Шульц Світлана Леонідівна

Посада: професор кафедри туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: svitlana.shultc@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

Shults S., Popadynets N., Suhina O., Tkach V., Kamushkov O. Methodology of evaluating economic losses resulting from partial loss of the air ecosystem’s assimilative capacity (Методологія оцінки економічних збитків від часткової втрати асиміляційної здатності повітряної екосистеми). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Vol 28. No 1. P. 188-198. DOI: https://doi.org/10.15421/111920 (фахова, Index Copernicus, WoS).

Shults S., Popadynets N., Yakubiv V., Panukhnyk O., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Bilyk R., Fedotova Y., Bilyk I. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy (Застосування економічних та правових інструментів на етапі переходу до біоекономіки). In: Ahram T. (eds) Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 965. Springer, Cham URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64

Шульц С.Л., Луцків О.М. Диспропорційність регіонального розвитку в контексті сучасних реформ // Причорноморські економічні студії. Випуск 30, 2018.   С. 57-69. (0,5 д.а.).

Шульц С.Л., Луцків О.М. Тенденції диспропорційності та сучасні виклики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуску 2 (52). – 2018. – С.32-36.

Шульц С.Л. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2018. Вип. 5 (131). С. С.54-58

Шульц С.Л., Кіт Л.З. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж. Соціально-економічні проблеми сучаного періоду України. №1 (135). Львів, 2019. – С. 33-39.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!