Дубіс Лідія Францівна

Посада: завідувач кафедри геоморфології i палеогеографії

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Lidiya.Dubis@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • еоловий морфогенез;
 • флювіальний морфогенез;
 • геотуризм.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

 • Malska M., Dubis L., Zinko Yu., Liubitseva O., Tourist clusters as innovative structures: Ukrainian and Polish experience of formation and functioning  Modern technologies in the development of economy and human well-being. Edited by Tetyana Nestorenko and Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020, pp. 145–156.
 • Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти (монографія) // за ред.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Посвіт, Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг. – 2019. – 318 с.
 • Розділ в монографії: Габчак Н., Дубіс Л. Туристична привабливість транскордонних територій України та Румунії (на прикладі Закарпатська) // Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти / за ред.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін – Ужгород – Мелітополь – Херсон – Кривий Ріг. – 2019. – С. 251-260.
 • Габчак Н., Дубіс Л., Мельник А., Чир Н. Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області : монографія / Н. Габчак, Л. Дубіс, А. Мельник, Н. Чир. – Вид-во УжНУ «Говерла».  – 2018. –  392 с. (22,8 друк. арк.)

Статті та матеріали конференцій

 • Kłapyta P., Zasadni J., Dubis L., Świąderb A. Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svidovyets massifs) during the local Last Glacial Maximum / P. Kłapyta, J. Zasadni, L. Dubis, A. Świąderb, 2021. CATENA, 203 (2021) https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105346
 • Kamińska W., Mularczyk M., Magdalena C., Dubis L., Malska M., Nesterov E. Perceived destination image of Poland: an analysis based on Ukrainian and Russian. 2021 / W. Kamińska, M. Mularczyk, C. Magdalena, L. Dubis, M. Malska, E.Nesterov perceptions // Miscellanea Geographica, Vol. 25, No. 3, 2021, P. 169-180 ISSN: 2084-6118 DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0052 (Scopus)
 • Piotr Kłapyta, Lidia Dubis, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Paweł Krąż. Rrzeźba i współczesne procesy morfogenetyczne wysokogórskiego masywu Świdowca  (Karpaty Wschodnie, Ukraina) // Roczniki Bieszczadzkie. 28 (2020), str. 159–188.
 • Rybak N., Dubis L., Andreychuk Yu. 2020. Research of the watercourse confluence based on RSD (by the example of the Sukil river). GeoTerrace-2020-07-09 December 2020, 5p.
 • Dubis, N. Habchak S. Bortnyk, V. Zatserkovnyi, Yu. Andreychuk. Structure of the “Relict continental dunes” GIS geodatabase as the basis of unification, systematization and analysis of information. Geoinformatics 2020. 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraine.
 • Kłapyta Piotr, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Krąż Paweł, Dubis Lidia. Geomorphologic effects of human impact across the Svydovets Massif in the Eastern Carpathians in Ukraine. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2019/2020, Vol. 53/54,  P.85–111
 • Natalia Habchak, Lidiya Dubis. Prospects for the development of transport network in Transcarpathia within cross-border territories with EU countries. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 29 (3), 512–519. DOI https://doi.org/10.15421/112046
 • Мarta Malska, Markiyan Malskyi, Lidiya Dubis, Yuriy Zinko Rural green tourism brand in Ukraine: analysis of development and functioning stages //BIULETYN KPZK PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. – Zeszyt 275. – 2019. – ss. 91–114.
 • Лідія Дубіс, Наталя Соловей. Геотуристична привабливість долини річки Случ у межах Волинського Полісся / Лідія Дубіс, Наталя Соловей // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – C. 409–415.
 • Дубіс Л., Габчак Н. Проблеми і перспективи екотуристичного використання природоохоронних територій Закарпатської області на засадах сталого розвитку // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 281-287.
 • Дубіс Л., Мальська М., Зінько Ю. Проблеми формування національного бренду сільського зеленого туризму / Л. Дубіс, М. Мальська, Ю. Зінько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матер. XІІІ Міжнар. наук. конференції. – Львів, 2019. – С. 291-294.
 • Рибак Н., Андрейчук Ю., Дубіс Л., Бубняк І. Опрацювання даних зйомки БПЛА з метою отримання цифрової моделі рельєфу заплавно-руслового комплексу (на прикладі модельної ділянки «Тисів», р. Сукіль) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи». 3-5 жовтня 2019р. Львів: 2019. – С. 66-71.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. Кластери сільського туризму в Україні // Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. – C.75-83.
 • Fischer Z., Dubis L. Soil Respiration in the Profiles of Forest Soils in Inland Dunes // Open Journal of Soil Science. – 2019. – 9. – P. 75-90.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л., Васильєв В., Околович І. Кластери туризму як один з інструментів сталого сільського розвитку України // International Public-Scientific Initiative «Community: Health. Human Potential. Socio-Economic Innovations» (29-31 May 2019, Ukraine, Kyiv) / International Platform “Mental Health: Global challenges”. – Режим доступу: https://www.mhgc21.org/en/mhgc21/events/2019may/Klastery-turyzmu-yak-odyn-z-instrumentiv-staloho-silskoho-rozvytku-Ukrayiny DOI: http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019
 • Дубіс Л., Габчак Н. Перспективні геотуристичні продукти природоохоронних територій Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія. – 2019. – 93(1). – С. 25–39. Doi.org/10.17721/0868-6939.2019.1. 25-39
 • Габчак Н., Дубіс Л. Можливості застосування досвіду Данії у розвитку велотуризму в місті Ужгород. – Географія та туризм. – 2019. – 47. – С. 45–58.
 • Malska M., Dubis L., Zinko Y. Сluster and cluster initiatives of rural tourism in Ukraine. [w:] Kamińska W., Wilk-Grzywna M., (red.), 2018, Marka turystyczna. Kreowanie, rozwój, promocja markowych produktów turystyki zdrowotnej i aktywnej. Warszawa: Biuletyn KPZK PAN. – 2018. – №269. – С. 59–75.
 • Habchak N., Dubis L. Labour migration of the population of Ukraine to the countries of the European Union: factors and risks of influence // Journal of Geology, Geography and Geoecologн – 28 (1). – С. 59-67. – DOI: https://doi.org/10.15421/111907
 • Дубіс Л. Проблеми і перспективи використання для екотуризму природних атракцій на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області / Л. Дубіс, Н. Габчак // Фізична географія та геоморфологія. – 2018. –1(89). – С. 5–15.
 • Дубіс Л. Проектований міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) як форма збереження георізноманітності і популяризації геоспадщини ТБР «Західне Полісся» / Л. Дубіс, О. Шевчук, С. Логин. – Фізична географія та геоморфологія. – 2018. –1(89). – С. 35–41.
 • Дубіс Л., Габчак Н., Сольський М. Геотуристичні ресурси природоохоронних територій Закарпатської області. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат. Вип. 1(8). – 2018.  С.232-243.
 • Дубіс Л. Богуцькому Андрію Боніфатійовичу – 80! / Дубіс Л. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат. Вип. 1(8). – 2018. – С. 244-245.
 • Шевчук О. Міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) – нова ініціатива задля збереження і популяризації геоспадщини Західного Полісся / О. Шевчук, Л. Дубіс, С. Логин // Геотуризм : Практика і досвід : Матеріали ІІІ міжнар. науково-практ. конфер. – Львів: Каменяр, 2018. – С. 247-250.
 • Шевчук О. Міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) – перспективний об’єкт європейської мережі геопарків ЮНЕСКО / О. Шевчук, Л. Дубіс, Ю. Єндрух, К. Войцеховскі, С. Логин // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 378-383.
 • Дубіс Л. Перспективи розвитку туризму на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області / Л. Дубіс, Н. Габчак, // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.
 • Fischer Z. Respiration Rates of Organic Soil Depending on Changes of Moisture and Aeration / Fischer Z., Blažka P.,  Dubis L. // Open Journal of Soil Science. – 2017. – 7. –  S. 101–110. doi: 10.4236/ojss.2017.76008.
 • Dubis L. Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late pleistocene and early holocene / Л. Дубіс, // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 2 (82). – С. 34-42.
 • Габчак Н., Дубис Л. Особенности региональной политики в области туризма Закарпатья / Габчак Н., Дубис Л. // The Way of Science.  International scientific journal. – № 8 (30). – 2016. –  S.86 -90
 • Дубіс Л., Кузьо Н. Типи русла річки Бистриця Надвірнянська / Л. Дубіс,  Н. Кузьо // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів –  1 (06) 2016. –  С. 275-291.
 • Габчак Н., Дубіс Л. Санаторно-курортна та оздоровча сфера Закарпатської області: розвиток та перспективи.  Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Зб. наук. праць. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 15. – С.16 – 18.
 • Дубіс Л., Петрушко  Т.  Проблеми збереження материкових дюн  як унікальних пам’яток неживої  природи Українського Полісся / Л. Дубіс, Т. Петрушко // Українська географія: сучасні виклики.  Тези ХІІ з‘їзд  Українського географічного товариства. Вінницяю – Т. 3. – 2016. – С.52 – 54.
 • Бортник С.Ю.  Геологічне середовище як екологічний чинник великого міста (на прикладі м. Києва) / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, Л.Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. 2016. – 4(84). – С. 5–11 (опубліковано в 2017 р.)
 • Дюни Бродівської рівнини: особливості поширення та морфологія / Л. Дубіс, Т.Петрушко // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 60-67.
 • Дослідження інтенсивності та розвитку еолових процесів правобережної частини Українського Полісся на підставі вивчення мікроскопії кварцових зерен / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С.90 – 97.
 • Prawidłowości w rozkładzie przestrzennym wydm śródlądowych prawobrzeżnej części Polesia Ukraińskiego // Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszłość, Toruń,  2014. – S. 33-34.
 • Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego  niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne /K. Krzemień, M. Dłużewski, L. Dubis, I. Tsermegas// Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. Warsztaty  Geograficzne Wyspy Jońskie, 25.04 – 04.05.2014 r. Warszawa, 2014. –  S. 64 –72
 • Теорія еолового палеоморфогенезу: аналіз системи знань та головних складових / Л. Дубіс  // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1 (73). – К., 2014. – С.16-21
 • Дубіс Л. Ф. Науково-методичні засади дослідження морфології реліктових дюн правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс, Ю. Андрейчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 1 (65). – С. 82–87 (особистий внесок автора: ідея написання, морфологічна типізація, запропонована система морфологічних параметрів для різних типів реліктових дюн, висновки).
 • Дубіс Л. Палеогеографічні умови розвитку еолових процесів та утворення дюн правобережної частини Українського Полісся наприкінці пізнього плейстоцену / Л. Дубіс // Географія і сучасність. Сер. 4. – 2012. – Вип. 15 (27). – С. 39–52.
 • Дубіс Л. Фази інтенсивного розвитку еолових процесів і дюноутворення правобережної частини Українського Полісся / Л. Дубіс // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2012. – Вип. 612–613 ; Географія. – С. 40–45.
 • Дубіс Л. Вік та етапи акумуляції еолових відкладів реліктової дюни в околиці с. Пісківка Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини / Л. Дубіс // Збірник наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 35. – С. 293–299.
 • Palaeoenvironmental changes recorded in the sedimentary archive of the coastal lake Saki (Western Crimea) and the Black Sea level fluctuations during the Holocene / [Gerasimenko N. , Subetto D., Bakhmutov V., Dubis L.] // At the edge of the sea: sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary sections. INQUA section on Europeanstratigraphy (Sassari, Italy, 2012). – Sassari, 2012. – P. 32–34
 • Dubis L. Dunes of the right-bank part of UkrainianPolissia / L. Dubis // IX Zjazd Geomorfologów Polskich “Georóżnorodność rzeźby Polski” (Poznań, 20–22 września 2011). – Poznań, 2011. – S. 42.
 • Дубіс Л. Ф. Літологічні особливості та вік реліктової дюни в околиці смт. Маневичі / Л. Дубіс, М. Длужевский // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 140–148 (особистий внесок автора: ідея написання, результати аналізів, їхня інтерпретація, висновки).
 • Дубіс Л. Ф. Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни поблизу озера Нобель / Л. Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2011. – Вип. 1(62). – С. 104–110.
 • Дубіс Л. Ф. Зарубіжні дослідження реліктових дюн і покривних еолових пісків: етапи становлення та тенденції розвитку/ Л. Ф. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія – 2011. – Вип. 2(63). – С. 20–38.
 • Дубіс Л. Реконструкція швидкості вітру в пізньому плейстоцен (на прикладі реліктової дюни в околиці с. Мирча Київського Полісся) / Л. Ф. Дубіс // Вісник Чернів. ун-ту. – 2011. – Вип. 587–588 ; Географія. – С. 36–42.
 • Дубіс Л. Ф. Аналіз основних результатів вивчення сучасних еолових процесів, їх вплив на формування теорії еолового палеоморфогенезису / Л. Ф. Дубіс // Географія і сучасність. Сер. 4. – 2011. – Вип. 13(25). – С. 92–98.
 • Дубіс Л. Ф. Аналіз мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Сарненської алювіальної рівнини / Л. Ф. Дубіс // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 2011. – Вип. 553–554 ; Географія. – С. 10–16.
 • Дубіс Л. Ф. Аналіз мінералогічного складу відкладів реліктової дюни в околиці смт. Маневичі / Л. Ф. Дубіс // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 9. – С. 4–14.
 • Дубіс Л. Ф. Поширення, літологічні особливості відкладів та час формування реліктових дюн Сарненської алювіальної рівнини / Дубіс Л. Ф., Залеський І. І., Грицай А. М. // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 18. – С. 10–16 (особистий внесок автора: ідея написання, результати аналізів, їхня інтерпретація, висновки).
 • Дубіс Л. Ф. Еоловий палеоморфогенез: основні положення, проблеми та перспективи дослідження / Л. Ф. Дубіс // Ученые записки Таврическогоун-таим. В. И. Вернадского. Сер. География. – 2011. – Т. 24(63), № 2, ч. 1. – С. 66–73.
 • Дубіс Л. Морфолітогенез та вік реліктової дюни в околиці смт Старий Добротвір (Мале Полісся, Україна) / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 3(60). – С. 99–109.
 • Дубіс Л. Дослідження морфолітогенезу та віку реліктових форм терас річок як основа реконструкції розвитку річкових долин (на прикладі реліктової форми тераси р. Горинь в околиці м. Остріг) / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 1(58). – С. 293–300.
 • Дубіс Л. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезису форм / Л. Дубіс // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 2(59). – С. 41–52.
 • ExtortedformsofaeolianaccumulationintheCoudeduDraregion/ [Mycielska-Dowgiałło E. , Dłużewski M., Dubis L., Woronko B.] //ContemporaryevolutionofthenaturalenvironmentoftheregionbetweenAntiatlasandSahara (Morocco) ; [еd. byS. Skiba, K. Krzemień] ; Pracei StudiaGeograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 65–79.
 • Barczuk A. NaturalandanthropogenicfagtorsofthedevelopmentofErgChebbi/ Barczuk A., Dłużewski M., Dubis L. //ContemporaryevolutionofthenaturalenvironmentoftheregionbetweenAntiatlasandSahara (Morocco) ; [еd. byS. Skiba, K. Krzemień] ; Pracei StudiaGeograficzne. – 2008. – Fascicle 118. – P. 119–133.

Біографія

Доктор географічних наук (“Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся”, 2013), доцент (2001). Закінчила географічний факультет (1989), аспірантуру (1994) ЛНУ імені Івана Франка, докторантуру КНУ імені Тараса Шевченка (2012).Працювала доцентом кафедри геоморфології та палеогеографії (2000), кафедри конструктивної географії і картографії (2001-2008) Львівського університету, старшим науковим співробітником НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” КНУ імені Тараса Шевченка. З 2013 року працює професором кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка. Брала участь у міжнародних експедиціях з проблем дослідження опустинення території Північної Африки (Єгипет, 2001-2002; Туніс, 2003-2004; Марокко, 2001, 2006, 2014). Має понад 115 наукових праць. Головні наукові інтереси –  еоловий та флювіальний морфогенез.

Проекти

 • Міжнародні експедиції з проблем дослідження опустинення території Північної Африки (Єгипет, 2001-2002; Туніс, 2003-2004; Марокко, 2001, 2006, 2014).
 • Науковий керівник науково-дослідної роботи в межах робочого часу викладачів кафедри “Морфодинамічні процеси західного регіону України: розвиток і екологічні ризики”, № держреєстрації: 0120U102411 (2020–2022)

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!