Мандюк Назарій Любомирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Nazarii.Mandiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Мандюк Н.Л. Застосування маркетингових механізмів в управлінні розвитком туристичних територій // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Вип. 31 – с. 442 – 446.

Мандюк Н. Л. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком туристичних територій / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 143-145.

Мандюк Н.Л. Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – с. 103 – 111.

Мандюк Н.Л. Застосування маркетингових механізмів в управлінні розвитком туристичних територій // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – Вип. 31 – с. 442 – 446.

Мандюк Н.Л. Використання інструментів територіального маркетингу для забезпечення сталого розвитку туризму в національних природних парках Львівської області // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – с. 103 – 111.

Mandiuk N. Factors and prerequisites for the sustainable development of mountain skiing tourism in lviv region / N. Mandiuk, A. Manko // Sustainable tourism for development. Proceedings of international conference / The Baltic university programme (Zhovkva, March 19-22, 2017). – Zhovkva, 2017. – P. 40–43.

Мандюк Н. Л. Шляхи розвитку туристичної діяльності на природоохоронних територіях Львівської області / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 115–121.

Біографія

Народився у 1981 році в смт. Олесько, Буського р-ну,  Львівська обл. Закінчив географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка (2003). 2003-2006 рр. – аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України. 2005-2006 р. – старший лаборант кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка. 2006 р. – 2011 р. – асистент кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка. З 2011 р. – доцент цієї ж кафедри.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!