Худо Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри туризму

Телефон (робочий): +38 (032) 239-46-03

Електронна пошта: volodymyr.khudo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • управління проектами у готельно-ресторанній індустрії;
 • організація готельного-ресторанного господарства;
 • інвестиційна діяльність у міжнародному туризмі;
 • бізнес-планування у туристичній індустрії.

Курси

Публікації

Монографії, підручники та посібники:

 • Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. У двох ч. /Долішній М.І., Злупко С.М., Худо В.В. та ін. – К.: Наукова думка, 1994. – С.11-16, (колективна монографія)
 • «Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності» (у співавторстві з Мальською М.П.). Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка. 2002.
 • «Основи туристичного бізнесу» (у співавторстві з Мальською М.П., Цибухом В.І.). Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка. 2003.
 • «Основи туристичного бізнесу» (у співавторстві з Мальською М.П., Цибухом В.І.). Київ: Центр навчальної літератури. 2004.
 • «Туристичний бізнес: теорія та практика» (у співавторстві з Мальською М.П.). Київ: Центр учбової літератури. 2007. (затверджено МОН України – лист №1.4/18-7-1212 від 29.05.2008 р.).
 • «Організація туристичного обслуговування» (у співавторстві з Мальською М.П., Занько Ю.С.), Київ: “Знання”. 2011.
 • «Туристичний бізнес: теорія та практика» 2-е видання, перероблене та доповнене (у співавторстві з Мальською М.П.). Київ: Центр учбової літератури. 2012. (затверджено МОН України – лист №1.4/18-7-1212 від 29.05.2008 р.).

Статті та матеріали конференцій

 • Управління проектами в готельному бізнесі. Матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції 2023 р. С. 430-432.
 • Особливості управління персоналом в індустрії гостинності. Матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції 2023 р. С. 432-435.
 • Трансформація системи управління туризмом в Україні в період кризових явищ. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теоретичного та практичного менеджменту в умовах глобалізації». 2013 р. – С. 9-14.
 • Інвестиційні можливості туристичної сфери України. Вісник ЛНУ ім.Ів.Франка. Серія міжнародні відносини. Випуск 24. 2008 р.
 • Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 9. 2002 р.
 • Інформаційні технології в управлінні туризмом в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 7. 2002 р.
 • Ефективність інвестиційних проектів в туризмі // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 2. 2001 р.
 • Інформаційні технології в управлінні туризмом // Праці міжнародного конгресу «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». 2000 р.
 • Ефективність інвестиційних проектів в туризмі // Праці міжнародного конгресу «Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку». 2000 р.
 • Організаційно-економічний механізм сприяння розвитку підприємництва  в  науці  і науковому обслуговуванні // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 1. 1999 р.
 • Розвиток підприємництва  в  науці  і науковому обслуговуванні України // Зб.  Соціально-економічні  проблеми  управління  в  умовах ринкової трансформації економіки, Львів, ІРД НАН України – 1995 р.
 • Розвиток малого бізнесу як реальний напрямок виходу економіки України з кризи  //  Зб.  Становлення  нової  економічної  системи  в Україні, Львів, МОУ.
 • Напрямки формування  підприємницької  діяльності  в  науці  і науковому обслуговуванні України // Зб. «Соціально-економічні проблеми управління розвитку регіону в умовах трансформації економіки»: Зб. наук. пр.: В 2 ч. / Відп. ред. М.І. Долішній. – Львів, 1994. – Ч. 1. – 306 с.; Ч. 2. – 207 с. – С.205-2011
 • Використання кодифікованого класифікатора дефектів та персональних комп’ютерів в практичній роботі, М., Стандарти і якість, 1989, № 9.

Біографія

Народився 26 квітня 1954 р. у м.Львові. З 1961 по 1971 рік навчався у СШ № 55 м. Львова.
З травня 1972 по травень 1974 року проходив службу у лавах Збройних сил СРСР.
У 1974 році вступив на механіко-технологічний факультет Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1980 році (диплом серія ЖВ-I N 070625).
З 1986 року займався науковою діяльністю. Одним з перших у м.Львові на Львівському автобусному заводі впровадив використання кодифікованого класифікатора дефектів для персональних комп’ютерів, що дозволило аналізувати і підвищувати якість продукції заводу в практичній роботі. Про що була публікація в 9-му номері всесоюзного журналу «Стандарти і якість» у 1989 році.
У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва в сфері науки і наукового обслуговування». Кандидат економічних наук (диплом серія КН N 008556).
У 1999 році почав працювати доцентом на кафедрі географії України географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, де викладав дисципліни «Основи менеджменту в туризмі» і «Маркетинг послуг».
З 2002 року переведений на посаду доцента кафедри країнознавства та міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Викладав дисципліни: «Економіка підприємства», «Маркетинг послуг», «Основи менеджменту», «Інвестиційний менеджмент у туризмі», «Основи міжнародного туризму», «Організація та планування туристичного підприємства».
У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри країнознавства та міжнародного туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка (диплом серія ДЦ N 007409).
У 2012 році перейшов працювати у Львівський інститут менеджменту на посаду проректора з економічної роботи та розвитку де пропрацював до березня 2015 року.
З 2015 по 2022 рік працював у комерційних структурах де обіймав посади керівника інвестиційних проектів з будівництва і експлуатації готельних комплексів «Нота Бене» і «FESThotel» у м.Львові, де керував проектами на всіх стадіях – проектування, будівництва і експлуатації.
З 2022 року працює доцентом кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Отримав подяку ректора Львівського національного університету ім. Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2023 рік).

Сертифікати

 • Сертифікат № 746/12 від 07.10.2023р. участь у ХVІІ Міжнародній науковій конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід», ЛНУ ім.І.Франка
 • Сертифікат учасника ІІ Міжнародного науко-практичного семінару «Альтернативний туризм». 2023 рік. ЛДУФК ім.І.Боберського.
 • Сертифікат учасника програми підготовки до написання грантових проектів ЄС фундації «Foundation Central European Academy Studies and Certification»/ 2017 р.
 • Експерт-дорадник у сільському господарстві з питань економіки (кваліфікаційне свідоцтво НА0000044). 2017 рік.
 • Сертифікований спеціаліст з бізнес-планування (сертифікат №575 від 06.02.2004р.).
 • Сертифікат №1369 від 15.11.2001 р. закінчення інтенсивного курсу «Маркетинг у галузі торгівлі та послуг» у Японському центрі в Україні

Методичні матеріали

 • Мальська М.П., Худо В.В., Паньків Н.М. «Навчально-методичні вказівки для написання студентських наукових робіт (курсові, бакалаврські та магістерські) для студентів спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 70 с.
 • Антонюк Н.В., Худо В.В., Краєвська О.А. «Студентські наукові роботи (курсові, бакалаврські та магістерські)». Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту студентських наукових робіт. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Для студентів спеціальності  030400, 8.030405 – «Країнознавство», 2008. – 56 с.;
 • Козоріз Н.А., Худо В.В. та ін. «Технологія розробки бізнес-плану (методичні вказівки)», Львів, НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1999 р.
 • Організаційно-економічні та   правові   засади  стимулювання творчої активності  працівників  промислових  підприємств  (методичні вказівки), Львів, НАН України, Інститут регіональних досліджень, 1994 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!