Мисак Максим Петрович

Наукові інтереси

  • морфогенез Малого Полісся.

Публікації

  • Мисак М. П. Дюна в урочищі «Кемпа» як унікальний еколого-освітній об’єкт Бродівської алювіально-воднольодовикової рівнини / М. П.  Мисак. // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 77–80.
  •  Мисак М. П. Історичний аналіз гіпотез тектонічного морфогенезу улоговини Малого Полісся / Максим Петрович Мисак. // Фізична географія та геоморфологія. – 2018. – №1(89). – С. 16–22.
  • Мисак М. П. Денудаційні гіпотези морфогенезу улоговини Малого Полісся: історичний аналіз / Максим Петрович Мисак. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2017. – №7. – С. 170–181. 

Біографія

Народився 6 червня 1992 року в селі Переволочна Буського району Львівської області. З вересня 1998 до липня 2007 року навчався Переволочненській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів. З вересня 2007 до липня 2009 року навчався в Буській гімназії імені Євгена Петрушевича при ЛНУ імені Івана Франка, де одержав атестат про середню освіту. В серпні 2009 року  вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет. В липні 2013 року отримав диплом бакалавра, а в липні 2014 диплом магістра за кваліфікацією «Географ, викладач». З лютого до жовтня 2014 року навчався на спільних українсько-польських курсах гірських провідників від АГП «Ровінь», отримав диплом і посвідчення «Гірський провідник», є членом громадської організації АГП «Ровінь». Протягом 2014 – 2016 років працював в галузі туризму. У вересні 2016 року вступив до аспірантури ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «Науки про Землю». Тема кандидатської дисертації: “Морфогенез Малого Полісся”. Науковий керівник проф. Дубіс Л.Ф.