Гнатів Наталія Миколаївна

Посада: старший лаборант кафедри туризму

Електронна пошта: Nataliya.Hnativ@lnu.edu.ua

Публікації

  • Урба С.І., Гнатів Н.М. Управління стратегічним розвитком підприємств туристичної галузі в сучасних умовах. // Гнатів Н.М. Розвиток туристичної та готельно-ресторанної галузі в західному регіоні України: збірник тез доповідей міжвузівської студентської науково-практичної конференції ( м. Львів, 1 червня 2023 р.). Львів, 2023. – С. 116-118.
  • Гнатів Н., Пшик О. Лікувально-оздоровчий туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. // Гнатів Н.М. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. Львів, 2021. – С. 75-78.
  • Гнатів Н.М., Пшик О.М. Стратегічні підходи до розвитку готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. / Гнатів Н.М., Пшик О.М. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. – Київ, 2021. – С. 251-254.
  • Гнатів Н.М. Кулінарні тренди Львова 2020/ Гнатів Н.М. Матеріали XIV міжнародної наукової конференції. // Географія, економіка і туризм:  національний та міжнародний досвід. – Львів, 2020. –  С. 82-86.
  • Гнатів Н.М. Інформаційні підходи в просуванні послуг готельного бізнесу / Гнатів Н.М.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні теорія, практика та інновації розвитку. – Умань, 2020. – С. 190-192.
  • Гнатів Н.М. Молекулярні технології продукції ресторанного господарства в сучасних умовах. / Гнатів Н.М. Матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. –  Прага, 2020. – С. 190-191.

 

 

Біографія

Народилася 10.07.1992 р. в м. Стрий, Львівської області.
У 2014 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів».
З вересня 2016 року по травень 2020 працювала на Львівському заводі залізобетонних виробів №2 на посаді інженер-технолог, в.о. зав. складу готової продукції.
Із 2020 року – старший лаборант кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка.
У 2023 році закінчила магістратуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».