.2015.,  Опубл. 25.12.2015. Бюл. № 24.
 2. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова з хурмою / М. І. Філь, Ян Бриндза, Григор’єва О.В. / Пат. №49140 А Україна, МПК A23L 1/00. (Україна).-№2009 07309; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 26. 04. 2010.
 3. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бicквітнoгo рулету «Вишневий цвіт» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №38866 А Україна,   МПК A21D 13/00.  (Україна).-№200809231; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 4. Деклараційний патент України на корисну модель. Cпociб виробництва бicквітнoгo рулету «Чарівна троянда» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №38864 А Україна,   МПК A21D 13/00.    (Україна).-№200809229; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 5. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бісквітного рулету «Захоплення» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль  /Пат. №38865 А Україна,   МПК A21D 13/00.   (Україна).-№200809230; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 6. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бicквітнoгo напівфабрикату / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №35288 А Україна,  МПК A21D 13/00.., (Україна).-№200804712; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 7. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Пат. №35287 1148511 А Україна, МПК A23L 1/05. Україна).-№2008047710; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 8. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / Сирохман B., М. І. Філь, Рудавська М.В. / Пат. №34968 А  Україна,   МПК A23L 1/05. Україна).-№200804702; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 26.08.2008.
 9. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / B. Сирохман, М. І. Філь, О. . Коробова / Пат. № 35280 А Україна, МПК A23L 1/05. (Україна).-№200804703; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 10. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / Сирохман B., М. І. Філь, Рудавська М.В. / Пат. № 34967 А Україна,   МПК A23L 1/05.  (Україна).-№2008 04701; Заявл. 11.04.2008, Опубл. 26.08.2008.

Нагороди

Грамота за високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і виховання студентської молоді та з нагоди Всесвітнього дня туризму (2017).

Методичні матеріали

Навчальні посібники

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!