Маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с
632доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сБригілевич Г. М.
ГРТ-32сБригілевич Г. М.
ГРТ-33сБригілевич Г. М.
ГРТ-34сБригілевич Г. М.
632ГРТ-31сБригілевич Г. М.
ГРТ-32сБригілевич Г. М.
ГРТ-33сБригілевич Г. М.
ГРТ-34сБригілевич Г. М.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами маркетингу;
 • сформувати необхідні навички маркетингового управління в туризмі;
 • сформувати навики маркетингової діяльності туристичного підприємства.

Завдання

 • визначення основних понять та принципів маркетингу;
 • вивчення методів маркетингового управління;
 • освоєння маркетингових інструментів в туристичній сфері;
 • вивчення процесу та принципів маркетингового управління туристичним підприємством.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туризмі, систему маркетингових досліджень, принципи ціноутворення в туризмі.

вміти: організувати ефективний маркетинг туристичного підприємства, організувати маркетингові дослідження, формувати систему маркетингових заходів, вибрати ефективні канали збуту туристичного продукту, застосовувати засоби маркетингових комунікацій в туристичному бізнесі.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Маркетинг у туризмі: Підручник. – Львів, 2015. – 364 с.
 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К,: Лібра, 2002.
 • Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

Допоміжна:

 • Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.
 • Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.
 • Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000.
 • Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

Інформаційні ресурси:

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус